Kurzusok

Ingatlanfinanszírozási ügyletek restrukturálási és workout folyamata

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok
  • Érdeklődés

Miért tartjuk fontosnak

A mögöttünk hagyott pénzügyi válság kitörésének egyik legfontosabb oka a nem megfelelő ingatlanfinanszírozási gyakorlat tömeges, iparági szintű elterjedése. A válság alapvető hatással járt a fennálló ingatlanfinanszírozási ügyletekre, új (kényszer)tulajdonosok jelentek meg az ingatlanpiacon, miközben a hazai bankok ingatlanfinanszírozási üzleti tevékenységének helyét és erőforrásait a jogi és workout szakterületek vették át. A piac újraindulásával, a hitelezési aktivitás emelkedésével és a problémás hitelállományok leépülésével a tevékenység már kevésbé van fókuszban, azonban a projektfinanszírozási ügyletek magas kockázataiból egyenesen következik a problémás ügyletek folyamatos jelenléte.

A hatékony restrukturálási és workout-technikák alapos ismerete kiegyensúlyozott kockázatkezelést, aktív hitelezést, ezáltal eredményesebb üzleti működést jelent. A kurzust a kereskedelmi bankok hitelezéssel, restrukturálással, workouttal és kockázatkezeléssel foglalkozó munkatársainak, az ingatlanbefektetési és -fejlesztési vállalkozások pénzügyi-finanszírozási szakembereinek indítjuk. De ugyanúgy hasznos az ingatlanügyletekkel foglalkozó jogászok és üzleti-pénzügyi tanácsadók számára is, hiszen hatékonyan segíti az ingatlanfinanszírozási ügyletek reorganizációs lehetőségeinek megismerését és a szükséges technikák elsajátítását.

A kurzus tartalma

A kurzus során áttekintjük az egyes ingatlantípusok (iroda, logisztika, hotel, kiskereskedelem, lakás) finanszírozási technikáit, az egyes ingatlanügyletek alapvető üzleti és működési logikáját. Ezek megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy egy-egy problémás ügyletre hatékony és eredményes restrukturálási vagy követeléskezelési stratégiát tudjunk kialakítani. Szintén az alapvető üzleti logikát hívjuk segítségül az ügyletek problémáinak korai felismeréséhez.

A kurzus központi része az egyes megoldási irányokhoz (restrukturálás, csődön keresztüli reorganizáció, hitel-tőke konverzió, felszámolás) kapcsolódó konkrét technikák és azok lehetséges üzleti és jogi előnyeinek, hátrányainak áttekintése. A kurzust számos esettanulmány és gyakorlati életből vett példa színesíti.

A kurzus céljai

  • Az ingatlanbefektetési és –fejlesztési üzleti és pénzügyi modellek alapvető összefüggéseinek elsajátítása.
  • Az iparág finanszírozási struktúráinak részletes megismerése.
  • Az ingatlantranzakciók gyakran használt jogi struktúráinak áttekintése.
  • A BIB Restrukturálási és Workout Szakértő oklevél megszerzése, valamint a területen dolgozó szakemberekből álló kapcsolati hálóhoz való csatlakozás lehetősége.

Kinek ajánljuk a kurzust

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy megfelelő ismereteket adjon át a finanszírozási, pénzügyi, jogi és üzletfejlesztési szakembereknek egyaránt. Habár a több éves szakmai tapasztalat előnyt jelenthet a kurzuson tárgyalt témák megértésében, a kurzusra való jelentkezésnek ez nem előfeltétele. A kurzus hallgatói nyolc egymásra épülő modul útján juthatnak el a kereskedelmi ingatlanfinanszírozás alapjaitól az legfontosabb restrukturálási és követelésérvényesítési technikák elsajátításáig.

A kurzus felépítése

Modul 1: Az ingatlanfinanszírozási ügyletekről és az ingatlanbefektetésekről általánosságban
Modul 2: Ingatlanprojektek cash-flowja, az üzleti tervek és jogi struktúrák kockázatai
Modul 3: Problémák, „early warning system”
Modul 4: Tárgyalásos megoldási lehetőségek, restrukturálás
Modul 5: Standstill megállapodások és csődeljárások
Modul 6: Felszámolási helyzetek kezelése finanszírozási szempontból
Modul 7: Lehetőségek és veszélyek az ingatlantulajdonosi pozíció hitelezői felvállalásában
Modul 8: Esettanulmányok

A kurzus időtartama

Kétnapos képzés.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE OKTATÁSSZERVEZŐNKET:

Sütő Kinga
+36 20 392 1198
suto.kinga@bib-edu.huJelentkezési határidő

További kurzusok a kategóriában