BIB oktatás

Kurzusok

Nemesfémmel kereskedők és árukereskedők Pmt. szerinti képzése - ONLINE

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT FONTOS A TÉMA?

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése és megakadályozása napjaink egyik legfontosabb társadalmi feladata. Ennek érdekében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa több pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést rendelt el. Ezek teljeskörű megvalósulását szolgálják a hazai jogszabályok, így a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) is.

A KURZUS TARTALMA ÉS CÉLJA

A képzés alapvető célja, hogy a résztvevők:

  • megismerkedjenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem fogalmaival, jelentőségével és alapvetéseivel, megismerjék a legfontosabb jogszabályokat;
  • megismerjék a Kit. és a Pmt. végrehajtásának részletes szabályairól szóló, a kereskedelemi szektorra vonatkozó 33/2017.(X.26.) NGM rendeletet, különös tekintettel a belső szabályzat, valamint a kockázatértékelés elkészítésére és aktualizálására;
  • világosan lássák a legfontosabb pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos kockázatokat és fenyegetéseket;
  • a bemutatott esettanulmányokon keresztül tisztában legyenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáival, valamint gyakorlati tudást szerezzenek ezek felismerése érdekében;
  • megismerjék a pénzmosási bejelentések benyújtásának folyamatát;
  • megértsék és kövessék a pénzügyi és vagyoni korlátozások végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi és felügyeleti elvárásokat.
 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

Az oktatás során esettanulmányok, gyakorlati feladatok segítik a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáinak felismerését, a kockázatok értékelését és kezelését. A képzés módszere az élményalapú oktatáson nyugvó, interaktív elemekkel bővített ismeretátadó előadás.

A képzést követően a hallgatóknak lehetősége van elektronikus felületen biztosított vizsgát tenni, amelynek sikeres teljesítését követően megküldjük a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.

 

A KURZUS IDŐTARTAMA

Két és fél óra.

A kurzus elektronikus vizsgával zárul, amely meghatározott időkereten belül otthonról is elvégezhető. 

A kurzus ára tartalmazza a vizsga díját.


Sikertelen vizsga esetén javítóvizsgát szervezünk, melynek ára 10.000 Ft + 27%ÁFA.

Egyezés esetén további tanúsítványok kiállítása: 20.000 Ft + 27% ÁFA/db.

ElőadókMegnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket