BIB oktatás

Kurzusok

Digitális ügyvitel a jogi szolgáltatásokban - MÜK kreditpontos képzés

  • Online banki, pénzügyi kurzusok

MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT KREDITPONTOS KÉPZÉS!
A KÉPZÉSSEL SZEREZHETŐ KREDITPONTOK SZÁMA: 6

 

A K​URZUS​ T​ARTALMA

 

Ezzel a képzéssel az egyre inkább adatvezérelt gazdasági folyamatok jogi oldalról való megtámogatása érdekében kínálunk korszerű ismereteket a magyar jogászok számára. A tréningtematikát úgy állítottuk össze, hogy az innovatív jogi megoldások hétköznapi alkalmazásában azonnal használható eszköztárat, inspirációt és gyakorlati támogatást nyújtson mind jogászoknak, mind pedig a cégvezetőknek. A digitalizáció nyújtotta előnyök ily módon kiaknázhatóakká válnak a jogi munkafolyamatokban. A vállalati jogászok, ügyvédek és üzleti döntéshozók számára ma már kulcsfontosságú ismereteket modulszerűen csoportosítottuk, a gyakorlati tudnivalók áttekintésére pedig a képzési nap délutánján sorra kerülő workshopok keretében kínálunk lehetőséget. A jogi-technológiai (legaltech) eszközökkel való megismerkedés érdekében közösen tesztelünk digitálisfelületeket, amelyekhez már a képzést megelőző héten hozzáférést biztosítunk.

 

A K​URZUS​ C​ÉLJA

 

A jogászok és üzleti döntéshozók részére összeállított képzés alapvető célja, hogy a digitalizáció jogi munkafolyamatokra gyakorolt hatásaira és lehetőségeire rávilágítson, nem célja azonban a jogászság jövőjének (ezen belül a robotika jogi szakmára gyakorolt hatásainak) az elemzése. A hangsúlyt a hétköznapi jogi munkafolyamatok (ügyvitel, iratszerkesztés, szerződés management, jogi átvilágítás, adatelemzés stb.) hatékonyabb, pontosabb és magasabb színvonalon való elvégzésére helyezzük, különös tekintettel a mindezt elősegítő és egyre nagyobb számban elérhető technológiai megoldásokra.

A digitális eszközök jogi munkafolyamatokba való bevezetése igen aktuális kérdés, a jogi-technológia (legaltech) nyújtotta lehetőségek optimális alkalmazása, az ezekre való átállás folyamata zajlik most Európa-szerte. A képzés moduljai keretében bemutatjuk a jogi-technológia fejlesztésiirányait, az aktuális trendeket, és kiemelten foglalkozunk azokkal a megoldásokkal, amelyek az üzletifolyamatokat leginkább támogatják, ezzel jogi oldalról is elősegítve a magyar gazdaság digitálisátállását. A kurzus célja továbbá, hogy szakmai fórumot és tudásbázist biztosítson a résztvevők  és az általuk képviselt szervezetek számára annak érdekében, hogy Magyarországon minél előbb meghonosulhassanak azok a jogi-technológiai ismeretek és gyakorlati alkalmazási modellek, amelyek régiónkban és nemzetközileg is irányadóak.

 

K​INEK​ A​JÁNLJUK​?

 

Vállalati jogászoknak, ügyvédeknek, üzleti döntéshozóknak és mindazoknak, akik digitális eszközökalkalmazásával szeretnék emelni a jogi munkafolyamatok szakmai színvonalát és hatékonyságát. Akiknek időszerű a jelenleg sokszor még papíralapon tárolt jogi iratok (például szerződések, peresanyagok, engedélyek, egyéb okiratok stb.) digitalizációja, a releváns tartalom „adatosítása” ahhoz,hogy a bennük tárolt információk (például nevek, határidők, számadatok, kötelezettségvállalások, stb.) könnyen hozzáférhetővé váljanak és az adatvezérelt döntéshozatalt elősegítsék. Akiket foglalkoztat a rutin munkafolyamatok újragondolása annak érdekében, hogy az emberi szaktudás felszabaduljon a magasabb szintű feladatok elvégzésére.

 

A K​URZUS​ F​ELÉPÍTÉSE

 

1. modul: Bevezetés a jogi-technológia és innováció nyújtotta lehetőségekbe (45 perc)

2. modul: Digitális ügyvitel a jogi munkafolyamatokban (45 perc)

3. modul: A szerződéses ciklus digitalizációja (45 perc)

4. modul: Okos jogi adatbázisok létrehozása és kezelése (45 perc)

5. workshop: Kreativitás a jogi szolgáltatásokban (90 perc)

6. workshop: Digitális iratszerkesztés és szerződés management, esettanulmányok (90 perc)

 

Tájékoztatjuk érdeklődőinket, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a Digitális ügyvitel a jogi szolgáltatásokban c. képzést az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. MÜK Szabályzat 5.3. fejezetében foglaltak alapján NY/99/2020. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.

A képzési eseményen való részvétellel 6 kreditpont szerezhető, amelyről a résztvevők számára a BIB hiteles igazolást állít ki.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket