Menü

Pénzügy és gazdaság – jogászoknak érthetően

Miért tartjuk fontosnak?

A gazdaságpolitikai döntések mindannyiunk életét nagyban befolyásolják. Ahhoz azonban, hogy átlássuk, milyen döntéseket miért hoznak, milyen alternatívák léteznek és hogyan hatnak egyéni jólétünkre ezek a döntések, érdemes a döntéshozók szempontjait alaposan megismerni és az egyes lépések hatásmechanizmusait makroszinten is átlátni. A jegybankok szerepe a gazdaságpolitika alakításában különösen felértékelődött az elmúlt évtizedekben, azonban a monetáris politika működése bonyolultabb, mint például a fiskális politikáé, így annak megértése kiemelten fontos. A közelmúlt válságai pedig számos kérdést vetettek fel és számos tabut döntöttek le, ezért a gazdaságpolitika „tudománya” ma talán izgalmasabb, mint valaha.

A hazai bankrendszer szerepe és kapcsolata a gazdaság valamennyi szereplőjével összefonódik határon belül és túl több mint 60 ezer milliárd Ft értékben és több millió szerződésen keresztül. A bankok pénzügyi közvetítésben betöltött szerepét és működését számos közgazdasági törvény(szerűség), de jogi szabályozás is keretezi. Ugyanakkor – ahogy a történelem bizonyítja – több esetben tapasztaltunk bankválságokat, vagy a bankokat is súlyosan érintő kríziseket, melyek megértése, a tanulságok levonása nélkülözhetetlen valamennyi szereplő számára.

A program keretében annak a ténynek is figyelmet szentelünk, hogy pénzügyi fogyasztóvédelmi elvárásoknak való megfelelés megkerülhetetlen a pénzpiaci szektor működésében, amelynek egyik pillére a szabályozás ismerete és magabiztos gyakorlati alkalmazása.

A pénzügyi jogviták rendezésének szabályai és gyakorlata is megismerhető a kurzuson. Ez fontos mindannyiunk számára, hiszen mindannyian fogyasztók vagyunk és lehet jogvitánk. De azon jogi képviselők számára is hasznos, akik akár fogyasztókat, akár a pénzügyi szolgáltatókat képviselnek adott pénzügyi fogyasztói jogvitákban.
 

A kurzus tartalma

A kurzus során megismerkedünk a gazdaságpolitika alapjaival, majd betekintést adunk a költségvetési politika főbb eszközeibe és hatásmechanizmusába. A monetáris politikát hosszabban ismertetjük, ami érinti mind a konvencionális kamatpolitikát, mind pedig a közelmúltban széles körben elterjedt nemkonvencionális eszközöket. A nagy gazdasági recessziók, válságok okozta gazdaságpolitikai kihívások és az arra adott válaszok is bemutatásra kerülnek a program során.

A kurzus bankrendszert bemutató részében megismerjük a pénzügyi rendszer funkcióit, szerepét a gazdaságban, a bankok felépítését, mérlegét és eredménykimutatását. Működésük alapvető kockázatainak megismerése mellett, azok megelőzését célzó mikro- és makro szintű szabályozást is áttekintjük, de kitérünk etikai kérdésekre is. Visszatekintünk a 2008-as válság tanulságaira, különös tekintettel a devizahitelezésre és annak örökségére, a máig tartó és ható hazai és nemzetközi bírósági tapasztalatok és az adósok kezelésére. Aktualitások között pedig értékeljük, hogy a bankrendszer hogyan vizsgázott a Covid-időszakban.

Emellett gyakorlati eseteken keresztül górcső alá kerülnek a fogyasztóvédelmi szempontú eljárások jogi keretei, azok mechanizmusa és a proaktív fogyasztóvédelem létjogosultságának szempontjai is.

Megismertetjük a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait, pénzpiaci, tőkepiaci és biztosítási ügyeit, találkozhatunk tanulságos jogesetekkel és betekintést nyerhetünk az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tipikus jogviták rejtelmeibe.

A kurzus időtartama

5 alkalmas (5*félnapos) programsorozat, alkalmanként 09:00 – 13:25 között.
A képzés tervezett megvalósítási formája: hibrid (személyes részvétel/online becsatlakozás útján).

A kurzus felépítése

MODUL 1.: A gazdaságpolitika alapjai, fiskális politika, monetáris politika

A gazdaságpolitika alapjai

 • Miért van szükség gazdaságpolitikára?
 • Stabilizációs és strukturális politikák
 • Várakozások és a gazdaságpolitikai lépések hatékonysága
 • Mit tehet a gazdaságpolitika, ha válság van?

Fiskális politika

 • A költségvetés és az államadósság alapvető összefüggései
 • A fiskális politika hatása, költségvetési multiplikátor
 • Finanszírozás és államadósság

Monetáris politika: mit csinálnak a jegybankok?

2008-ig: A konvencionális monetáris politika

 • A monetáris politika céljai
 • Monetáris rezsimek, keretrendszerek
 • Konvencionális monetáris politikai eszköztár
 • Monetáris transzmisszió
 • Jegybankfüggetlenség
 • Hogyan kommunikál egy jegybank?
 • Monetáris politikai döntéshozatali játék

MODUL 2.: Nemkonvencionális monetáris politika, válságok

2008 óta: Nemkonvencionális monetáris politika

 • Mikor lehet szükség nemkonvencionális eszközökre?
 • A nemkonvencionális beavatkozások típusai
 • A nemkonvencionális eszközök transzmissziója
 • Napjaink jegybanki eszközei és azok működése
 • Hogyan hat a nemkonvencionális monetáris politika mindennapi döntéseinkre?
 • Csoportos interaktív játék a nemkonvencionális politikai döntések vállalatok- és magánszemélyek döntésére gyakorolt hatásáról.

Gazdaságpolitika válságok alatt és után

 • Monetáris és fiskális politika konszolidált szemléletben
 • Mi történt a koronavírus hatására?
  • A monetáris politika lehetőségei likviditási csapdában
  • A fiskális politika hatékonysága likviditási csapdában
 • Kilátások a pénzügyi és covid-válságok utáni időszakra

MODUL 3.: A pénzügyi rendszer funkciói, válságtörténetek, prudenciális politika

A pénzügyi rendszer funkciói, a bankrendszer szerepe a gazdaságban

 • Ismeretterjesztő kvíz: érdekességek a magyar bankrendszerről
 • Közvetlen és közvetett finanszírozás a megtakarítók és beruházók között: tőzsde, kötvénypiac, bankok, egyéb pénzügyi intézmények és ezek mérete Magyarországon
 • Milyen funkciókat tölt be a pénzügyi rendszer és a bankrendszer a gazdaságban?
 • Bankmérleg: melyek a főbb eszköz és forrástételek a banki mérlegben?
 • Eredménykimutatás: melyek a bankrendszer legfőbb bevételei és veszteségforrásai?
 • Milyen transzformációkat hajt végre a bank? (volumen, lejárat, likviditás, kockázat)
 • Miért veszélyes üzem a bank? Mik a banki mérleg legfontosabb kockázatai?
 • Etikai kérdések: felelős-e egy-egy bank a bankrendszer egészéért?
 • Játék: betétesi roham szimulációja

Válságtörténetek

 • A pénzügyi válságok kialakulásának közös pontjai, túlhitelezés, mániák, pszichológiai hatások
 • A 2007-2008-as pénzügyi válság és következményei
 • Játék: ki kell-e menteni a bankokat a bankválságok során?

Prudenciális politika

 • A pénzügyi ciklusok alapjai
 • Mikro vs. makroprudenciális szabályozás
 • A főbb makroprudenciális eszközök

MODUL 4.: A hazai bankrendszerrel kapcsolatos aktualitások, a magyar devizahitelezés, aktuális bankrendszeri elemzés

A hazai bankrendszerrel kapcsolatos aktualitások

 • Hitelezési folyamatok: a hitelkereslet és a banki hitelkínálat aktuális trendjei
 • Aktuális ingatlanpiaci folyamatok értékelése az MNB Lakáspiaci- és Kereskedelmiingatlan-piaci jelentése alapján
 • Pénzügyi stabilitás a hazai bankrendszerben
 • Mi az a bankrendszeri stresszteszt és mik a legfrissebb eredmények?

A magyar devizahitelezés

 • Definíció, bankok mérlegében hol található, mi a termék banki finanszírozási háttére? Mi befolyásolja az ügyfél törlesztőrészletét?
 • Árfolyamkockázat. Nyer-e a bank, ha gyengül az árfolyam?
 • A devizahitelezés kialakulásának körülményei és okai: makrogazdasági és szabályozói háttér
 • Következmények: adósokra, bankokra, makrogazdaságra gyakorolt hatás
 • Gazdaságpolitikai válaszok értékelése röviden: NET, kilakoltatási moratórium, végtörlesztés, árfolyamgát, elszámolás, forintosítás
 • Devizahiteles örökség a jelenben (követeléskezelőknél lévő hitelek alakulása)
 • Nemzetközi bírósági tapasztalatok és azok potenciális hatása a hazai helyzetre
 • Játék / Vita: devizaadósok: áldozatok vagy a „mának élő” döntéshozók? Meg kellene-e menteni őket?
 • Aktuális bankrendszeri elemzés

MODUL 5.: Pénzügyi fogyasztóvédelem, pénzügyi jogvitarendezés

Pénzügyi fogyasztóvédelem

 • Küldetés, a pénzügyi fogyasztóvédelem szerepe
 • A fogyasztóvédelmi szabályozás főbb területei
  • a hazai szabályozás (fogyasztók tájékoztatása, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, banktitok, a fogyasztók gazdasági érdekeit védő szabályok, panaszkezelés)
  • nemzetközi kitekintés: EU szabályozás (UCP, MCD, CCD, PSD2, PAD)
  • soft law az MNB eszköztárában
 • Fogyasztóvédelmi eljárások és szankciók
  • miben más? kérelemre és hivatalból indult eljárások jogi keretei
  • fogyasztóvédelmi intézkedések (jogkövetkezmények)
  • reparáció a fogyasztók irányába
 • Vizsgálati esetek az MNB eljárásaiból
 • Proaktív fogyasztóvédelem
 • Kvíz (kahoot): Milyen szabályokra figyeljen a bank marketing területe az új reklámkampány kidolgozásakor? A lakossági hitelek kereskedelmi kommunikációjára vonatkozó helyes válaszok kiválasztása szükséges.

Pénzügyi jogvitarendezés

 • A PBT megalakulásának körülményei, oka
 • A PBT tevékenységének jellemzői 2011-2014.
 • A Testület átalakítása, reformok, a működés új alapokra helyezése 2014-től
 • A törvényi elszámolás adta új kihívás, a Testület tevékenységének bővülése, az elszámolással összefüggő jogi és egyéb problémák
 • Új ügytípusok: méltányossági ügyek, online vitarendezés
 • A jogszabályi alávetés bevezetése 2017 és hatása
 • A pénzügyi szektor szereplőivel szemben támasztott igények a pénzpiac, a tőkepiac, a biztosítások és a pénztárak területén; a kérelmek és az igények szektorális jellemzői
 • A döntések bíróság előtti megtámadása, perek a PBT-vel szemben
 • Eredmények a jelenben és a jövő kihívásai
 • Egyéb tevékenységek: magyarországi és határon túli jogi egyetemisták támogatása, Pénzügyi Jogi Akadémia

A kurzus céljai

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egyrészről

 • a gyakorlati gazdaságpolitikai lépések megértéséhez szükséges alapokat, különös tekintettel a monetáris politikára.
 • áttekintő, azonban az aktuális folyamatokat ezáltal jobban megérthető képzést nyújtsunk a banküzemtanban kevéssé járatos jogászoknak és közgazdászoknak.

  Mindezeket a kurzus folyamán interaktív és vitaindító beszélgetések, esettanulmányok formájában tesszük.  A résztvevők megismerkednek a pénzpiaci szektor legfontosabb fogyasztóvédelmi jogszabályaival, betekintést nyerve az európai uniós szabályozási környezetbe és a Magyar Nemzeti Bank szabályozó eszközeibe. Cél továbbá a Pénzügyi Békéltető Testület 10 éves működésének megismertetése és a gyakran előforduló pénzügyi problémák felvázolása, tanúságok elsajátítása is.
   

Kinek ajánljuk a kurzust?

A képzési programsorozat kifejezetten jogászok és joghallgatók, közgazdász hallgatók számára került elsősorban kidolgozásra. A piacról érkező jelzések alapján a képzés egyfajta hiánypótló szerepet tölt be a konkrétan a banküzemtanban, monetáris politikában, a fogyasztóvédelmi szempontú eljárásokban, vagy éppen a pénzügyi jogvitarendezésben kevéssé járatos jogászoknak, joghallgatóknak és közgazdászoknak. A jogi területen tevékenykedő szakemberek számára is nyilvánvaló a bankrendszer működése, a pénzrendszer funkciói ismeretének relevanciája. A mindennapi jogászi működés során felmerülhetnek bizonytalanságok, kérdések a program keretében tárgyalt témák, szakterületek tekintetében, amelyek megválaszolása nem minden esetben egyértelmű, hiszen nem képezheti ez a tudásanyag feltétlenül a rutinszerű napi munkavégzés részét. Ebben kínál segítséget képzésünk.

További részletek

KURZUS ÁRA

A KÉPZÉS ÁRA 80.000 FT + ÁFA.
JOGÁSZ ÉS KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓKNAK A KÉPZÉS KEDVEZMÉNYES: 50.000 FT + ÁFA.

Jogi és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi egyetemi hallgatók számára  50 000 Ft + ÁFA / fő  (azaz bruttó 63 500 Ft/fő).
Ez esetben a jelentkezésnél javasoljuk, hogy a banki átutalást válassza, a közleményrovatba írja be, hogy jogi egyetemi hallgatóként vesz részt a képzésen, egyúttal a hallgatói jogviszonyának igazolását az PAL.DANIELLA@BIB-EDU.HU email címre elektronikusan küldje meg.

A HALLGATÓI JOGVISZONYT IGAZOLNI SZÜKSÉGES: A KÉPZÉS OKTATÁSSZERVEZŐJÉNEK ( PÁL DANIELLA – PAL.DANIELLA@BIB-EDU.HU) E-MAILEN KÉRJÜK MEGKÜLDENI A HALLGATÓI JOGVISZONYRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁST PDF-BEN VAGY KÉP FORMÁTUMBAN.

A képzésre jelentkezés a BIB részéről küldött visszaigazoló e-mail alapján tekinthető véglegesnek.

A képzést a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt-vel együttműködésben valósítjuk meg. A képzésre történő jelentkezéssel a jelentkező egyúttal elfogadja a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját is.

Tájékoztatjuk érdeklődőinket, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a Pénzügy és gazdaság – jogászoknak érthetően c. képzést az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. MÜK Szabályzat 5.4. fejezetében foglaltak alapján NY001788/2021. számon nyilvántartásba vette.
A képzési eseményen való részvétellel tervezetten kreditpont szerezhető, amelyről a résztvevők számára a BIB hiteles igazolást állít ki.
A program kredit elismeretési eljárása jelenleg folyamatban van.

További információért látogass el a GY.I.K. oldalunkra
Tovább a GY.I.K. oldalra
Oktatásszervező
Pál Daniella

pal.daniella@bib-edu.hu

JELENTKEZÉS

Még nem döntöttél?

Semmi baj, gondolkozz rajta, de jelezd nekünk az alábbi gombon, hogy érdeklődsz és mi szólunk az indulás előtt hátha meggondoltad magad.

BŐVEBBEN
Jelentkezem