BIB oktatás

Kurzusok

Nemesfémmel kereskedők és árukereskedők Pmt. szerinti képzése - ONLINE

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT FONTOS A TÉMA?

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése és megakadályozása napjaink egyik legfontosabb társadalmi feladata. Ennek érdekében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa több pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést rendelt el. Ezek teljeskörű megvalósulását szolgálják a hazai jogszabályok, így a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) is.

képzés elvégzésére kötelezettek köre

A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet 21 §-ában foglaltak értelmében a kockázatértékelés készítésére köteles nemesfémmel kereskedők valamint Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles nyilvántartásában szereplő árukereskedők.

A KUrZUS TARTALMA ÉS CÉLJA

A képzés alapvető célja, hogy a résztvevők:

 • megismerkedjenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem fogalmaival, jelentőségével és alapvetéseivel, megismerjék a legfontosabb jogszabályokat;
 • megismerjék a Kit. és a Pmt. végrehajtásának részletes szabályairól szóló, a kereskedelemi szektorra vonatkozó 33/2017.(X.26.) NGM rendeletet, különös tekintettel a belső szabályzat, valamint a kockázatértékelés elkészítésére és aktualizálására;
 • világosan lássák a legfontosabb pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos kockázatokat és fenyegetéseket;
 • a bemutatott esettanulmányokon keresztül tisztában legyenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáival, valamint gyakorlati tudást szerezzenek ezek felismerése érdekében;
 • megismerjék a pénzmosási bejelentések benyújtásának folyamatát;
 • megértsék és kövessék a pénzügyi és vagyoni korlátozások végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi és felügyeleti elvárásokat.
 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

 

Az oktatás során esettanulmányok, gyakorlati feladatok segítik a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáinak felismerését, a kockázatok értékelését és kezelését. A képzés módszere az élményalapú oktatáson nyugvó, interaktív elemekkel bővített ismeretátadó előadás.


a Budapest Institute of Banking (BIB)-nél zajló képzések esetében a hallgatóknak lehetősége van elektronikus felületen biztosított vizsgát tenni, amelynek sikeres teljesítése esetén elektronikus úton megkapják a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.

a Bankárképzőnél zajló tantermi képzés esetében azonnal írásbeli vizsgát tehetnek a hallgatók, a vizsga azonnal kiértékelésre kerül és a sikeres vizsgázók kézhez kapják a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványt. Online képzés esetében a sikeres online vizsgát követően elektronikus úton megkapják a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.

 

A kurzus ára tartalmazza a vizsga díját.

Sikertelen vizsga esetén javítóvizsgát szervezünk, melynek ára 10.000 Ft + 27%ÁFA.

Egyezés esetén további tanúsítványok kiállítása: 20.000 Ft + 27% ÁFA/db.

 

A KURZUS IDŐpontjai

 

2021. május 10. Bankárképző
2021. július 5. Bankárképző

Bankárképző szervezésében megvalósuló képzésnél további információkért keresse a képzés oktatásszervezőjét:

Lájer Enikő
telefon: +36 1 224 0715
e-mail: elajer@bankarkepzo.hu

Megnyitott képzések és vizsgák

 • 2021. július 5.

  Jelentkezési határidő

  2021. június 28. 23:55


  Helyszínek és időpontok


  A kurzus ára

  50.800 Ft (40.000 Ft + 27% ÁFA)


További információkért keresse oktatásszervezőnket