Menü

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2023. JÚNIUS 12-től

 

A BKF Fenntartó Kft. www.bib-edu.hu címen elérhető weboldalának látogatásával a weboldal látogatója elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él a weboldalon található bármely szolgáltatással.


A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa a BKF Fenntartó Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark. ép. C. lház. Fsz., cégjegyzékszám: 01-09-862579; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13579124-2-42; a továbbiakban „BKF Fenntartó Kft.”, „üzemeltető”).

A weboldallal kapcsolatban felmerült kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhat hozzánk:

A BKF Fenntartó Kft. részére a tárhelyet a Codebuilt Kft. (székhely: 9023 Győr Szigethy Attila út 61. 3. emelet 7a., e-mail: [email protected]) biztosítja.

 

1. Szellemi tulajdonjog

 

A BKF Fenntartó Kft. szellemi tulajdonát képezik a weboldalon található tartalmi elemek, ideértve a szöveges, képi és egyéb tartalmakat, valamint a tartalmak rendszerezésével kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek.

A BKF Fenntartó Kft. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A BKF Fenntartó Kft. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.

A BKF Fenntartó Kft. weboldalán megtalálható található tartalmak kereskedelmi célból megvalósuló, digitális vagy analóg adathordozó útján, valamint online hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. A weboldal bármely részének átdolgozása, megváltoztatása, akár elektronikus, akár más formában tilos.

A weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio vagy videó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése a BKF Fenntartó Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos.

A BKF Fenntartó Kft. által üzemeltetett honlap tartalmának bárminemű tovább felhasználása csak a BKF Fenntartó Kft előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A BKF Fenntartó Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

 

2. Tartalom, felelősség

 

A BKF Fenntartó Kft. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, a BKF Fenntartó Kft -n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

A BKF Fenntartó Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A BKF Fenntartó Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A BKF Fenntartó Kft a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

3. Kapcsolódó honlapok

 

A BKF Fenntartó Kft. a weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a BKF Fenntartó Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

 

4. Adatvédelem és biztonság

 

A BKF Fenntartó Kft. biztosítja a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A BKF Fenntartó Kft. a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint használja fel.

A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a BKF Fenntartó Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a BKF Fenntartó Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 

5. Egyebek

 

A BKF Fenntartó Kft. bármikor jogosult jelen Felhasználási feltételek egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Felhasználási feltételek a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási feltételekből fakadnak.