Rólunk

Értékpapírszámtan modul - tematika

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMTAN MODUL - TEMATIKA

1. Kamatszámítás 
Jövőérték, jelenérték 
Időarányos és kamatos kamatszámítás 
Névleges kamatláb, effektív kamatláb, folytonos kamatláb 
A hozamgörbe 
Forward kamatlábak 

2. A kockázat és az elvárt hozam 
A részvények hozama 
A részvények kockázata (varianciája) 
A befektetők hozam-kockázati preferenciái 
A részvényportfólió kockázata és hozama 
A nem diverzifikálható kockázat mértéke 
A részvények elvárt hozama és a CAPM 
Az időbeni diverzifikáció 

3. Pénzáramlások 
Szabályos pénzáramlások 
Kötvények pénzáramlása, szintetikus kötvények 
Egyéb papírok pénzáramlása Projektek pénzáramlása 
Folytonos pénzáramlás 

4. Árfolyam és hozam 
Alternatíva költség, arbitrázs 
Jelenérték (PV) és belső megtérülési ráta (IRR) számítás 
Befeketetési döntések az NPV és a hozam (IRR) alapján 
Ex post hozam 
Adózás utáni hozam 
A váltó árfolyama és hozama 
Kamatláb és diszkontláb 
Szabályos pénzáramlások árfolyama 
A kötvények árfolyama és hozama 
A részvények árfolyama 

5. Az árfolyam kamatlábérzékenysége 
Kötvény duration és volatilitás 
Kötvény konvexitás 
A részvényárfolyam kamatlábérzékenysége 

6. Kötvények és részvények árfolyamának időbeli alakulása 
A kötvények nettó árfolyamának időbeli alakulása 
A kötvények nettó és bruttó árfolyam 
A részvény árfolyamalakulás binomiális modellje 
A kockázatérzéketlen befektető 

7. Határidős devizaárfolyamok 
Azonnali devizaárfolyamok 
A határidős devizaárfolyamok és a kamatparitás 
Értékpapírok határidős (forward) árfolyama 
A határidős árfolyam és a várható jövőbeli prompt árfolyam Hozamgörbe elméletek 
A hozamgörbe kiszámítása kötvényadatokból 

8. Opciók árazása 
Vételi és eladási opció 
Az opciók értéke lejáratkor 
Opciós algebra 
A futures mint összetett opció 
Paritások és arbitrázs az opciós piacokon 
Összetett opciós pozíciók 
A binomiális opcióértékelés 
A Black-Scholes képlet 
Delta, gamma, theta, vega, rho 
Warrantok 
Átváltható kötvények