Események

2018. március 7.

Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő

A kurzus a résztvevők számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem jogszabályi környezetét.

Jelentkezési határidő: 2018. március 1.

Kurzus oldala

2018. március 13.

Proaktív csapat építése és vezetése

A 2x1 napos tréning általánosságban a kommunikációval, a vezetői tudatossággal és a motivációval foglalkozik.

Jelentkezési határidő: 2018. március 7.

Kurzus oldala

2018. március 19.

A személyes adatok kezelésének anomáliái a PSD2 és a GDPR alkalmazása során

A kurzus során elemezzük a PSD2 és GDPR szabályozás felépítését, a jogszabályok várható hazai implementációját.

Jelentkezési határidő: 2018. március 14.

Kurzus oldala

2018. március 21.

Stressztesztek a banki gyakorlatban

Megismertetni a résztvevőket a stressztesztek folyamatával, és a banki gyakorlatban betöltött szerepével.

Jelentkezési határidő: 2018. március 20.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. március 22.

A CRD- és CRR-szabályozás, valamint a közvetlen alkalmazandó végrehajtási rendeletek

A kurzus során ismertetjük, milyen előzmények vezettek a CRD és a CRR jelenlegi szabályrendszerének kialakulásához.

Jelentkezési határidő: 2018. március 19.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. március 23.

Banki stratégiai tervezés

Kurzusunkat a közép- és hosszú távú stratégiák megalkotásáért és végrehajtásáért felelős banki-pénzügyi vezetőknek kiemelten ajánljuk!

Jelentkezési határidő: 2018. március 20.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. március 24.

| VIZSGA | IT-biztonság és -szabályozás a pénzügyi szektorban

Ez a vizsga a 2018. február 28-án megtartott kurzushoz kapcsolódik, melynek sikeres elvégézése után BIB oklevelet küldünk résztvevőinknek.

Jelentkezési határidő: 2018. március 23.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. március 28.

A befektetői kapcsolattartás (IR) alapjai

A kurzus célja, hogy a kibocsátók és befektetőik közötti hiteles kommunikáció javuljon, a piaci szereplők számára egyértelmű legyen az MNB és a BÉT jogszabályi elvárásrendszere.

Jelentkezési határidő: 2018. március 24.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. április 4.

Támogatott konstrukciók és intézményi garancia a kkv-hitelezésben

A résztvevők ismereteinek bővítése a piacon elérhető speciális konstrukciók terén annak érdekében, hogy a megfelelő termék a megfelelő vállalkozáshoz kerülhessen.

Jelentkezési határidő: 2018. április 1.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. április 11.

Vállalati pénzügyi kimutatások elemzése

A kurzus résztvevői saját laptopjukon dolgozva megismerik az alapvető pénzügyi kimutatások szerkezetét, sorinak jelentését, a köztük lévő kapcsolatokat.

Jelentkezési határidő: 2018. április 8.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. április 12.

Introduction to third generation asset allocation

Professional market participants are increasingly puzzled by the exposed capital markets complexity.

Jelentkezési határidő: 2018. április 6.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. április 17.

Pénztári tagszervező

Az első pénztárak létrejötte óta a pénztári szektor jelentős változásokon ment keresztül, a gazdasági viharok a pénztárakat sem kerülték el.

Jelentkezési határidő: 2018. április 11.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. április 23.

Pénztárkezelő és valutapénztáros

A tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga után pénztárkezelői vagy valutapénztárosi munkakört tölthet be.

Jelentkezési határidő: 2018. április 18.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. április 23.

Fogyasztói panaszok kezelése

A kurzus során a pénzügyi intézmények fogyasztóvédelmi kapcsolattartói, illetve panaszkezelési területén dolgozó munkatársai megismerkedhetnek az MNB intézményi panaszkezelés ellenőrzésére irányuló tevékenységével, és a panaszkezelést követő további jogorvoslati fórumok – így különösen a Pénzügyi Békéltető Testület – eljárásának céljával, tartalmával, továbbá a vonatkozó jogszabályok MNB által helyesnek vélt és alkalmazott értelmezésével. A kurzus során a jogi keretek megismerése mellett a „jó gyakorlatok” és az MNB –  vonatkozó jogszabályokon túlmutató – elvárásai is ismertetésre kerülnek a hatóság szakértő kollegái által.

Jelentkezési határidő: 2018. április 18.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. április 24.

Stresszkezelés és rugalmas ellenállóképesség

Az egynapos tréning ismereteket nyújt az érzelmi intelligenciáról, az önmotivációról és arról, miként lehetünk hatékonyabbak önmagunk érzékelésében és szabályozásában. 

Jelentkezési határidő: 2018. április 20.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. április 25.

Bevezetés a Szolvencia II rendszerbe

A kurzus az S2 szabályozási környezet leglényegesebb elemeit tárgyalja.

Jelentkezési határidő: 2018. április 18.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. május 2.

Etika a pénzügyekben

A tréning lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra is, hogy valós példákra épülő esettanulmányok alapján fejleszthessék etikai érzéküket, és a gyakorlatban is kipróbálhassák frissen szerzett ismereteiket.

Jelentkezési határidő: 2018. április 29.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. május 7.

Struktúrált ingatlanfinanszírozás

A kurzus során áttekintjük az egyes ingatlantípusok (iroda, logisztika, hotel, kiskereskedelem, lakás) finanszírozási technikáit, az egyes ingatlanügyletek alapvető üzleti és működési logikáját.

Jelentkezési határidő: 2018. április 30.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. május 7.

Konzorciális (klub- és szindikált) hitelezés a gyakorlatban

A kurzus résztvevői gyakorlatorientált ismereteket szerezhetnek a konzorciális hitelezés témakörében; megismerhetik a konzorciális hitelezés alapjait.

Jelentkezési határidő: 2018. május 3.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. május 9.

Banki mérlegelemzés - a bankok pénzügyi számlái és jelentései

A kurzus résztvevői először a bankszámvitel sajátosságaiba nyernek betekintést.

Jelentkezési határidő: 2018. május 6.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. május 11.

Strategic asset allocation and applied behavioural finance

For lasting success in winning the losers game for professional investors, establishing a robust Strategic Asset Allocation (SAA)- process is key.

Jelentkezési határidő: 2018. május 4.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. május 14.

Treasury testközelben

A kurzus kiindulási pontja az elmúlt években lezajlott rendkívül gyors és szinte minden piaci szegmens érintő piactechnikai, infrastrukturális és szabályozási változások.

Jelentkezési határidő: 2018. május 8.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. május 15.

Vállalatértékelés

A kurzus során a résztvevők saját laptopjukon dolgozva sajátíthatják el a vállalatértékelés alapjait.

Jelentkezési határidő: 2018. május 10.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. május 28.

Ingatlanbefektetésekről hitelezési szakembereknek

A kurzus során hallgatóink ezen a kockázatkezelési és üzletfejlesztési technikák alapvető összefüggéseit ismerhetik meg.

Jelentkezési határidő: 2018. május 21.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. május 30.

Értékpapírelszámolás és -kiegyenlítés

A kurzus során bemutatjuk, miként és hogyan működnek a hazai tőkepiac legfontosabb központi infrastruktúrái.

Jelentkezési határidő: 2018. május 25.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. június 4.

Biztosítói szakmai minősítő könyvvizsgáló vizsgára felkészítő

A könyvvizsgálat gyakorlásához szükséges jogszabályok, a biztosítói könyvvizsgálat sajátosságai témakörök szerepelnek a programban.

Jelentkezési határidő: 2018. május 30.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. június 5.

A bankrendszer szerepe a gazdaságban

A kurzuson résztvevők részletes képet kapnak a bankrendszer gazdaságban betöltött funkcióiról és szerepéről.

Jelentkezési határidő: 2018. május 28.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. június 13.

Általános compliance ismeretek - vezetői felelősség

A kurzus során beszélünk a felelős vállalatirányításról, a compliance funkció szerepéről és feladatairól, valamint a vezetők compliance felelősségéről.

Jelentkezési határidő: 2018. június 6.

Kurzus oldala

Jelentkezés

2018. június 18.

Ingatlanfinanszírozási ügyletek restrukturálási és workout folyamata

A kurzus során áttekintjük az egyes ingatlantípusok finanszírozási technikáit, az egyes ingatlanügyletek alapvető üzleti és működési logikáját.

Jelentkezési határidő: 2018. június 11.

Kurzus oldala

Jelentkezés