Menü

A tőkepiaci szervezetek felügyelete jogérvényesítési szemmel

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

A képzés a mindennapi munkavégzést segítő, hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a tőkepiaci szervezeteket érintő felügyelési és hatósági jogalkalmazási tevékenység terén. A képzés révén a hallgatók mélyrehatóbb ismereteket szerezhetnek az MNB tőkepiaci szervezetekkel szemben lefolytatott ellenőrzési eljárásairól, felügyeleti ellenőrzéseiről, az ezek keretében alkalmazható eljárásjogi intézményekről és felügyeleti eszközökről. A hallgatók továbbá áttekintést kapnak a tőkepiaci szervezetek működése során tipikusan előforduló hiányosságokról és az azokkal kapcsolatos felügyeleti jogértelmezésről. Mindezek folytán a hallgatók hatékonyabban lesznek képesek közreműködni és adatot szolgáltatni az adott intézménynél folyamatban lévő vizsgálatban és felügyeleti ellenőrzésben, illetőleg magasabb szinten képesek ellátni az intézmény jogszabályszerű működésének biztosításával kapcsolatos feladataikat.

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja, hogy a tőkepiaci intézmények (befektetési alapkezelők, befektetési vállalkozások, tőzsde) jogszabályszerű működésének biztosításában, továbbá az MNB által az intézményekkel szemben lefolytatott vizsgálatokban, felügyeleti ellenőrzésekben közreműködő munkavállalói megismerkedjenek az MNB intézmények felett gyakorolt felügyeleti tevékenységével és a vonatkozó jogszabályok MNB általi értelmezésével. A képzés részét képezi az MNB felügyeleti eszközeinek, az ellenőrzési eljárások menetének, a lényeges eljárásjogi kérdéseknek, az MNB intézkedési lehetőségeinek, továbbá a tőkepiaci intézményeknél jelentkező gyakori hiányosságoknak és az ezzel összefüggő MNB jogértelmezésnek a bemutatása. A képzés a hivatkozott területeken dolgozó munkavállalók mindennapi munkavégzéséhez nyújt naprakész elméleti és gyakorlati ismereteket.

TEMATIKA

  • Az MNB tőkepiaci szervezetek felett gyakorolt felügyeleti tevékenysége – a felügyelt intézmények szerepe, együttműködése és felelőssége a felügyeleti tevékenység során       
  • A tőkepiaci szervezetek jogszabályszerű működésének intézményi garanciái
  • A befektetési alapkezelőknél és a befektetési vállalkozásoknál felmerülő tipikus hiányosságok és azok kivédési lehetőségei (hiányosság ismertetése, elvárt intézményi gyakorlat, jogértelmezési konzekvenciák)
  • Aktuális jogértelmezési kérdések a tőkepiaci szektorban

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

Tőkepiaci compliance munkatársak részére ajánlott kurzus.

KÉPZÉS IDŐTARTAMA

Félnapos online képzés.

További információért látogass el a GY.I.K. oldalunkra
Tovább a GY.I.K. oldalra
Oktatásszervező
Pál Daniella

[email protected]

Ezeket a kurzusokat ajánljuk még Önnek