Kurzusok

Képesített Bázel III, ICAAP, SREP szakértő - módszertanok és jogszabályi követelmények

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

 

A TANFOLYAM CÉLJA

A Képesített Bázel III, ICAAP, SREP szakértő kurzus célja, hogy a Bázel III szabályozásról gyakorlatban alkalmazható tudást adjon. A képzés az aktuális bázeli követelményrendszer valamennyi területét érinti, de kiemelt figyelmet fordítunk ICAAP-SREP párbeszédhez kapcsolódó tőkekövetelmény számítási módszertanokra. A gyakorlati megvalósítás bemutatása mellett a pénzügyi felügyeleti területen tapasztalt előadók az előírásoknak való megfelelés kulcselemeit is ismertetik. A tanfolyam végén sikeres vizsgát tett hallgatóink „Képesített Bázel III, ICAAP, SREP szakértő” tanúsítványt kapnak, melyet a Bankárképző és a Budapest Institute of Banking közösen állít ki.

KIKNEK AJÁNLJUK 

A tanfolyamot elsősorban kezdő vagy specializált banki kockázatkezelőknek ajánljuk, akik átfogó képet szeretnének kapni a kockázatkezelési folyamatokról, aktuális szabályozói elvárásokról és a tőkeszámítás gyakorlatáról. Ajánljuk továbbá olyan banki szakértőknek - pl. belső ellenőrök, compliance -, akik a bázeli tőkekövetelmény elvárásokat mélyebben szeretnék megismerni.

TEMATIKA


ELSŐ NAP - 2019.05.15.

 • Bevezetés – A Bázel III szabályozási keretrendszer áttekintése 
  A tanfolyam bevezetője során megismerkedünk az aktuális bázeli szabályozási keretrendszerrel, rendszerezetten és összefüggéseiben bemutatjuk az európai és a hazai követelményrendszer elemeit és a szabályozói elvárásokat.
 • Szavatoló tőke számítás szabályrendszere, tőkeáttétel 
  Bemutatjuk a szavatoló tőke elemeit és azok számítására vonatkozó szabályrendszert; valamint a tőkepufferekre vonatkozó szabályozást és kalkulációs módszertanokat. Ismertetjük a tőkeáttételi mutató számításának gyakorlatát, illetve a nagykockázatra vonatkozó követelményrendszert.
 • Mi várható a szabályozásban nemzetközi és hazai szinten? 
  Bemutatjuk az uniós és hazai szabályozásban várható változásokat - pl. MREL, capital guidance - , aktualitásokat mind a nemzetközi mind pedig hazai szinten, a gyakorlatban alkalmazható módon. 
 • Hitelkockázat tőkekövetelménye – Standard és IRB módszer 
  A hitelkockázat kiemelkedő jelentőségű, mivel ez hordozza a legnagyobb kockázatot egy hitelintézet számára. A tanfolyam ezen részében megismerkedünk a hitelkockázat tőkekövetelményének standard és IRB módszer szerinti számításával, a kapcsolódó jogszabályi követelményekkel, valamint kitérünk a fedezetek beszámításának kérdéseire és gyakorlati példákon is levezetjük a tőkekalkulációt. 

MÁSODIK NAP - 2019.05.22.

 • Hitelkockázati paraméterek becslése 
  Az IRB módszerhez kapcsolódóan bemutatjuk a legfontosabb hitelkockázati paraméterek iparági legjobb modellezési megközelítéseit: megismerjük a PD, LGD, EAD és CF modelleket, valamint ezek gyakorlati alkalmazását.
 • Piaci kockázat tőkekövetelménye 
  A második nap végén a piaci kockázatok mérési módszereit mutatjuk be. Kitérünk a piaci kockázat gyakran használt mérőszámaira és modellezési lehetőségire, majd megismerkedünk ezek gyakorlati alkalmazásával, különös tekintettel a kamatkockázatra és a devizakockázatra. Foglalkozunk a partnerkockázattal és a CVA tőkekalkulációval is. 
 • Működési kockázat tőkekövetelménye 
  A működési kockázat fejlett mérési módszereit taglaljuk, amely során megismerkedhetünk a tipikus modellezési eljárásokkal, illetve a modellezés kritikus területeivel.

HARMADIK NAP - 2019.05.29.

 • Az 1. pillér alatt kezelt kockázattípusok az ICAAP során
  Az 1. pillér alatt kezelt kockázattípusok esetében bemutatjuk a lehetséges 2. pilléres kezelési módszertanokat egyszerűbb és komplex intézmények esetében egyaránt, elsősorban kvantitatív oldalról megközelítve. 
 •  Likviditási kockázat – likviditási mutatók és ILAAP
  A Bázel III szabályozás új eleme a likviditási mutatók, az LCR és NSFR számítása. A liikviditási kockázatok kezeléséhez kapcsolódóan bemutatjuk ezen mutatószámok kalkulációjának részletes szabályait, illetve kapcsolódási pontjait a likviditási kockázati keretrendszerekhez.
 • A 2. pillér alatt kezelt egyéb kockázatok
  A második pillér alatt kezelt kockázattípusok kezeléséről, számszerűsítéséről beszélünk az egyéb kockázatok alatt, úgymint koncentrációs, elszámolási, reziduális, modellezési, reputációs, stratégiai és országkockázat.
 • Stressz tesztek 
  A hitelintézetek stabilitásának, ellenálló képességének megítélésére szabályozói elvárás stressz tesztek végzése mind a szabályozói, mind pedig az ICAAP tőkeszámításhoz kapcsolódóan. Az előadás során bemutatjuk a stressz tesztelés folyamatát, a szabályozói előírásokat, valamint bemutatjuk az iparági best practice-et egy átfogó stressz teszt keretrendszer kialakítására vonatkozóan.
 • SREP folyamatok, tapasztalatok 
  Ismertetjük az ICAAP-ILAAP-BMA felügyeleti elvárásait, a SREP folyamatokat, valamint a felügyeleti tapasztalatokat és a várható változásokat.

A tanfolyam ára a vizsga díját tartalmazza.

További információkért keresse oktatásszervezőnketElőadók