BIB education

Courses

Pénzügyi Jogi Akadémia

  • Banking and financial courses

 

Gyakorlatorientált és jogesetalapú képzés biztosítása elsősorban jogászképzésben résztvevő hallgatók számára, amelynek során megismerik a pénz- és tőkepiac és a pénzügyi, tőkepiaci szolgáltatások, valamint a biztosítások terén alkalmazandó jogi szabályozást, találkozhatnak érdekes jogesetekkel és megismerhetik az általuk is igénybe vett egyes szolgáltatások gyakorlati működését, megérthetik az egyes pénzügyi folyamatokat. 

A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a Pénzügyi Jogi Akadémia keretében, a Budapest Institute of Banking közreműködésével ezzel egy új lehetőséget kínál jogász hallgatók, valamint pénzügyi, gazdasági és jogi területeken dolgozó fiatal szakemberek számára egyaránt. 

A főként jogi és részben közgazdasági ismeretátadást szemléltető eszközökkel, oktatófilmekkel, elektronikus kvízekkel tesszük élményszerűvé. Bemutatjuk a pénzügyi, befektetési, biztosítási és pénztári szolgáltatások teljes palettáját, koncentrálva arra, hogy a megértéshez szükséges alapfogalmak már a kurzus elején érthetővé váljanak.

Nemcsak elméleti, hanem gyakorlati ismeretek átadására is készülünk, ehhez a Pénzügyi Békéltető Testület több, mint 40.000 jogesete áll rendelkezésre. 

A képzés oktatói a pénzügyi rendszer jeles szakértői. A képzés ismeretanyagának elsajátítását a Magyar Nemzeti Bank szakemberei közreműködésével készített tankönyv segíti.

A résztvevők a képzésen való részvételről és annak végén egy tudásfelmérő teszt teljesítéséről oklevelet kapnak.

 

 

KURZUS ÁRA
 

A KÉPZÉS ÁRA 80.000 FT + ÁFA.
JOGÁSZ ÉS KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓKNAK A KÉPZÉS KEDVEZMÉNYES: 16.000 FT + ÁFA.


Jogi és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi egyetemi hallgatók számára (osztatlan képzés, PhD): 16 000 Ft + ÁFA / fő  (azaz bruttó 20 320 Ft/fő).
Ez esetben a jelentkezésnél javasoljuk, hogy a banki átutalást válassza, a közleményrovatba írja be, hogy jogi egyetemi hallgatóként vesz részt a képzésen, egyúttal a hallgatói jogviszonyának igazolását az info@bib-edu.hu email címre elektronikusan küldje meg.

A HALLGATÓI JOGVISZONYT IGAZOLNI SZÜKSÉGES: A KÉPZÉS OKTATÁSSZERVEZŐJÉNEK (PÁL DANIELLA – PAL.DANIELLA@BIB-EDU.HU) E-MAILEN KÉRJÜK MEGKÜLDENI A HALLGATÓI JOGVISZONYRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁST PDF-BEN VAGY KÉP FORMÁTUMBAN.

 

A képzésen résztvevők maximális létszáma: 130 fő
Tantermi oktatásban: max. 30 fő / Online oktatási formában: max. 100 fő

 

KURZUSRA JELENTKEZHETNEK

  • jogi egyetemi hallgatók és  
  • jogi és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi diplomával rendelkező fiatalok 35 éves korig.

Túljelentkezés esetén az osztatlan képzésben résztvevő, 4. és 5. éves jogi egyetemi hallgatók előnyben részesülnek.

A jelentkező a fennálló hallgatói jogviszonyát az egyetem által kiállított dokumentum elektronikus megküldésével az info@bib-edu.hu e-mail címre – hivatkozva a jelentkezésre – tudja igazolni.

A képzésre jelentkezés a BIB részéről küldött visszaigazoló e-mail alapján tekinthető véglegesnek.

Túljelentkezés miatt elutasított jelentkezéseknél a kurzus díja visszautalásra kerül a küldő fél számlaszámára (vagy az általa megadott egyéb számlaszámra).

For more information, contact our education organizer