BIB oktatás

Kurzusok

Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő I.

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

A KÉPZÉS A MAGYAR BANKSZÖVETSÉG SZAKMAI ELISMERÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ PROGRAM

 

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szakértői szerint a bűncselekményekből származó, majd tisztára mosott pénz a világ GDP-jének 2,7 százalékát teszi ki, nagysága megfelel a fejlődő országok nemzeti összterméke 6–7 százalékának és tízszer nagyobb az Európai Unió-ból a fejlődő világnak érkező támogatásnál. Az illegális jövedelem nagysága és a nemzetközi gazdaságra gyakorolt negatív hatása miatt az XX. század végétől nemzetközi összefogás született az illegális jövedelemszerzés és a terrorizmus-finanszírozás ellen. Számos szervezet alakult és foglalkozik jelenleg is a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni hatékony eszközök, illetve módszerek folyamatos fejlesztésével. A nemzetközi és a hazai erőfeszítések fontos résztvevői a szabályozóhatóságok és maguk a pénzügyi intézmények. Az Európai Uniós rendelkezések hatására 2017 júniusától Magyarországon megjelent új jogszabályi környezet jelentős kihívást jelent a pénzpiaci szereplők, szolgáltatók számára. 

A KURZUS TARTALMA

 

A kurzus a résztvevők számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét. A pénzügyi intézmények munkatársai számára magabiztos alaptudást kínál a korlátozó tevékenységek gyakorlati alkalmazására úgy, hogy a képzés kitér a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás bűnügyi aspektusaira is. 

A KURZUS CÉLJAI

 

A kurzus alapvető célja, hogy a résztvevők:

  • megismerkedjenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem fogalmaival és alapvetéseivel, valamint a meghatározó hazai és nemzetközi intézményi szereplőivel és szervezeteivel; 
  • megismerjék a legfontosabb nemzetközi és hazai sztenderdeket, ajánlásokat és jogszabályokat, köztük a 2017. június 26. óta hatályos 2017. évi LII. törvényt (Kit.), a 2017. évi LIII. törvényt (Pmt) és azok végrehajtási rendeleteit, valamint ezen jogszabályi elvárások fejlődési szakaszait;
  • világosan lássák a legfontosabb pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos kockázatokat és fenyegetéseket;
  • a bemutatott esettanulmányokon keresztül tisztában legyenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáival, valamint gyakorlati tudást szerezzenek ezek felismerése érdekében;
  • megértsék a pénzügyi és vagyoni korlátozások nemzetközi rendszerét, valamint az azok végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi és felügyeleti elvárásokat;
  • a bemutatott jogszabályok és esettanulmányok által általános képet kapjanak a pénzmosás, valamint a terrorizmus-finanszírozás büntetőjogi vonatkozásairól;
  • megismerkedjenek a prudens vállalatirányítás alapvető ismérveivel, a hitelintézeti compliance-kultúra megteremtését célzó eszközökkel és az ebből fakadó előnyökkel, valamint ezzel kapcsolatban a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem során elvárt vezetői feladatokról.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

 

A kurzus korszerű ismereteket kínál a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatálya alatt álló szolgáltatók pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni, valamint pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedései végrehajtásában közreműködő munkatársainak. Ugyanígy ajánljuk a megfelelési (compliance) szakemberek és belső ellenőrök részére, illetve mindenki más számára is, aki a jövőben a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozások végrehajtása területén tervezi karrierjét. 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE​

 

Modul 1: A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzésének hazai és nemzetközi rendszere 
Modul 2: Alapvető elvárások a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelemben 
Modul 3: A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos új jogszabályi környezet elvárásai 
Modul 4: A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása 
Modul 5: Gyakorlati tanácsok a leggyakrabban detektált hiányosságok kiküszöbölésére, kiemelten fókuszálva a kockázatértékelésre és az ügyfélkapcsolat létesítésekre 
Modul 6: Automatizált szűrőrendszerek, esettanulmányok bemutatása 
Modul 7: A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás büntetőjogi vonatkozásai, esetek feldolgozása    Modul 8: A prudens vállalatirányítás és megteremtésének alapvető ismérvei és eszközei, avagy bevezetés a Compliance világába

 

A kurzus elektronikus vizsgával zárul, amely meghatározott időkereten belül otthonról is elvégezhető.

A képzés elvégzésével a Budapest Institute of Banking (BIB) Zrt. a Magyar Bankszövetség szakmai elismerését is igazoló tanúsítványt állít ki.

A KURZUS ÁRA:


A kurzus ára 199.000 Ft + 27% ÁFA.

A kurzus ára tartalmazza a vizsga díját.
Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát szervezünk, melynek ára 10.000 Ft + 27%ÁFA

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket