Menü

Képesített Vállalati Hitelelemző

Miért tartjuk fontosnak

Ismerkedjünk meg, milyen lépések szükségesek egy vállalat vagyoni- pénzügyi helyzetének elemzéséhez, mit vizsgáljunk egy üzleti tervben, hogy tudjuk valószínűsíteni a fenntartható működést, és persze a hitel visszafizető képességet!
A három nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.

Az ismeretek elsajátításában a való életből vett esettanulmányok segítenek. A példákat, házi feladatokat közösen is feldolgozzuk, megbeszéljük. A kiváló előadók segítik a résztvevőket, hogy könnyebben tudják elemezni a vállalatokat a pénzügyi adataik alapján, felismerjék a kreatív könyvelés nyomait, a lehetséges kockázatokat, jól válasszák ki az egyes ügyletek biztosítékait, és feleljenek meg a szabályozói elvárásoknak.

A tanfolyam célja

A tanfolyam célja, hogy felhívjuk a figyelmet a hitelezési tevékenység során adódó, és felismerhető kockázatokra, azok nyomon követhetőségére ill. a hitelezési tevékenység átláthatóságát, a kockázatok mérséklését célzó intézkedésekre, szabályozói elvárásokra, a jó gyakorlatra.

Kinek ajánljuk a kurzust

A képzést olyan hitelezési területen, kockázatkezelésen, belső ellenőrzésen dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik el szeretnék mélyíteni tudásukat a hitelezési kockázatokról:

 •  a kockázatok felismerhetőségéről és a hitelezési tevékenység átláthatóságára, a kockázatok mérséklésére vonatkozó szabályozói elvárásokról;
 •  a kockázatok felismerhetőségéről és kezelési lehetőségeiről;
 •  az egyes hiteldöntések előkészítése során szükséges elemzési módszerekről, eszközökről.

A kurzus felépítése

1.nap

 • A hitelezési tevékenység törvényi szabályozása - Hpt, Bázel

 • Szabályozói elvárások - Felügyeleti elvárások és bemutatások, szabályozott területek

 • A kihelyezési kockázatok kezelése szervezeti szinten
  Kontrollok megjelenése a kihelyezési folyamatban, szervezeti keretek, kockázati kontroll, kockázat elemző és kezelő szerepe.
  Szerződések, közjegyzői okirat.

 • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján
  Az egyes mérlegsorok és az eredmény-kimutatás adatainak kockázatai (egyszerűsített és éves beszámolók adatstruktúráját követve)
  Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?

2.nap

 • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján
  Könyvvizsgálat szerepe, kiegészítő melléklet információ tartalma - Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?

 • Cash flow elemzés
  Mi az a cash flow, melyek a cash flow kategóriák? Hogy készítsünk cash-flow kimutatást?
  Mit mutat a számunkra a vállalati mérlegbeszámolóból előállított cash-flow kimutatás?
  Hogy elemezzünk egy cash-flowt?

 • Pénzügyi mutatók elemzése
  Honnan származ(hat)nak a pénzügyi mutatók számításához szükséges információk?
  Melyek a jellemző mutatók? Mit mutatnak az egyes mutatók értékei?
  Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között? Mikor milyen mutatót használjunk?
  Rating, scoring alapú minősítés különbözősége. Vállalati és lakossági ügyfélkörben alkalmazható pénzügyi mutatók. Lakossági adósságfék mutatók.

 • Üzleti terv elemzése, piaci helyzet elemzése, kockázatok feltárása.
  Üzleti terv logikája, érzékenység vizsgálatok, megtérülés vizsgálata.

3. nap

 • Üzleti terv elemzése, piaci helyzet elemzése, kockázatok feltárása

 • Piaci, működési, személyi kockázatok elemzése

 • Ágazati sajátosságok, monitoring célok kialakítása, korai figyelmeztető jelek rendszere

Vizsga

A program vizsgával zárul, amely:

 • írásbeli,

 • a képzés teljes anyagát felöleli,

 • feleltválasztós, kifejtős kérdések, esettanulmányok megoldása is szerepelhet benne,

 • tantermi vagy online formában is megrendezésre kerülhet.

Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60 %-nak elérése szükséges.

A vizsga a Nemzetközi Bankárképző szervezésében kerül lebonyolításra.

A kurzus időtartama

Háromnapos képzés.

PartnerünkBiB partner logó
További információért látogass el a GY.I.K. oldalunkra
Tovább a GY.I.K. oldalra
Oktatásszervező
Prohászka Áron

prohaszka.aron@bib-edu.hu