Menü

Értékpapír-ügyintézői jogi vizsga felkészítő tanfolyam és vizsga

A KURZUS CÉLJA

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők:

 • az interaktív kommunikációra épített előadás keretében, könnyen feldolgozható és elsajátítható képzésen ismerjék meg az értékpapír- és tőkepiac szabályait;
 • tisztában legyenek az értékpapírok és piacaik jogi kereteivel, a lehetséges és a tiltott cselekményekkel, utóbbiak következményeivel;
 • megértsék és magabiztosan használják azokat a jogi fogalmakat, amelyek jelentésével a kurzus során megismerkednek;
 • felismerjék szolgáltatás nyújtó oldalán végzett a munkájuk során a munkáltatójukra, személy szerint rájuk háruló, vagy befektetői oldalon az őket érintő lehetséges jogi kockázatokat és el tudják kerülni a jogellenes gyakorlatok kialakulását;
 • jogszerű és etikus attitűddel vegyenek részt az értékpapírpiacon;
 • alkalmazni tudják az elméleti szabályokat a gyakorlati példákon keresztül megismert szituációkban.

A KURZUS TARTALMA

 • vonatkozó jogintézmények - magánjogi (polgári jogi és társasági jogi) alapismeretek;
 • értékpapírok, befektetési termékek, pénzügyi eszközök szabályozása, fajtái, típusai, megjelenése, speciális nyilvántartási és átruházási szabályai, a gyakorlati alkalmazásuk és rendeltetésük;
 • a befektetési piac szereplői és szolgáltatásaik (tőkepiaci ökoszisztéma, annak működése és a szolgáltatásnyújtást szabályozó uniós és hazai jogikeretrendszer).
 • A tőkepiac helye a pénzügyi közvetítőrendszerben

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

A tanfolyam három modulból áll, amelyek részleteiben a következő tematikát követik:

 1. Az első modul megismerteti a résztvevőkkel azokat a jogintézményeket, amelyek szükségesek az értékpapírok, a kapcsolódó jogviszonyok, valamint a tőkepiac szereplőinek és szolgáltatásainak megértéséhez. Az első modul keretében magánjogi (polgári jogi és társasági jogi) alapismereteket szereznek a résztvevők.
 2. A második modul keretében kerül sor az értékpapírok, befektetési termékek szabályozásának megismertetésére. Ennek során a résztvevők megismerik az értékpapírok, illetve pénzügyi eszközök fajtáit, típusait, megjelenését, speciális nyilvántartási és átruházási szabályait, a gyakorlati alkalmazásukat és a rendeltetésüket.
 3. A harmadik modul dolgozza fel a befektetési piac szereplőinek és szolgáltatásainak témakörét. Ebben a modulban kerül bemutatásra a tőkepiaci ökoszisztéma, annak működése és a szolgáltatásnyújtást szabályozó uniós és hazai jogi keretrendszer. A modul részeként gyakorlati példákon keresztül tapasztalhatják meg a résztvevők a szabályoknak való megfelelés mikéntjét.

A VIZSGA BEMUTATÁSA

Az Értékpapír-ügyintézői jogi vizsgára rendelkezésre álló idő 40 perc. Egy feladatlapon 30 db feleletválasztós kérdés szerepel. Minden kérdésre egy helyes válasz adható, minden kérdés egy pontot ér, 20 ponttól "megfelelt" a dolgozat. A dolgozatok eredménye a vizsga napjától számított legkésőbb 2 héten belül e-mail útján kommunikálásra kerül a vizsgázók számára.
A dolgozatokba betekintési, illetve szakmai alapon fellebbezési lehetőséget biztosítunk.
A sikeres vizsgázók számára igazolást állít ki a BKF Fenntartó Kft.
A vizsga akkor tekinthető megfeleltnek, ha a vizsgázó a 30 kérdésből legalább 20 kérdésre helyes választ adott.

A VIZSGA FELÉPÍTÉSE

A vizsgakérdések témái lefedik a felkészülés keretében elsajátítandó modulok tartalmát:

 • vonatkozó jogintézményeket - magánjogi (polgári jogi és társasági jogi) alapismereteket;
 • értékpapírok, befektetési termékek, pénzügyi eszközök szabályozását, fajtáit, típusait, megjelenését, speciális nyilvántartási és átruházási szabályait, a gyakorlati alkalmazásukat és rendeltetésüket;
 • a befektetési piac szereplőit és szolgáltatásaikat (tőkepiaci ökoszisztéma, annak működése és a szolgálta-tásnyújtást szabályozó uniós és hazai jogi keretrendszer).

A sikeres vizsgát tett munkatársak feltételezhetően naprakész szaktudással rendelkeznek a folyamatosan változó jogi környezetben; tisztában vannak az értékpapírok és piacaik jogi kereteivel, a lehetséges és a tiltott cselekményekkel, utóbbiak következményeivel; megértik és magabiztosan használják a jellegzetes jogi fogalmakat; felismerik szolgáltatás nyújtó oldalán végzett a munkájuk során a munkáltatójukra, személy szerint rájuk háruló, vagy befektetői oldalon az őket érintő lehetséges jogi kockázatokat és el tudják kerülni a jogellenes gyakorlatok kialakulását; jogszerű és etikus attitűddel vesznek részt az értékpapírpiacon; alkalmazni tudják az elméleti szabályokat.

További információért látogass el a GY.I.K. oldalunkra
Tovább a GY.I.K. oldalra
Oktatásszervező
Pál Daniella

[email protected]

Ezeket a kurzusokat ajánljuk még Önnek