BIB hírek

Események/Hírek

A MiFID II szerinti új szakmai képesség- és kompetenciaelvárásokról

Az elmúlt évtized gyökeres pénzpiaci változásai, az egyre összetettebb befektetési ügyfélajánlatok miatt a korábbi Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) uniós szabályok alapos felülvizsgálatra szorultak. Az Európai Bizottság 2011 októberében nyújtotta be a befektetők védelmét és a befektetési szolgáltatók transzparens működését szorgalmazó javaslatait (MiFID II irányelv), mely a hozzá kapcsolódó rendelettel végül 2014. június 12-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az új irányelv és rendelet 2018. január 3-tól hatályos.

A MiFID II implementálását jelentő, a pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, speciális szakmai képességeket és kompetenciákat megkövetelő 37/2017. (XII.27.) MNB-rendelet is ettől a naptól hatályos. Ebben részletes és hatékony képzési programot várnak el a befektetési ajánlatokat adó pénzügyi szolgáltatóktól. A szolgáltatóknak az érintett munkavállalói kör képzési tervét 2018. áprilisáig kell elkészíteniük, majd az abban foglaltak legkésőbb 2019. január 1-ig teljesíteniük is kell.

Ettől az időponttól valamennyi befektetési tanácsot vagy információt nyújtó banki alkalmazottnak meg kell felelnie a szakmai képesítés követelményeinek. A szabályozó a képzések előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó kritériumokat, az elvárt képesítéseket és kompetenciákat szigorúan ellenőrzi.

Az új szakmai képesség- és kompetenciaelvárások három téma (modul) köré csoportosíthatók:
1. Általános ismeretek (tőkepiaci jogszabályok, tőkepiaci szereplők és az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségek) – legalább 24 órás képzés, melyet öt évente meg kell ismételni
2. Termékismeretek – intézményenként és termékcsoportonként legalább 1-1 órás képzés, melyet évente meg kell ismételni
3. Ügyfélalkalmasság értékelés – legalább 1 órás képzés, melyet évente meg kell ismételni

Valamennyi képzés vizsgával zárul, a vizsgák eredményes teljesítését tanúsítványnak kell igazolnia.

Az 1. pont alatt leírt képzés és vizsga alól mentesülnek azok az alkalmazottak, akik egy évnél nem régebben megszerzett tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgával rendelkeznek; akik szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, és a végzettség megszerzésétől még nem telt el 10 év; azok az alkalmazottak, akik a Bszt. 22/B.§ b) pontja szerinti középiskolai végzettséggel és meghatározott OKJ-s szakképzettséggel, illetve azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkeznek, és a szakképzettség/szakképesítés megszerzésétől még nem telt el 5 év.

A Budapest Institute of Banking ajánlata ebben a felkészülési folyamatban kínál teljes körű, a szabályozói elvárásoknak mindenben megfelelő megoldást. A MiFID II szakmai képességek és kompetenciákról szóló kurzusunk biztosítja a vonatkozó ismeretek hatékony elsajátítását és a 37/2017. (XII.27.) MNB-rendeletnek megfelelő képesítés megszerzését. A korszerű ismeretek és a magas színtű tudásátadás a befektetési szolgáltatók részére garantálja, hogy kollégáik képzése igazolható módon a vonatkozó MNB rendelet szerinti folyamatszabályok és tananyagelőírásoknak megfelelően történt. Kurzusunkon az irányelv valamennyi témakörét sorra vesszük és a jogértelmezési kérdésekre adott felügyeleti (MNB) válaszokat felhasználva mutatjuk be, mit is jelentenek az új elvárások a befektetési vállalkozások napi működésében. Kurzusunk mind tanteremi, mind online változatban elérhető.

A főbb mérföldkövek a felkészülésben:
• A MiFID II irányelvek 2018. január 3-tól hatályosak;
• 2018 áprilisáig a bankoknak és befektetési vállalkozásoknak el kell készíteniük az érintett alkalmazottak továbbképzési tervét,
• az ezt követő nyolc hónap alatt pedig be is kell fejezniük a tervben szereplő képzéseket, mert
• 2019. januárjától befektetési szolgáltatást csak így tudnak majd nyújtani.

További információkért keresse munkatársainkat!  info@bib-edu.hu, +36 1 429 6780