Menü

Pénzügy és gazdaság – holisztikus áttekintés jogászoknak

Magyar Ügyvédi Kamara által elismert, 4 kreditpontos képzés.

Miért tartjuk fontosnak?

A gazdaságpolitikai döntések mindannyiunk életét nagyban befolyásolják. Ahhoz azonban, hogy átlássuk, milyen döntéseket miért hoznak, milyen alternatívák léteznek és hogyan hatnak egyéni jólétünkre ezek a döntések, érdemes a döntéshozók szempontjait alaposan megismerni és az egyes lépések hatásmechanizmusait makroszinten is átlátni. A jegybankok szerepe a gazdaságpolitika alakításában különösen felértékelődött az elmúlt évtizedekben, azonban a monetáris politika működése bonyolultabb, mint például a fiskális politikáé, így annak megértése kiemelten fontos. A közelmúlt válságai pedig számos kérdést vetettek fel és számos tabut döntöttek le, ezért a gazdaságpolitika „tudománya” ma talán izgalmasabb, mint valaha.

A hazai bankrendszer szerepe és kapcsolata a gazdaság valamennyi szereplőjével összefonódik határon belül és túl több mint 60 ezer milliárd Ft értékben és több millió szerződésen keresztül. A bankok pénzügyi közvetítésben betöltött szerepét és működését számos közgazdasági törvény(szerűség), de jogi szabályozás is keretezi. Ugyanakkor – ahogy a történelem bizonyítja – több esetben tapasztaltunk bankválságokat, vagy a bankokat is súlyosan érintő kríziseket, melyek megértése, a tanulságok levonása nélkülözhetetlen valamennyi szereplő számára.

A program keretében annak a ténynek is figyelmet szentelünk, hogy pénzügyi fogyasztóvédelmi elvárásoknak való megfelelés megkerülhetetlen a pénzpiaci szektor működésében, amelynek egyik pillére a szabályozás ismerete és magabiztos gyakorlati alkalmazása.

A pénzügyi jogviták rendezésének szabályai és gyakorlata is megismerhető a kurzuson. Ez fontos mindannyiunk számára, hiszen mindannyian fogyasztók vagyunk és lehet jogvitánk. De azon jogi képviselők számára is hasznos, akik akár fogyasztókat, akár a pénzügyi szolgáltatókat képviselnek adott pénzügyi fogyasztói jogvitákban.

A kurzus tartalma

A kurzus során megismerkedünk a gazdaságpolitika alapjaival, majd betekintést adunk a költségvetési politika főbb eszközeibe és hatásmechanizmusába. A monetáris politikát hosszabban ismertetjük, ami érinti mind a konvencionális kamatpolitikát, mind pedig a közelmúltban széles körben elterjedt nemkonvencionális eszközöket. A nagy gazdasági recessziók, válságok okozta gazdaságpolitikai kihívások és az arra adott válaszok is bemutatásra kerülnek a program során.

A kurzus bankrendszert bemutató részében megismerjük a pénzügyi rendszer funkcióit, szerepét a gazdaságban, a bankok felépítését, mérlegét és eredménykimutatását. Működésük alapvető kockázatainak megismerése mellett, azok megelőzését célzó mikro- és makro szintű szabályozást is áttekintjük, de kitérünk etikai kérdésekre is. Visszatekintünk a 2008-as válság tanulságaira, különös tekintettel a devizahitelezésre és annak örökségére, a máig tartó és ható hazai és nemzetközi bírósági tapasztalatok és az adósok kezelésére. Aktualitások között pedig értékeljük, hogy a bankrendszer hogyan vizsgázott a Covid-időszakban.

Emellett gyakorlati eseteken keresztül górcső alá kerülnek a fogyasztóvédelmi szempontú eljárások jogi keretei, azok mechanizmusa és a proaktív fogyasztóvédelem létjogosultságának szempontjai is.

Megismertetjük a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait, pénzpiaci, tőkepiaci és biztosítási ügyeit, találkozhatunk tanulságos jogesetekkel és betekintést nyerhetünk az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tipikus jogviták rejtelmeibe.

A kurzus időtartama

5 alkalmas (5 * félnapos) programsorozat, alkalmanként 09:00 – 13:25 között, pénteki napokon.
A képzés tervezett megvalósítási formája: hibrid (személyes részvétel/online becsatlakozás útján).

A kurzus felépítése

Az egyes modulok felépítése és a tárgyalt témák a lap alján a "Felépítés" nevű dokumentumban tekinthetőek meg.
A tanfolyam modulonkénti ütemezése a lap alján az "Ütemezés" nevű dokumentumban tekinthető meg.

A kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák

  • a gyakorlati gazdaságpolitikai lépések megértéséhez szükséges alapokat, különös tekintettel a monetáris politikára;
  • a bankrendszer, illetve a banküzemtan rejtelmeinek betekintő ismeretét;
  • a pénzpiaci szektor legfontosabb fogyasztóvédelmi jogszabályainak ismeretét, betekintést nyerve az európai uniós szabályozási környezetbe és a Magyar Nemzeti Bank szabályozó eszközeibe;
  • a Pénzügyi Békéltető Testület 10 éves működésének ismeretét, és a gyakran előforduló pénzügyi problémák felvázolásának, tanúságok elsajátításának mikéntjét is.

Kinek ajánljuk a kurzust?

A képzési programsorozat kifejezetten jogászok és joghallgatók, közgazdász hallgatók számára került elsősorban kidolgozásra. A piacról érkező jelzések alapján a képzés egyfajta hiánypótló szerepet tölt be a konkrétan a banküzemtanban, monetáris politikában, a fogyasztóvédelmi szempontú eljárásokban, vagy éppen a pénzügyi jogvitarendezésben kevéssé járatos jogászoknak, joghallgatóknak és közgazdászoknak. A jogi területen tevékenykedő szakemberek számára is nyilvánvaló a bankrendszer működése, a pénzrendszer funkciói ismeretének relevanciája. A mindennapi jogászi működés során felmerülhetnek bizonytalanságok, kérdések a program keretében tárgyalt témák, szakterületek tekintetében, amelyek megválaszolása nem minden esetben egyértelmű, hiszen nem képezheti ez a tudásanyag feltétlenül a rutinszerű napi munkavégzés részét. Ebben kínál segítséget képzésünk.

További részletek

A képzés ára: 80 000 FT + ÁFA
Jogász és/vagy gazdaságtudományi felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók számára a képzésen való részvételt kedvezményes áron biztosítjuk: 50 000 FT + ÁFA. A hallgatói jogviszonyt igazolni szükséges. Kérem, jelentkezése előtt vegye fel a kapcsolatot Pál Daniella oktatásszervezővel a pal.daniella@bib-edu.hu e-mail címen.

  • A képzést a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt-vel együttműködésben valósítjuk meg. A képzésre történő jelentkezéssel a jelentkező egyúttal elfogadja a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját is.
  • Tájékoztatjuk érdeklődőinket, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a Pénzügy és gazdaság – holisztikus áttekintés jogászoknak c. képzést az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. MÜK Szabályzat 5.4. fejezetében foglaltak alapján NY002257/2022. számon nyilvántartásba vette. A képzési eseményen való részvétellel 4 kreditpont szerezhető, amelyről a résztvevők számára a BIB hiteles igazolást állít ki. 
PartnerünkBiB partner logó
További információért látogass el a GY.I.K. oldalunkra
Tovább a GY.I.K. oldalra
Oktatásszervező
Pál Daniella

pal.daniella@bib-edu.hu

JELENTKEZÉS

Még nem döntöttél?

Semmi baj, gondolkozz rajta, de jelezd nekünk az alábbi gombon, hogy érdeklődsz és mi szólunk az indulás előtt hátha meggondoltad magad.

BŐVEBBEN
Jelentkezem