BIB oktatás

Kurzusok

Partnerkockázat a gyakorlatban (CVA-tól XVA-ig) - módszertanok és jogszabályi követelmények a gyakorlatban

 • Online banki, pénzügyi kurzusok

 

 

 

 

 

A TANFOLYAM CÉLJA

 

A tanfolyam célja, hogy egy intézmény piaci- és partnerkockázatok kezelésével, fedezésével foglalkozó kollegái
- megismerjék és bővítsék meglévő tudásukat a kereskedés során felmerült kockázatok hatékonyabb kezelésére, illetve fedezésére vonatkozóan;
- a Bázel III szabályozásban szereplő új kockázatok számszerűsítéséről, tőkekövetelményéről bővebb képet kapjanak;
- megismerjék a legújabb értékelési korrekciókat és mindennapi munkájuk során alkalmazni tudják;
- átfogó képet kapjanak a különböző nettósítási eljárásokról, egyezményekről, illetve az azt támogató „Credit Support Annex” működéséről, jelentőségéről.

A képzés során a szükséges elméleti alapok elsajátítását követően a résztvevők gyakorlati példákon keresztül mélyíthetik el az újonnan megtanult ismereteiket.

KIKNEK AJÁNLJUK

 

Bankok, befektetési vállalkozások munkatársainak a következő területeken:
- piaci kockázatkezelés,
- likviditási kockázatkezelés,
- partnerkockázat kezelés,
- fedezeti ügyletek kötése.

TEMATIKA


ELSŐ NAP

 • I. Blokk – Kitettség, fedezet, nettósítás
  A tanfolyam első blokkjában a résztvevők behatóan megismerhetik azon ügylettípusokat, ügyleteket, amelyek partnerkockázatnak vannak kitéve. Részletesebben a partnerkockázatnak azon részéről lesz szó, amely a potenciális jövőbeli kitettségen alapszik. Ezek mellett bemutatásra kerülnek olyan technikák, egyezmények, amelyekkel az intézmények partnerkockázatait képesek csökkenteni. Ilyen tipikus egyezmény az ISDA nettósítási egyezmény, amely magán az ISDA egyezményen alapszik. Továbbá szó esik a hiteltámogatási függelékről (Credit Support Annex), amely a partnerkockázati kitettségek csökkentése érdekében bevont fedezetek adekvát kezeléséről szól.
 • II. Blokk – Hitelkitettség
  A második blokkban az éves kumulált csőd és túlélési valószínűségek, illetve a partnerkockázatnak kitett portfólió ismeretében bemutatjuk miként lehetséges kiszámítani azt a veszteséget, amely a partner leminősítéséből, bedőléséből fakadhat (CVA). A partnerkockázatokhoz szorosan kapcsolódó „rossz irányú kockázat” (wrong way risk) is bemutatásra kerül. A kurzus végére a hallgatók megismerik a rossz és jó irányú kockázatokat, illetve a rossz irányú kockázaton belül az általános (GWWR) és egyedi (SWWR) rossz irányú kockázatokat.

MÁSODIK NAP

 • III. Blokk – XVA
  A harmadik blokkban bemutatjuk a különböző értékelési korrekciókat (XVA), illetve azok felhasználási területeit. Az XVA számos fajtája közül a leggyakrabban előforduló típusokat részletesen ismertetjük. A kurzus végére a résztvevők megtanulják, hogy az alábbi értékelési korrekció, milyen kapcsolatban vannak egymással:
  - Finanszírozás-értékelési korrekció (Funding Valuatuion Adjustment, FVA)
  - Fedezetértékelési korrekció (Collatateral Valuation Adjustment, collatVA)
  - Letétértékelési korrekció (Margin Valuation Adjustment, MVA)
  - Tőkeértékelési korrekció (Capital Valuation Adjustment, KVA) 
 • IV. Blokk – Bázel III szabályozás és Bázel IV kitekintés 
  Bemutatjuk a Bázel III-as szabályozási rendszeren belül alkalmazott partnerkockázati és CVA tőkekövetelmény lehetséges számítási módszertanait és foglalkozunk az egyes kockázati tényezők tőkekövetelményekre való hatásaival. Röviden összefoglaljuk a Bázel IV csomag szerinti jövőbeli változásokat (különösen: FRTB - CVA).
 • V. Blokk - Egyéb tényezők
  Bemutatjuk a hallgatóknak az XVA-val foglalkozó „trading desk”-ek működését, a XVA-k fedezésére szolgáló technikákat, stratégiákat. Továbbá szó esik a központi klíring rendszerekről is.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket