BIB oktatás

Kurzusok

Hitelbiztosítékok joga és gyakorlata - MÜK kreditpontos képzés

  • Online banki, pénzügyi kurzusok

MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT KREDITPONTOS KÉPZÉS!
A KÉPZÉSSEL SZEREZHETŐ KREDITPONTOK SZÁMA: 10

 

MIÉRT FONTOS A TÉMA?

 

A hitelbiztosítékok joga, visszatekintve az elmúlt 20-25 év jogi szabályozására, egy folyamatosan változó jogterület. Formálták jogpolitikai célok, jogalkalmazói igények, így különösen a hitelpiaccal összefüggő érdekek és persze nem utolsó sorban a mindenkori gazdasági környezet. Vitathatatlan tény, hogy a finanszírozók számára a jó projekten alapuló üzleti döntés mellett az egyik legfontosabb kérdés a megfelelő (hitel)biztosítéki struktúra kialakítása: egyrészről ne gátolja az adóst a hitelcél megvalósításában, ugyanakkor a lehető legnagyobb komfortot és kontrollt adja a finanszírozó számára, ha az adós nem teljesítene. Fontos, hogy tudásunk ebben a tekintetben korszerű legyen: tudjuk, hogy mi a leghatékonyabban megvalósítható biztosítéki struktúra, hogyan tudjuk ezt létrehozni és fenntartani, illetve ha szükséges, a minél jobb megtérülés érdekében hitelezői igényeinket érvényesíteni.

 

A KURZUS TARTALMA

 

A kurzus a résztvevők számára átfogóan, de a gyakorlat - azaz a jogalkalmazás - oldaláról mutatja be a hitelbiztosítékok rendszerét és működését, ad átfogó képet az egyes finanszírozási struktúrákban alkalmazható biztosítékokról, mutatja be alkalmazásuk előnyeit és korlátait, valamint villantja fel a legfontosabb szerződéses kikötéseket és jogérvényesítési lehetőségeket. Rendszerben gondolkodva veszi végig a hatályos szabályozás által ismert hitelbiztosítékokat, és rávilágít az egyes jogintézmények közötti elhatárolásokra. Ezt követően gyakorlati példákon keresztül mutatja be a dologi, személyi, atipikus és szankció jellegű biztosítékokat, külön ráirányítva a figyelmet az egyes fajtákon belüli altípusokra. Minden hitelbiztosítéki fajtánál külön foglalkozik az adott biztosíték alapján fennálló igények érvényesítési lehetőségeiről, külön utalva a végrehajtási, valamint csőd- és felszámolási eljárásban való szabályozásukra.

 

A KURZUS CÉLJAI

 

Átfogó ismeretek a hitelbiztosítékok hatályos szabályozásáról, a lehetséges biztosítéki struktúrákról, azok alkalmazási előnyeiről és korlátairól, ezáltal is segítve a hitelbiztosítékok helyes értékelését a biztosítéki pool-ban, un. strukturálási check-list összeállítása.
Az egyes biztosítékok szabályozásának gyakorlat-orientált áttekintése, különös hangsúlyt fektetve a biztosíték megalapítására, megszűnésére/megszűntetésére, valamint a biztosítéki jogosultakat megillető igények érvényesítési lehetőségeire.
Az egyes hitelbiztosítékok alapját képező szerződéses struktúrák megismerése mintaszerződéseken, illetve fontosabb szerződéses klauzulákon és kikötéseken keresztül, un. szerződéskötési check-list összeállítása.

 

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST?

 

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy könnyen alkalmazható és a napi gyakorlatban is használható ismereteket adjon pénzügyi, elsősorban finanszírozási/hitelezési területen dolgozó szakemberek, banki kockázatelemzők, üzleti döntéshozók számára. Természetesen előny az ezen területeken szerzett gyakorlati, szakmai tapasztalat, a kurzusra való jelentkezésnek, valamint az ott megszerzett tudás hasznosításának azonban ez nem szükségszerű előfeltétele.

 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

 

Modul 1: Finanszírozási struktúrák, biztosítandó szerződési igények, strukturálási checklist
Modul 2: A dologi biztosítékok típusai és fajtái (zálogjog, óvadék), igényérvényesítési lehetőségek
Modul 3: A személyi biztosítékok típusai és fajtái (garancia, kezesség, akkreditív, tartozáselvállalás, tartozásátvállalás, támogató nyilatkozat), igényérvényesítési lehetőségek
Modul 4: Az atipikus biztosítékok típusai és fajtái (fiduciárius biztosítékok: biztosítéki célú vételi jog/engedményezés/tulajdonjog átruházás, pénzügyi lízing, tulajdonjog fenntartás, elidegenítési- és terhelési tilalom, valamint szankció jellegű biztosítékok: kötbér, késedelmi kamat, jogvesztés kikötése, tartozás elismerés, jótállás)
Modul 5: Biztosítéki szerződések típusai, fontosabb szerződéses klauzulák és kikötések, szerződéskötési checklist

 

A KURZUS IDŐTARTAMA

 

Félnapos képzés (9:00h-12:20h), öt alkalommal.

 

Tájékoztatjuk érdeklődőinket, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a Hitelbiztosítékok joga és gyakorlata c. képzést az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. MÜK Szabályzat 5.3. fejezetében foglaltak alapján NY/102/2020. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.

A képzési eseményen való részvétellel tíz kreditpont szerezhető, amelyről a résztvevők számára a BIB hiteles igazolást állít ki.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket