Menü

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2022. MÁRCIUS 24-től

 

A Budapest Institute of Banking Zrt. www.bib-edu.hu címen elérhető weboldalának látogatásával a weboldal látogatója elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él a weboldalon található bármely szolgáltatással.


A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa a Budapest Institute of Banking Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., cégjegyzékszám: 01-10-049493; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 26133124-2-41; a továbbiakban „Budapest Institute of Banking Zrt.”, „üzemeltető”).

A weboldallal kapcsolatban felmerült kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhat hozzánk:

  • e-mail: info@bib-edu.hu
  • levelezési cím: Budapest Institute of Banking Zrt., 1013 Budapest, Krisztina körút 55.

A Budapest Institute of Banking Zrt. részére a tárhelyet a Codebuilt Kft. (székhely: 9023 Győr Szigethy Attila út 61. 3. emelet 7a., e-mail: info@codebuild.hu) biztosítja.

 

1. Szellemi tulajdonjog

 

A Budapest Institute of Banking Zrt. szellemi tulajdonát képezik a weboldalon található tartalmi elemek, ideértve a szöveges, képi és egyéb tartalmakat, valamint a tartalmak rendszerezésével kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek.

A Budapest Institute of Banking Zrt. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A Budapest Institute of Banking Zrt. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.

A Budapest Institute of Banking Zrt. weboldalán megtalálható található tartalmak kereskedelmi célból megvalósuló, digitális vagy analóg adathordozó útján, valamint online hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. A weboldal bármely részének átdolgozása, megváltoztatása, akár elektronikus, akár más formában tilos.

A weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio vagy videó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése a Budapest Institute of Banking Zrt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos.

A Budapest Institute of Banking Zrt. által üzemeltetett honlap tartalmának bárminemű tovább felhasználása csak a Budapest Institute of Banking Zrt. előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Budapest Institute of Banking Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

 

2. Tartalom, felelősség

 

A Budapest Institute of Banking Zrt. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, a Budapest Institute of Banking Zrt -n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

A Budapest Institute of Banking Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Budapest Institute of Banking Zrt. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Budapest Institute of Banking Zrt. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

3. Kapcsolódó honlapok

 

A Budapest Institute of Banking Zrt. a weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Budapest Institute of Banking Zrt. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

 

4. Adatvédelem és biztonság

 

A Budapest Institute of Banking Zrt. biztosítja a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A Budapest Institute of Banking Zrt. a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint használja fel.

A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a Budapest Institute of Banking Zrt. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a Budapest Institute of Banking Zrt. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 

5. Egyebek

 

A Budapest Institute of Banking Zrt. bármikor jogosult jelen Felhasználási feltételek egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Felhasználási feltételek a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási feltételekből fakadnak.