Menü

Pénzügyi Jogi Akadémia

A kurzus célja

A Pénzügyi Jogi Akadémia című programsorozat keretében egy gyakorlatorientált, a pénzügyi szektor teljes egészének működését és szervezeti szabályait bemutató kurzus áll rendelkezésre – a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Békéltető Testület és a Budapest Institute of Banking közreműködésével – minden joghallgató, valamint közgazdász és gazdaságtudományi képzésben résztvevő egyetemi hallgató, továbbá korhatár nélkül gyakorló jogász és közgazdász, és bármely más szakterületen dolgozó számára, aki érdeklődik a pénzügyek iránt.

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK?

A képzés során a hallgatók elsajátítják a pénz- és tőkepiacon, a biztosítási és a pénztári szektorban jellemző szervezeti szabályokat, az egyes pénzügyi termékekre vonatkozó tudnivalókat, a pénzügyi közvetítőrendszer szereplői által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó gyakorlati ismereteket. Megismerkednek ezek működésével, megérthetik a pénzügyi folyamatokat, átfogó képet kaphatnak a pénzügyi szektor szereplőiről, a Magyar Nemzeti Bank működéséről. A Pénzügyi Jogi Akadémia szakmai programja alapja az egyetemek által szervezett pénz- és tőkepiaci, valamint biztosítási posztgraduális szakképzéseknek is.

A résztvevők választása szerint a képzés végeztével vizsga letételére is van lehetőség. Akik nem vizsgáznak, a képzésben való részvételről igazolást, a sikeres vizsgát tevők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány alkalmas arra, hogy a hallgatók, ha diploma birtokában az alábbi képzésekre jelentkeznek — jogászok számára a Miskolci Egyetem ÁJK által szervezett „Pénzpiaci szakjogász”, közgazdászok számára a Debreceni Egyetem ÁJK által szervezett „Jogi szakokleveles pénzpiaci szakember” posztgraduális képzésekben, két-két beszámolóköteles tantárgyból a beszámolási kötelezettség alól mentesüljenek, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézete által szervezett tőkepiaci és bankszakjogász képzésben – kérelemre – a kredit bizottság döntése eredményeként kedvezményt kapjanak.

A KURZUS TARTALMA

 • 1.   Magyar bank- és pénztörténet
 • 2.   A pénzügyi közvetítőrendszer szervezeti szabályai 
 • 3.   Az MNB jegybanki és felügyeleti tevékenysége; a pénzügyi szervezetek fizetésképtelenségi eljárásai 
 • 4.   Pénzforgalom, fizetési rendszerek; elektronikus fizetések; kriptoeszközök szabályozása 
 • 5.   Lakossági és vállalati hitelezés; work-out, restrukturálás, követelésvásárlás, faktoring
 • 6.   A tőkepiac működése; befektetési szolgáltatások; termékfejlesztés
 • 7.   Biztosítási termékek; a biztosítók működése; közvetítők a pénzügyi piacokon 
 • 8.   Bankközi piacok; a pénzmosás elleni fellépés; compliance; pénzügyi vitarendezés 

A KURZUS IDŐTARTAMA

A képzés szeptembertől májusig a tanévhez igazodóan tart, január kivételével havonta egy, így összesen nyolc alkalommal, alkalmanként négy előadással, jelenléti és online formában egyidejűleg, a személyes részvétel választható, alkalmanként változtatható. Oktatási nap mind a nyolc alkalommal péntek, alkalmanként 10:00 – 16:00 között.

A programsorozat megvalósításának formája: hibrid (minden alkalomnak lesz online és offline verziója).

A KURZUSRA JELENTKEZHETNEK

 • jogi és gazdasági képzésben résztvevő egyetemi hallgatók (nappali és levelező egyaránt), 
 • jogi és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi diplomával rendelkező fiatalok,
 • a pénzügyek iránt érdeklődők korhatár nélkül.

TOVÁBBI RÉSZLETEK, JELENTKEZÉS

A képzés ára: 170 000 Ft + ÁFA.
Jogász és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók számára a képzésen való részvételt kedvezményes díjazással, 24 000 Ft + ÁFA / fő biztosítjuk. Az aktív hallgatói jogviszonyt igazolni szükséges. Kérjük, jelentkezése előtt vegye fel a kapcsolatot Pál Daniella oktatásszervezővel a [email protected] e-mail címen, mert ő küldi meg a kedvezményre jogosító kuponkódot. A képzésre való jelentkezés, visszaigazoló e-mail alapján tekinthető véglegesnek.

INFORMÁCIÓ A VIZSGÁRÓL

A Pénzügyi Jogi Akadémia c. képzéssorozat választás szerint vizsgával zárulhat. A képzés díja tartalmazza a vizsgadíjat. A sikertelen vizsgát követő pótvizsga díja 10.000 Ft + 27% ÁFA.

A vizsga menete:

 • a vizsgarészvétel feltétele a képzésen való részvétel maximum két hiányzással
 • az 50 feleletválasztós tesztkérdés megválaszolása online formában történik
 • a vizsgafeladatok teljesítésére a vizsgázó számára 70 perc áll rendelkezésre
 • a vizsga eredménye "megfelelt" vagy "nem felelt meg" minősítésű lehet, a "megfelelt" minősítéshez a vizsgázónak a maximálisan megszerezhető pontszám legalább 60 százalékát (30 helyes válasz) el kell érnie
 • a vizsgán segédeszköz használata nem megengedett
 • a vizsga eredményéről az online rendszer azonnali visszajelzést ad
 • "megfelelt" vizsgaeredmény esetén tanúsítványt állítunk ki.

KÉPZÉSI HELYSZÍNEK:

 • MNB Felügyeleti Központ / Postapalota | 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

 

További információért látogass el a GY.I.K. oldalunkra
Tovább a GY.I.K. oldalra
Oktatásszervező
Pál Daniella

[email protected]

Ezeket a kurzusokat ajánljuk még Önnek