BIB oktatás

Kurzusok

Aktuális banki szabályozói kihívások (CRR2 - CRDV) - MÜK kreditpontos képzés

  • Online banki, pénzügyi kurzusok

MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT KREDITPONTOS KÉPZÉS!
A KÉPZÉS 2. napjával SZEREZHETŐ KREDITPONTOK SZÁMA: 6

 

 

 

 

 

 

A PROGRAMRÓL


A kurzus első napjának célja:
Az elmúlt években és napjainkban folyamatosan változó szabályozásnak kell, hogy megfeleljenek a bankok. Ez érvényes hazai és Uniós szinten is, nem beszélve a Bankunió bankcsoport tagjait érintő EKB szabályozói elvárásokról. A kurzus első napjának célja, hogy vezetői szinten összességükben és összefüggéseikben mutassa be a bankok működésére, stratégiájára meghatározó jelentőséggel bíró szabályozói környezet legfontosabb változásait. 

A kurzus 2. napjának célja:
A CRR2 és CRDV alkalmazásához kapcsolódó jogszabályi, módszertani változások gyakorlati bemutatása. Különösen tekintettel a Hpt. módosítására és a CRR2-hez kapcsolódó, annak alkalmazását értelmező szabályozói sztenderdekre és ajánlásokra.

 

KINEK AJÁNLJUK?

 

A kurzus első napját a kockázatkezelés vezető beosztású szakértőinek, belső ellenőröknek, stratégiai és üzleti, valamint compliance területek vezetőinek ajánljuk.
A kurzus második napját a kockázatkezeléssel és a kockázatkezeléshez kapcsolódó (belső ellenőrzés, reporting) szakértőknek és vezetőknek ajánljuk.

A Kurzus két napos, de az egyes napok külön is látogathatók.

 

Late Bird akció!

Új ár:

A kurzus napaira külön is lehet jelentkezni, így az ár:  110.500 Ft + ÁFA/nap

Ha a kurzus mind a két napjára jelentkezik, az új ár: 199.750 Ft + ÁFA

A kurzus napjaira külön is lehet jelentkezni, így az ár: 130.000 Ft + ÁFA/nap

Ha a kurzus mind a két napjára jelentkezik, az ár a 2*130.000 Ft + ÁFA helyett összesen csak 235.000 Ft + ÁFA.


Ügyfélkapcsolati menedzser / oktatásszervező (NBK): Lájer Enikő (elajer@bankarkepzo.hu)

 

Tájékoztatjuk érdeklődőinket, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága az Aktuális banki szabályozói kihívások (CRR2 - CRDV) c. képzés második napját az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. MÜK Szabályzat 5.3. fejezetében foglaltak alapján NY/98/2020. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.

A képzési eseményen való részvétellel 6 kreditpont szerezhető, amelyről a résztvevők számára a BIB hiteles igazolást állít ki.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket