Menü

Korrekt követeléskezelés

Miért tartjuk fontosnak 

Az elmúlt évek során felgyorsult a bankrendszer portfóliótisztítási folyamata, amelynek eredményeképp jelentős nem teljesítő állomány kezelését vették át pénzügyi vállalkozások, illetve pénzpiaci közvetítők. A követelések érvényesítése érdekében az adósokkal történő kapcsolatfelvételek száma is emelkedett, amelynek során a követeléskezeléssel foglalkozó munkatársak magatartása a pénzügyi intézményrendszer működésébe vetett közbizalmat is befolyásolhatja. Mindez megköveteli a követelés jogalapjául szolgáló szerződés felmondását megelőző prudens, jogszabálykövető követeléskezelési tevékenységet és az esetleges felmondást követően a követelés érvényesítése körében eljáró valamennyi szereplő gondos, jogszabálykövető eljárását is. Az MNB a felügyelési tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a jogszabálykövető, tisztességes és együttműködő gyakorlatok elterjedéséhez a követeléskezelési tevékenység során. A felügyeleti és adatvédelmi elvárásoknak történő megfeleléshez a kurzus résztvevői megfelelő útravalót kapnak.

A kurzus tartalma 

Képzési programunk biztosítja a követeléskezelési szektorban dolgozó, vagy ezen terület leendő munkavállalói számára a fogyasztói szerződésekből eredő kintlévőségek kezelésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó általános, eljárási, illetve adatvédelmi szabályozásnak megfelelő részletes tudás elsajátítását, valamint a felügyeleti hatáskörrel rendelkező Magyar Nemzeti Bank elvárásainak megismerését. A kurzus résztvevői elméleti oktatáson és esettanulmányok feldolgozásán keresztül szerezhetnek széleskörű ismereteket a még nem felmondott, illetve a már felmondott szerződésekből eredő követelések kezelésére vonatkozó általános fogyasztóvédelmi elvek gyakorlati alkalmazásáról, az ügyfelek, és adósok megfelelő tájékoztatásáról, a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szabályairól, a követelés átruházásával kapcsolatos elvárásokról, az adósok és a követeléskezelő között létrejött teljesítési megállapodásra vonatkozó, illetve a szervezeti felügyeleti elvárásokról. A kurzus hallgatói mindezeket megalapozandó, a szerződések megszűnésével, a követelés átruházásával és behajtási tevékenységgel összefüggő általános jogszabályi rendelkezéseket is megismerhetik, és ehhez kapcsolódva a természetes személyek adósságrendezési eljárásának folyamatába is betekintést kaphatnak. Ezekhez kapcsolódva megismerhetik az ide vonatkozó nemzetközi gyakorlatot, illetve belesve a kulisszák mögé, képet kaphatnak arról, hogy melyek a meghatározó építőelemei/paraméterei egy professzionális követeléskezelő cégnek.

A kurzus célja

A követeléskezelési tevékenységre vonatkozó jogszabályi, és ajánlásszintű előírások, elvárások megismerése és gyakorlati működésbe, folyamatokba történő implementálásának elősegítése.

Kinek ajánljuk a kurzust 

A kurzus elsősorban a hitelintézetek, vagy követeléskezelő intézmények munkavállalóinak, leendő munkatársainak ajánlott, akik fogyasztói szerződésekből eredő követelések (retail) kezelésével foglalkoznak, vagy foglalkozni szándékoznak a jövőben. A kurzuson a követeléskezelési tevékenységet felügyelő és irányító szakemberektől olyan releváns ismereteket szerezhetnek, amelyek biztos alapot nyújtanak a jogszabályoknak és felügyeleti elvárásoknak megfelelő működés kialakításához, illetve folytatásához. 

A kurzus felépítése

A kurzus időtartama

11 tanórás, másfél napos képzés.
 

További információért látogass el a GY.I.K. oldalunkra
Tovább a GY.I.K. oldalra
Oktatásszervező
Pál Daniella

[email protected]

Ezeket a kurzusokat ajánljuk még Önnek