BIB hírek

Események/Hírek

Pénzügyi Jogi Akadémia 2021-2022. programsorozatunk őszi indulása

az MNB Pénzügyi Békéltető Testület és a Budapest Institute of Banking szervezésében

Dr. Kovács Erikával, a Pénzügyi Békéltető Testület elnök asszonyával beszélgetünk a nagy népszerűségnek örvendő képzési programunkról, a Pénzügyi Jogi Akadémiáról, annak bevezetéstől a jelen eredményekig, és arról, hogy az évek előre haladtával milyen további értékek születtek a kifejezetten jogász és joghallgató, valamint közgazdász és gazdaságtudományi képzésben résztvevő egyetemi hallgatók számára kínált kurzust illetően. Kiemelt figyelmet fogunk szentelni a Miskolci és a Debreceni Egyetem, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyes képzései keretében a programsorozaton való részvétel és sikeres vizsga letételével elérhető kredit beszámíthatóságnak is.

Erika, mint a Pénzügyi Jogi Akadémia témafelelőse, tulajdonképpeni háziasszonya, kérlek, foglald össze röviden az érdeklődő hallgatóink számára, miért is érdemes becsatlakozni a programba.

"2019-ben indult útjára ez a képzés azzal a céllal, hogy a jogász és közgazdász, illetve a gazdaságtudományi különböző képzésekben résztvevő egyetemi hallgatók olyasmit hallhassanak a pénzügyekről, amit máshol nem. Célunk az volt, hogy átfogó képet adjunk a hitelintézetek, pénzügyi és befektetési vállalkozások, valamint a biztosítók és pénztárak működéséről, naprakész információkkal, a gyakorlatot megismertetve. A képzés szakmai programját úgy állítottuk össze, hogy megismerhessék a pénzügyi intézményrendszer szereplőit, a rájuk vonatkozó alapítási és működési szabályokat, az általuk nyújtott szolgáltatásokat, illetve ezek jellemzőit, és képet kapjanak arról is, hogy ha egyszer majd ebben a szektorban szeretnének dolgozni, milyen lehetőségek, munkaterületek és feladatok állnak rendelkezésükre."

Mikor és hol kerül sor az előadások megtartására?

"Havonta egy alkalommal, péntekenként, napi négy előadás keretében folyik a képzés és 2021. szeptemberében már a harmadik évfolyamunkat kezdjük el. Tekintettel voltunk a képzési napok meghatározásánál arra is, hogy ne ütközzünk a vizsgaidőszakkal. Az idén ősszel induló tanév első félévében szeptember 17-én, október 15-én, november 12-én és december 3-án lesznek előadásaink, majd a vizsgaidőszak kihagyásával 2022. február 18-án folytatva az évet, március 18., április 22. és május 6. lesznek a képzési napok. Délelőtt kettő és egy órás ebédszünetet követően délután is két előadás megtartására kerül sor.

Az első évfolyamon az előadásokat még a veszélyhelyzetet megelőzően 2019. szeptembertől személyes részvétellel és száz hallgató jelenlétével tartottuk meg a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri főépületének Antall József előadótermében. Egy szendvicsebédre láttuk vendégül a hallgatókat és az élőórás oktatás előnyeinek köszönhetően módunk volt arra is, hogy egy épületséta keretében bemutassuk nekik a közel 100 éves épületet, mely 1924. óta ad otthont a magyar jegybanknak. 2020 szeptemberében azonban már a vírushelyzet miatt csak úgynevezett hibrid oktatást tarthattunk a tanéve elején, ahol 12 fő hallgató volt jelen, a többiek pedig online követhették az előadásokat, de novembertől sajnos át kellett térnünk a teljes egészében online oktatásra és ebben a formában is zártuk az idei tanévet. Ennek annyi előnye megvolt, hogy nagyobb létszámban tudtak a hallgatók részt venni, hiszen a második évfolyamra már 180 jelentkezőnk volt.

Az idén szeptemberben kezdődő harmadik tanévre pedig azt tervezzük, hogy egy nagyobb létszámban történő jelenléti oktatással és gyakorlatilag korlátlan létszámú online csatlakozóval tudjuk és fogjuk megtartani ezt a képzést."

Kik jelentkezhetnek és hogyan?

"A képzésre most már bárki jelentkezhet. Eredetileg ugyan egyetemi hallgatóknak szántuk ezt a szakmai programot és az első évben meghatároztunk egy 35 éves korhatárt is, de a nagy érdeklődésre tekintettel ezt feloldottuk. Már a most záródó tanévben is sok olyan hallgatónk volt, akik már nem egyetemisták, vagyis a pénzügyi szektorban vagy más munkaterületen dolgozók. Nem is szabtunk meg létszámkorlátot, hiszen az online képzés azt az előnyt mindenképpen hordozza, hogy nem kell igazodnunk egy előadóterem befogadóképességéhez. A fizetendő díj azonban különbözik. Aki egyetemista, annak a teljes éves díj bruttó 20.320 Ft, a nem egyetemre járók számára 80.000 Ft + ÁFA. A jelentkezés a Magyar Nemzeti Bank oktatási központja, a Budapest Institute of Banking (BIB) Zrt. honlapján keresztül lehetséges a https://www.bib-edu.hu/kurzusok/penzugyi_jogi_akademia/pja felületen bárki számára, korhatár nélkül. Várunk szeretettel a képzésre minden érdeklődőt, függetlenül attól, hogy hol dolgozik, milyen munkát végez és hány éves."

Mit kínál a képzés, miről hallhatnak a hallgatók?

"A szakmai program nyolc nagy témakört ölel fel. Elsőként a pénzről és a pénzügyi közvetítőrendszerről hallhatnak a résztvevők, ennek keretében szóba kerül a pénz története, kialakulása, jellemzői, a bankrendszerek és a magyar banktörténet, majd a mai pénzügyi közvetítőrendszer és szereplőinek bemutatása. A második nagy témakör a jegybank, ezen belül annak története, szervezete, működése, korábbi és mai funkciói. A harmadik téma a hitelintézeti szervezetrendszer és a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások bemutatása általában. A negyedik blokkban a pénzforgalom kapott helyet, melyben a betétgyűjtés, a megtakarítások, a pénzforgalmi szolgáltatások és szolgáltatók bemutatása, az elektronikus fizetések és az egyes fizetési rendszerek, mint a GIRO és a VIBER következnek. Ötödik téma a hitelezés, azon belül a lakossági és vállalati hitelezési formák, a speciális hitelek, a lízing és a faktoring. A hatodik részben a befektetések és a tőkepiac tudnivalói, a BÉT és a KELER kerülnek sorra. A hetedik blokk a biztosítókról és a biztosítások dolgairól szól, végül a nyolcadik részben bemutatjuk a pénzügyi békéltetés rendszerét, valamint hasznos információkat kapnak a résztvevők tárgyalás- és érveléstechnikai ismeretekből."

Kik oktatnak ebben a képzésben?

"Kizárólag gyakorlati szakemberek, akik a mindennapokban azzal a témával foglalkoznak, amit előadnak, ez az, amit munkájukként csinálnak. Ettől is érdekes, hiteles és naprakész minden olyan információ, ami itt elhangzik. A pénzügyi szektor ma már szigorúan szabályozott és felügyelt, sok változáson ment keresztül az utóbbi években. Minden előadó egy témát visz, egy előadást tart. Akik itt előadnak, azok a Magyar Nemzeti Banknál vagy a pénzügyi piac valamely területén dolgoznak, illetve ügyvédként működnek közre pénzügyi tárgyú megbízásaik teljesítése során. Vagyis olyan szakemberek, akik a munkájukról beszélnek és az éppen aktuális állapotot mutatják be a hatályos szabályozás alapján, de nem száraz jogi képzés formájában, hanem a részletekbe nem bocsátkozva, átfogó képet próbálnak adni az adott témáról."

Mennyire kell tanulni vagy készülni a hallgatóknak?

"Semennyire. A cél nem joganyag oktatása és annak számonkérése. A cél az érdeklődés felkeltése a pénzügyek dolgai iránt, egyfajta pénzügyi kultúra terjesztés, valamint az, hogy átfogó képet kapjanak a hallgatók a teljes pénzügyi szektorról, megismerjék annak működését, jellemzőit, értsék a pénzügyi szolgáltatások természetét és hasznát tudják venni a mindennapjaikban is a hallottaknak. Persze, aki ennél többre vágyik, arra is megvan a lehetőség."

Mi az a többlet, amit kaphat a hallgató?

"Választása szerint a képzés végeztével vizsgát tehet és a sikeres vizsga eredményeképpen folytathatja a pénzügyi tanulmányait egyetemi képző intézményeknél posztgraduális képzések keretében. A mi képzésünknek az elvégzéséről mindenki, aki részt vett, kap igazolást, akik eredményes vizsgát tesznek, azok pedig tanúsítványt. A vizsga írásbeli, a képzés végén, május utolsó napjaiban – szintén igazodva az adott évben a vizsgaidőszakhoz – egy 40-50 kérdésből álló tesztet töltenek ki a vizsgázók egy erre létrehozott elektronikus felületen. Minden kérdést követően négy lehetséges választ találnak, ezekből kell kiválasztani az egy helyes választ. 60% mértékben adott helyes válasz jelent sikeres vizsgát. A tanúsítvány ennek következményeként kerül kibocsátásra."

Mire tudják a résztvevők használni a tanúsítványukat?

"Három képzésben is felhasználható a tanúsítvány. Közgazdasági, illetve gazdaságtudományi végzettséggel a hallgatók jelentkezhetnek a Debreceni Egyetem által szervezett „jogi szakokleveles pénzpiaci szakember” szakirányú képzésre, melyet 2020. szeptemberében indított el az Egyetem kifejezetten a mi képzésünkre építve, annak folytatásaként és annak érdekében, hogy aki érdeklődik a pénzügyek iránt és végzettséget kíván szerezni, az megtehesse.

Hasonlóképpen járt el a Miskolci Egyetem is, mely jogászok számára hirdette meg a „pénzpiaci szakjogász” képzést jogi egyetemet végzettek számára. Mindkét képzésben a mi tanúsítványunk automatikus beszámítást jelent két-két olyan tantárgynál, melyek beszámoló kötelesek. A beszámolási kötelezettség alól automatikusan mentesülnek azok, akik a jelentkezéskor a mi tanúsítványunkat az egyetemeknek eljuttatják és kérik a mentesülést. Ez már az idei tanévben is így volt. Mindkét képzés két félév, azaz egy tanév időtartamú és csak a pénzpiac, azaz a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások szervezeti és tevékenységbeli tudnivalóival foglalkozik.

2021. szeptembertől lehet kérni a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara mellett működő Deák Ferenc Továbbképző Intézettől a tanúsítvány szerinti beszámítást a „tőkepiaci és bankszakjogász” szakképzésben is. Ez a képzés már több, mint 15 éves múltra tekint vissza és nemcsak a pénzpiac, hanem a tőkepiac, illetve a befektetési vállalkozásokkal összefüggő tudnivalókat is tartalmazza négy félév, azaz két tanév terjedelemben. Ehhez a képzéshez kapcsolódóan a mi tanúsítványunk alapján a beszámítás már nem automatikus. Kérelemre egy bizottság fog dönteni abban, hogy mely vizsgatárgyba és hogyan számítja majd be az itteni végzettséget és eredményt."

Erika, nagyon szépen köszönjük, hogy megismertetted velünk ezt a kiváló lehetőséget.

Ne maradjatok le az idén ősszel induló képzésünkről sem, megnyitottuk a regisztrációt, a jelentkezési időszak szeptember 10-ig tart!

Várunk minden kedves érdeklődőt, hallgatót programunkra.