Menü

Pénzügyi Jogi Akadémia
A KURZUS CÉLJA

Gyakorlatorientált és a pénzügyi szektor teljes egészét bemutató programsorozatunk minden jogász és joghallgató, valamint közgazdász és gazdaságtudományi képzésben résztvevő egyetemi hallgató számára korhatár nélkül rendelkezésre áll.

A képzés során elsajátíthatják a pénz- és tőkepiacot bemutató ismereteket, feltérképezik a pénzpiaci és tőkepiaci szolgáltatásokat, valamint a biztosítási szektorban alkalmazandó szabályozást és gyakorlatot. Megismerkednek az általuk is igénybe vett pénzügyi szolgáltatások gyakorlati működésével, megérthetik a pénzügyi folyamatokat, átfogó képet kaphatnak a pénzügyi szektor szereplőiről és a Magyar Nemzeti Bank működéséről. 

A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a Pénzügyi Jogi Akadémia programsorozat keretében, a Budapest Institute of Banking közreműködésével ezzel egy újabb lehetőséget kínál jogászok és joghallgatók, pénzügyi, gazdasági és jogi területeken dolgozó fiatal szakemberek, továbbá mindenki más számára, akik érdeklődnek a pénzügyek iránt. A Pénzügyi Jogi Akadémia programja alapja két egyetemi szakképzésnek is.

A képzésben résztvevők választása szerint a képzés végeztével vizsga letételére is van lehetőség. Akik nem vizsgáznak, a képzésben való részvételről igazolást, a sikeres vizsgát tevők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány alkalmas arra, hogy a hallgatók, amennyiben diploma birtokában ezekre a képzésekre jelentkeznek — jogászok számára a Miskolci Egyetem által szervezet „Pénzpiaci szakjogász”, közgazdászok számára a Debreceni Egyetem által szervezett „Jogi szakokleveles pénzpiaci szakember” posztgraduális képzésekben — két-két beszámolóköteles tantárgyból a beszámolási kötelezettség alól mentesüljenek.

A képzés oktatói a pénzügyi rendszer jeles szakértői. A program ismeretanyagának elsajátítását az előadók által készített és az előadások alkalmával bemutatott prezentációk segítik.

A képzés szeptembertől májusig a tanévhez igazodóan tart, január kivételével havonta egy, így összesen nyolc alkalommal, alkalmanként négy előadással és a vírushelyzet függvényében vagy személyes jelenléttel, vagy online zajlik.

 

KURZUS TÉMAKÖREI, ÉS TARTALMA


1. Pénz – Bank – Pénzügyi közvetítő rendszer — 2021. szeptember 17.

 • A pénz története, kialakulása, bankrendszerek és ezek jellemzői, magyar banktörténet és a Magyar Nemzeti Bank története
 • A pénzügyi közvetítőrendszer ma: intézmények, szervezeti és működési szabályok, az ágazati törvények alap-vető rendelkezései (Hpt., Bszt., Bit.)
 • Közgazdasági és jogi alapfogalmak a pénzügyek világából   

2. Pénzügyi szolgáltatások — 2021. október 15.

 • Pénzpiaci szolgáltatások  
 • Befektetési és tőkepiaci szolgáltatások 
 • Biztosítási termékek és szolgáltatások 
 • Pénztári szolgáltatások 

3. A Magyar Nemzeti Bank — 2021. november 12.

 • A jegybank működése és szervezeti szabályai
 • Jegybanki tevékenység – jegybanki alapfeladatok és ezek tartalma
 • Felügyeleti tevékenység – engedélyezés, ellenőrzés, fogyasztóvédelem és piacfelügyelet
 • Az MNB egyéb feladatai (szanálás, pénzügyi jogviták rendezése és minden más)

4. Betétgyűjtés – pénzforgalom – fizetési rendszerek — 2021. december 3.

 • A betétek és a megtakarítások; betétgyűjtés és az erre vonatkozó szabályok
 • A pénzforgalom és a fizetések szabályai
 • A bankkártyák és más elektronikus és egyéb fizetési módok
 • A fizetési rendszerek és a fizetések elszámolása (GIRO, VIBER)

5. Befektetés és tőkepiac, valamint a BÉT és a KELER — 2022. február 18.

 • Befektetési szolgáltatások és befektetési termékek
 • Tőkepiaci szolgáltatások és a tőkepiac működése
 • A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és működése
 • Az értékpapírok kereskedelme és az értékpapírelszámolás (a KELER)

6. A hitelintézetek egyes finanszírozási műveletei — 2022. március 18.

 • A hitelintézetek hitelezési tevékenysége – áttekintés
 • Lakossági hitelezés (hitelfajták és ezek jellemzői, szabályai)
 • Vállalati hitelezés (hitelfajták és ezek jellemzői, szabályai)
 • Pénzügyi lízing 
 • Faktoring

7. A biztosítási tevékenység és a biztosítók, valamint a pénztárak tevékenysége — 2022. április 22.

 • Az egyes biztosítási módozatok és szolgáltatások (hagyományos és online formák)
 • A biztosítók tevékenysége és az e tevékenységekre vonatkozó szabályok
 • Jogesetek a biztosítások köréből
 • A pénztárak szolgáltatásai és vitás ügyeik - jogesetek

8. Vitarendezés, tárgyalás- és érveléstechnika — 2022. május 6.

 • Érveléstechnikai ismeretek
 • Tárgyalástechnikai ismeretek 
 • Alternatív vitarendezési módok, a mediációs készségek fejlesztése
 • Esetek jog- és érdekvitákra

A KURZUS IDEI RÉSZLETES PROGRAMJÁRÓL ITT OLVASHAT.

KURZUS IDŐTARTALMA

8 alkalom (péntekenként), alkalmanként 10:00 – 16:00 között

TOVÁBBI RÉSZLETEK


Jogi és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi egyetemi hallgatók számára (osztatlan képzés, PhD): 16 000 Ft + ÁFA / fő  (azaz bruttó 20 320 Ft/fő).

A HALLGATÓI JOGVISZONYT IGAZOLNI SZÜKSÉGES: A kedvezményes ár igényléséhez még a jelentkezés előtt a képzés oktatásszervezőjének ( Pál Daniella – pal.daniella@bib-edu.hu ) e-mailben kérjük megküldeni a hallgatói jogviszonyról szóló igazolást pdf-ben vagy kép formátumban,  ezt követően küldjük e-mailben a kedvezményt biztosító kuponkódot.

KURZUSRA JELENTKEZHETNEK

 • jogi egyetemi hallgatók, 
 • jogi és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi diplomával rendelkező fiatalok,
 • minden további, a pénzügyek iránt érdeklődő fiatal, pályakezdő, senior szakértő számára nyitott idei programunk.

A képzésre jelentkezés a BIB részéről küldött visszaigazoló e-mail alapján tekinthető véglegesnek.

Program megvalósításának tervezett formája: Online

További információért látogass el a GY.I.K. oldalunkra
Tovább a GY.I.K. oldalra
Oktatásszervező
Pál Daniella

pal.daniella@bib-edu.hu

JELENTKEZÉS

Még nem döntöttél?

Semmi baj, gondolkozz rajta, de jelezd nekünk az alábbi gombon, hogy érdeklődsz és mi szólunk az indulás előtt hátha meggondoltad magad.

BŐVEBBEN
Jelentkezem