Menü

Banki stratégiai tervezés

Miért tartjuk fontosnak

A globális pénzügyi rendszer az elmúlt években ismételten jelentős átalakuláson ment keresztül.  A megváltozott kamatkörnyezet, az új technológiák elterjedése, a banki digitalizáció széles körű alkalmazása, valamint az egyre komplexebbé váló mikro- és makroprudenciális szabályozás összességében jelentős üzleti kihívás elé állítják a bankokat, pénzintézeteket. A múlt tanulságai alapján csakis átfogó stratégiai szemlélettel és képzett, széles látókörű menedzsmenttel lehetséges megfelelni a szektor előtt álló feladatoknak. 

A kurzus szemléletformáló információkat nyújt a pénzügyi rendszer előtt álló kihívások kezeléséhez, a szabályozói környezethez való alkalmazkodáshoz, innovatív ökoszisztémák létrehozásához, a magas költséghatékonysághoz, az optimalizált és digitalizált banki működésre való átálláshoz, valamint a banki stratégiai gondolkodáshoz kínál új nézőpontokat. Korszerű ismereteket és újszerű szemléletet vázol fel a pénzügyi közvetítőrendszer stratégiai területén dolgozó közép- és felsővezetői részére.

A kurzus tartalma

A kurzus során elméleti és gyakorlati tudást közvetítünk a bankok stratégiai felkészülését befolyásoló körülményekről. Bemutatjuk a pénzügyi közvetítőrendszer nemzetgazdaságban betöltött szerepét, a piaci struktúra fontosságát és az aktuális szabályozói környezetet, ideértve a versenyjogot is. Részletesen kitérünk a fenntarthatóságra és digitalizációra, melyek jelentősen hatnak a banki stratégiára, utóbbinál bemutatjuk, hogy a digitális jegybankpénz mit jelenthet a bankok üzleti modellje szempontjából.

Feltárjuk a banki működésre ható legfontosabb tényezőket a makrogazdasági és pénzpiaci környezetben, a szabályozási környezetben, valamint a mikrokörnyezetben (ár és nem árjellegű hitelezési feltételek, osztalékfizetési politika, versenytársak viselkedése). Az endogén hatásmechanizmusban nem csak első-, de másod- és harmadkörös hatások is érvényesülnek; a kamatkörnyezet nemcsak a marzsokon, de a hitelezési aktivitáson keresztül is hat a jövedelmezőségre. A kiválasztott változók hatását ebben a komplex rendszerben fogjuk mérni a banki mérlegre, az eredménykimutatásra, valamint ezek főbb soraira.

Mindezek közép- és hosszútávon, 5-10 éves horizonton nem pusztán a cash-flow és más stratégiai indikátorok tervezése szempontjából fontos, de a bankok pénzügyi teljesítményének elemzését és értékelését is alapjaiban meghatározza. A kurzus során ebben a komplex rendszerben kínálunk lehetőséget a vezetői és stratégiai szemlélet fejlesztésére.

A stratégiaalkotás keretébe beemeljük az egyesüléseket és a felvásárlásokat, melyek segítségével a kihasználható szinergiák pozitív hatást gyakorolhatnak a banki jövedelmezőségre.

A kurzus program keretében MNB vezetők és szakértők mellett a hazai tanácsadói szféra kiváló képviselői, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese is tartanak előadást.

A kurzus időtartama

10 alkalmas programsorozat, személyes részvétellel, amelynek keretében vezető pénzügyi szakemberekből álló kapcsolati hálóhoz való csatlakozás lehetőségét kínáljuk. A program kettő kötetlen beszélgetésű ebéddel is kiegészül, ahol a kurzus során releváns témákkal foglalkozunk MNB felsővezetők társaságában. Kísérőprogram keretében tárlatvezetéssel megvalósuló Pénzmúzeum látogatást is szervezünk. Résztvevőink számára adott egy belső kommunikációs csatorna is, amelyen keresztül az előadás témákhoz kapcsolódó aktualitások, cikkek, szakmai fejlemények kerülnek megosztásra.

A kurzus céljai

  • Átfogó ismeretek megszerzése a pénzügyi közvetítőrendszer karakterisztikájáról, a válságok után megváltozott helyzethez való alkalmazkodásról. 
  • A banki makro- és pénzügyi -, valamint mikro- és szabályozói környezet hatásainak megértése egy adott bank esetén;
  • A technológiai fejlődés (ideértve a digitális jegybankpénz potenciális bevezetése) és fenntarthatósági témák megértése a bank startégiája szemszögéből;
  • További készségek elsajátítása a bankrendszer modern stratégiaalkotásához, valamint a kihívások kezeléséhez.
  • A BIB Banki Stratégiai Szakértő tanúsítvány megszerzése, valamint egy vezető pénzügyi szakemberekből álló kapcsolati hálóhoz való csatlakozás lehetősége.

Kinek ajánljuk a kurzust

Kiemelten azok jelentkezését javasoljuk, akik részt vesznek üzleti tervek összeállításában, közép- és hosszútávú stratégiák alkotásában. Legalább öt éves üzleti tervezési, üzletfejlesztési, stratégiai vezetői, vagy számviteli gyakorlat javasolt.

Egyéb INFORMÁCIÓK:

Helyszín: Hotel Oktogon (1062 Budapest, Andrássy út 52.)

További információért látogass el a GY.I.K. oldalunkra
Tovább a GY.I.K. oldalra
Oktatásszervező
Pál Daniella

[email protected]