BIB oktatás

Kurzusok

MNB HITREG – pontos jelentésszolgálat, minőségi adatszolgáltatás

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

A jegybankok és a pénzügyi szervezetek világszerte egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a megfelelő minőségű egyedi adatokat tartalmazó adatgyűjtésekre. Az egyre kifinomultabb mikro- és makroprudenciális felügyelés csak jó minőségű adatokon alapulhat. A kurzuson bemutatjuk a 2020-tól a hitelintézetek számára kötelezően elrendelt, egyedi hiteladatokat tartalmazó HITREG adatszolgáltatást, amely a jövőben a jegybank makro-, mikroprudenciális és szabályozási feladatainak ellátását szolgálja. Az adatszolgáltatás a későbbiekben, várhatóan 2021 végétől a pénzügyi vállalkozásokra is ki fog terjedni, ezért ezen intézmények számára is fontos lehet az adatszolgáltatási követelmények mélyebb megértése, a pénzügyi vállalkozások speciális tevékenységi körére történő adoptálása. Célunk, hogy a kétnapos kurzuson a jegybank által elvárt helyes adatszolgáltatás tartalmi és formai elvárásait gyakorlati példákon keresztül is bemutassuk.

A KURZUS TARTALMA


Modul 1.  HITREG adatszolgáltatás, általános áttekintés
HITREG adatszolgáltatás: 2020. évtől kerül bevezetésre az egyedi hitelinformációkat tartalmazó egységes jegybanki hitelregiszter. Az elemzési módszertanok fejlődése és a mikroprudenciális felügyelés igénye a banki ügyletek minél részletesebb, lehetőleg egyediszintű megfigyelése. A hitelezési kockázatokra már eddig is kért be az MNB közvetlenül a bankoktól egyedi adatokat. Az új adatbekérés keretében a hitelek teljeskörű áttekintése érdekében a háztartási és a vállalati szektor felé nyújtott hitelek jellemzőiről egységes szerkezetben kérünk információt, amely kiváltja az eseti adatbekérések nagy részét.
Ebben a modulban áttekintjük az adatszolgáltatás általános követelményeit, előírásait a rendelet és a kapcsolódó módszertani anyagok alapján.

Modul 2. AnaCredit adatgyűjtés ismertetése, az euró régió első adatküldésének tapasztalatai - a HITREG és az AnaCredit kapcsolat
Az euró régió bankjai számára 2018 szeptemberétől kötelező az ún. AnaCredit adatszolgáltatás, amely a vállalati szektor hiteleit öleli fel. Az MNB a jegybanki hitelregiszter keretében minden olyan jellemzőt bekér, amely része az AnaCredit modelljének, ezzel lehetővé válik a csatlakozás az európai szintű hitelregiszterhez.
A HITREG adatgyűjtésbe beépítésre kerültek az AnaCredit elvárásai, a modulban bemutatjuk az AnaCredit követelményeket és a HITREG adatmodellbe történő adaptálásának módját.

Modul 3. A HITREG adatgyűjtés tábláinak részletes ismertetése
A modulban áttekintjük a HITREG adatszolgáltatás tábláit, a kapcsolódó kódlisták sajátosságait, valamint az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatminőség-biztosítás folyamatát.

Modul 4. A HITREG adatgyűjtés ellenőrzési folyamata 
A modulban bemutatásra kerül az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatminőség-biztosítás folyamata, részletesen ismertetjük az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó formai és tartalmi adatminőségi ellenőrzéseket.  A megfelelő adatminőség elérése érdekében több lépéses visszajelző rendszert tervez az MNB, a folyamat bemutatása során kitérünk arra, hogy mikor tekinti az MNB teljesítettnek az adatszolgáltatást, milyen, a befogadást követő visszajelzésekre számíthatnak az adatszolgáltatók, mi lesz a visszajelzések konkrét formája és tartalma. Az új egyedi adatgyűjtés és a jegybanki, felügyeleti aggregált adatgyűjtések közötti kapcsolatok, ellenőrzési szempontok. 

Modul 5. Esettanulmányok
A modulban konkrét hiteltípusok HITREG-ben történő jelentését mutatjuk be, különös tekintettel a szindikált hitelezésre, faktoringtevékenységre, projekthitelezésre, keret típusú instrumentumok jelentési módjára, stb. Annak érdekében, hogy a modulban a szektort érintő speciális eseteket tárgyalni tudjuk, a kurzus megkezdése előtt szívesen fogadunk témafelvetéseket a speciális hitelügyletek jelentési kérdéseiről.

A KURZUS CÉLJA

A hitelintézetek és hitelezéssel foglalkozó pénzügyi vállalkozások adatszolgáltatásért felelős munkatársainak módszertani felkészítése az új adatgyűjtésre.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy megfelelő ismereteket adjon a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások jelentésszolgálati területén dolgozó szakembereknek a HITREG adatszolgáltatás jó minőségű elkészítéséhez. A módszertani képzés megfelelő alapot nyújt a belső és külső kapcsolattartáshoz és a minőségbiztosításhoz, a gyakorlatorientált modul pedig egyedi példák segítségével mutatja be a speciális esetek kezelését.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket