BIB education

Courses

Képesített Vállalati Hitelelemző

 • Banking and financial courses

 

Our training gives way to the enforcement of the principle of modularity, and thus the choice of courses is based on logically interrelated technical contents building on one another.

Our training courses in banking and finances will not miss out either on the presence of the most outstanding experts from the banking trade, supervisory institutions, and Hungarian or international partner institutions in higher education, or on the participation of professionals from our founding institutions. Besides the courses focusing on the domestic money market, training is also is available to experts from the Central European region.

 

TutorsOpened courses and exams

 • 03-17 November 2021

  Application deadline

  25 October 2021


  Locations and dates

  • Coming soon

  Course fee

  292.100 Ft (230.000 Ft + 27% VAT)


  Tutors

  Berendi Judit, Czilják László, dr. Péter Györfi-Tóth LL.M., Tresó István, Schauermann Henrik  More details

  MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK 


  Ismerkedjünk meg, milyen lépések szükségesek egy vállalat vagyoni- pénzügyi helyzetének elemzéséhez, mit vizsgáljunk egy üzleti tervben, hogy tudjuk valószínűsíteni a fenntartható működést, és persze a hitel visszafizető képességet!
  A három nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.

  Az ismeretek elsajátításában a való életből vett esettanulmányok segítenek. A példákat, házi feladatokat közösen is feldolgozzuk, megbeszéljük. A kiváló előadók segítik a résztvevőket, hogy könnyebben tudják elemezni a vállalatokat a pénzügyi adataik alapján, felismerjék a kreatív könyvelés nyomait, a lehetséges kockázatokat, jól válasszák ki az egyes ügyletek biztosítékait, és feleljenek meg a szabályozói elvárásoknak.

  A TANFOLYAM CÉLJA


  A tanfolyam célja, hogy felhívjuk a figyelmet a hitelezési tevékenység során adódó, és felismerhető kockázatokra, azok nyomon követhetőségére ill. a hitelezési tevékenység átláthatóságát, a kockázatok mérséklését célzó intézkedésekre, szabályozói elvárásokra, a jó gyakorlatra.

  KINEK AJÁNLJUK A KURZUST 


  A képzést olyan hitelezési területen, kockázatkezelésen, belső ellenőrzésen dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik naprakész ismereteket kívánnak szerezni a hitelezési kockázatokról, a kockázatok felismerhetőségéről és a hitelezési tevékenység átláthatóságára, a kockázatok mérséklésére vonatkozó szabályozói elvárásokról.

  A KURZUS FELÉPÍTÉSE


  1. NAP (2021. november 3.)

  • A hitelezési tevékenység törvényi szabályozása - Hpt, Bázel

  • Szabályozói elvárások - Felügyeleti elvárások és bemutatások, szabályozott területek

  • A kihelyezési kockázatok kezelése szervezeti szinten
   Kontrollok megjelenése a kihelyezési folyamatban, szervezeti keretek, kockázati kontroll, kockázat elemző és kezelő szerepe.
   Szerződések, közjegyzői okirat.

  • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján
   Az egyes mérlegsorok és az eredmény-kimutatás adatainak kockázatai (egyszerűsített és éves beszámolók adatstruktúráját követve)
   Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?

  2. NAP (2021. november 10.)

  • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján
   Könyvvizsgálat szerepe, kiegészítő melléklet információ tartalma - Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?

  • Cash flow elemzés
   Mi az a cash flow, melyek a cash flow kategóriák? Hogy készítsünk cash-flow kimutatást?
   Mit mutat a számunkra a vállalati mérlegbeszámolóból előállított cash-flow kimutatás?
   Hogy elemezzünk egy cash-flowt?

  • Pénzügyi mutatók elemzése
   Honnan származ(hat)nak a pénzügyi mutatók számításához szükséges információk?
   Melyek a jellemző mutatók? Mit mutatnak az egyes mutatók értékei?
   Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között? Mikor milyen mutatót használjunk?
   Rating, scoring alapú minősítés különbözősége. Vállalati és lakossági ügyfélkörben alkalmazható pénzügyi mutatók. Lakossági adósságfék mutatók.

  • Üzleti terv elemzése, piaci helyzet elemzése, kockázatok feltárása.
   Üzleti terv logikája, érzékenység vizsgálatok, megtérülés vizsgálata.

  3. NAP (2021. november 17.)

  • Üzleti terv elemzése, piaci helyzet elemzése, kockázatok feltárása

  • Piaci, működési, személyi kockázatok elemzése

  • Ágazati sajátosságok, monitoring célok kialakítása, korai figyelmeztető jelek rendszere

  VIZSGA


  A program vizsgával zárul, amely:

  • írásbeli,

  • a képzés teljes anyagát felöleli,

  • feleltválasztós, kifejtős kérdések, esettanulmányok megoldása is szerepelhet benne,

  • tantermi vagy online formában is megrendezésre kerülhet.

  Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
  A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60 %-nak elérése szükséges.

For more information, contact our education organizer