Menü

Tisztelt Képzésben Résztvevő!

 
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében, a BKF Fenntartó Kft. képző intézményként minőségirányítási rendszert működtet, amelynek részeként fogadjuk és kezeljük Képzésben résztvevőinktől érkezett – képzéseink szakmai vagy szervezési minőségével kapcsolatos – panaszokat.

Panaszbejelentését

  • személyesen a panasszal érintett képzés Oktatásszervezőjénél, illetve a BKF Fenntartó Kft. Ügyfélszolgálatán (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark. ép. C. lház. Fsz.),

  • írásban pedig a jelen linkre kattintva elérhető formanyomtatvány kitöltésével teheti meg

 

Panaszát a bejelentést követő 30 napon belül írásban válaszoljuk meg, a panaszbejelentés során megadott elektronikus levelezési címen.

 

Amennyiben a panaszkezelési eljárás során panasza elutasításra kerül, további jogorvoslatért a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti

  • járási hivatalhoz vagy

  • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

 

Felhívjuk tisztelt Résztvevőnk figyelmét arra, hogy a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a panaszkezelési eljárás során adott válaszunkat öt évig kötelesek vagyunk megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.