BIB oktatás

Kurzusok

Biztosításközvetítői értékesítés tudományos módszerei

  • Online banki, pénzügyi kurzusok

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK?

A modern biztosítási ipar létrejötte óta a biztosításközvetítők ugyanazokkal a gondokkal küzdenek: hogyan értékesíthetnek a társadalom növekvő tömegei számára szigorodó szabályozási feltételek mellett olyan biztosítási termékeket, amelyek az ügyfelek számára megfoghatatlanok, ráadásul a kedvezményezettek csak baj esetén vagy a távoli jövőben élvezhetik a biztosítási szolgáltatások előnyeit? Hogyan vegyék rá az embereket arra, hogy saját életük jövőbeni kockázatait hajlandóak legyenek átgondolni és ennek megfelelően cselekedni is? Hogyan győzhetik le az ügyfelek természetes és erős ellenállását minden olyan javaslattal szemben, amely a lehetséges bajaik, betegségeik, baleseteik, elhalálozásuk számukra ösztönösen elképzelhetetlen bekövetkeztére kíván pénzügyi gyógyírt nyújtani? Miként küzdhetnek meg a biztosításközvetítők az instant fogyasztás elsöprő kultúrájának erejével, ha az általuk nyújtott összes pénzügyi megoldás a halasztott fogyasztás alapelvére épül? A kurzus a közvetítői gyakorlatban azonnal alkalmazható válaszokat ad ezekre a kérdésekre. 
 

A KURZUS TARTALMA

A kurzus bizonyítja, hogy minden közvetítő képes tartósan sikeres értékesítésre a 21. században is, ha megtanulja az előadások során bemutatott módon felismerni és az ott elsajátított módszerekkel elhárítani az értékesítés öt valódi akadályát:
 

Helytelen önkép: a közvetítő nem ismeri föl a küldetését, így nem képes bármely helyzetben bárkivel egyenrangú félként tárgyalni.
 

Szemléleti hiba: a közvetítő nem ismeri föl, hogy ügyfele másként látja a világot, ezért képtelen arra, hogy az ügyfele számára releváns pénzügyi javaslatokat tegyen. 
 

Hatásgyakorlási ismerethiány: a közvetítő nem ismeri a meggyőzés és a hatáskeltés modern pszichológiai eszköztárát, ezért érvelése erőtlen.
 

Időbeli gondolkodás hibája: a közvetítő nem képes arra, hogy az ügyfele gondolkodásának időbeni vonatkoztatási rendszerét a jövő érzékeltetése érdekében megváltoztassa. 
 

A szakmai felkészültség hiánya: a közvetítő nem képes meggyőzően bemutatni sem azt, hogy miért van egyre nagyobb szükség a 21. században a biztosításokra, sem azt, hogyan dolgozik a megtakarított pénz az ügyfél érdekében.
 

A KURZUS CÉLJAI

- A viselkedésalapú pénzügytan új eredményei alapján a hallgatók a mindennapi gyakorlatban alkalmazható módszereket ismernek meg az ellenállás és súrlódás nélküli, folyamatos flow-ban történő biztosításértékesítésre. 

- A hallgatók megtanulják, hogyan győzhetik le az értékesítési tevékenység valódi akadályait, hogyan aknázhatják ki a társadalmi küldetésükben rejlő hatalmas erőt.

- A hallgatók elsajátítják az értékesítés 21. századi új nyelvét, amelynek segítségével képesek lesznek újraírni a saját értékesítési jövőjük forgatókönyvét.

 

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST 

Minden biztosításközvetítőnek, attól függetlenül, hogy függő vagy független. A biztosításértékesítési hálózatok (függő, független, bankbiztosítási, digitális, egyéb) helyi, területi, regionális és központi vezetőinek. A biztosítók, bankok, nyugdíj- és egészségpénztárak, befektetési szolgáltatók és egyéb pénzügyi szolgáltatók hálózatirányításért, toborzásért, értékesítésért, marketingért, oktatásért, PR tevékenységért, ösztönzési rendszerek tervezéséért és karbantartásáért felelős közép- és felsővezetőinek. 
 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

Modul 1: A helyes önkép megteremtéséről 

Modul 2: A helyes szemlélet kialakításáról és a hatásgyakorlás legerősebb eszközeiről

Modul 3: Vissza a jövőbe! - Az időbeli gondolkodás hibáinak javításáról

Modul 4: A jövő újrateremtése - Hogyan tanuljunk meg anyanyelvi szinten egy új értékesítési abc-t?
 

A KURZUS IDŐTARTAMA

Másfél napos képzés.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket