BIB oktatás

Kurzusok

BADI - Bankmenedzsment Diplomaprogram

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

Együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Institute of Banking honlapján keresztül is jelentkezhet a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. "BADI - Bankmenedzsment Diplomaprogram" képzésére.


 

Magyarország egyetlen felsőfokú bankszakmai képzése

 

Előnye

 • korszerű, átfogó és aktuális bankszakmai ismereteket nyújt
 • a képzés kis létszámú csoportokban, interaktívan és gyakorlatorientáltan folyik
 • oktatóink a bankszakma (piaci szereplők, MNB, Bankárképző) és az egyetemi élet kiválóságai
 • a képzés munka mellett is végezhető

Oklevél


A posztgraduális program négy féléves, a sikeresen vizsgázók a Budapesti Corvinus Egyetem oklevelét kapják meg. Az oklevél feltétele előzetes felsőfokú végzettség megléte.

A Bankmenedzsment programot elvégző hallgatók megkapják emellett a Bankárképző magyar és angol nyelvű Tanúsítványát is.

kiknek ajánljuk?


A BADI képzést elsősorban azoknak ajánljuk,

 • akik bankban vagy pénzügyi területen dolgoznak, de szeretnének karrierükben előrébb lépni, s az ahhoz szükséges mélyebb szakmai tudást elsajátítani;
 • olyan nem gazdasági végzettségű szakembereknek (jogász, informatikus, mérnök szakemberek), akik munkája szorosan kapcsolódik a bankszakmához;
 • akik a bachelor képzés elvégzése után pénzügyi/gazdasági irányba indulnának tovább;
 • akik Magyarországon vagy akár külföldön bankban, vagy a pénzügyi szektorban szeretnének dolgozni;
 • akik munka mellett szeretnének továbbtanulni, és a piacon elismert tudást és szakképzettséget akarnak szerezni.

tematika


ALAPOZÓ FÉLÉV
 

Bankszakmai alapozó | E-learning + konzultáció
Bankok ügyfelei, hitel-betét, befektetési és egyéb termékek, ügyféltájékoztatási szabályok, fizetési rendszerek, pénzforgalom, banki mérleg és eredménykimutatás, termék és banki jövedelmezőség, bankmérlegelemzés

Számvitel | E-learning + konzultáció
Számviteli alapfogalmak, beszámolók típusai, mérleg, mérlegsorainak értékelése, eredménykimutatás típusai és felépítése, könyvvezetési előírások, cash-flow típusai, felépítésük, cash-flow elemzés

Makro, mikro alapozó | E-learning + konzultáció
Gazdasági szereplők (háztartások, vállalatok, állam, külföld), mikroökonómiai alapok, kereslet-kínálat, (piaci egyensúly, rugalmasság), pénzügyi rendszer, pénzteremtés, fiskális és monetáris politika

Módszertan | Előadás
Statisztika: pénzügyi adatok elemzése, valószínűségszámítás, befektetések hozamának mérése, kockázatmérés, hipotézisvizsgálat, idősorelemzés Pénzügyi számítások: kamatszámítás, pénzáramok értékelése, projektértékelési kritériumok

Vállalati pénzügyek | Előadás
Vállalati pénzügyek szerepe, helye, vállalati érték, részvények, vállalati cash-flow, megtérülési mutatószámok, finanszírozás tökéletes piacon, reálopciók, osztalékpolitika


I. FÉLÉV
 

Monetáris makrogazdaságtan | Előadás
Tények, adatok, stilizált tények, alapfogalmak, pénz, pénzkereslet-kínálat, monetáris politika eszköztára, makromodellek, monetáris csatornák

Bankszakmai ismeretek | E-learning + konzultáció
Szervezeti felépítés, kockázatkezelés, alap kockázatok (hitelezési, piaci, működési, likviditási), tőkeszabályozás, bankok szabályozása (jegybank, bankfelügyelet, fogyasztóvédelem)

Banküzem működése | Előadás
Belső védelmi vonalak (folyamatok, compliance, belső ellenőrzés), pénzforgalom, pénzmosás elleni szabályok, eljárások, bankbiztonság, bankinformatika, digitalizáció és hatása

Befektetések | E-learning + konzultáció
Befektetési termékek és a piac (kötvények, részvények, származtatott termékek, befektetési jegyek), alkalmassági tesztek, befektetési tanácsadás. Hozamok, hozamgörbe, kötvények és származtatott termékek árazása, kockázata. Portfólióelmélet, technikai és fundamentális elemzés, befektetéselemzés és részvényértékelés. Befektetések szabályozása


II. FÉLÉV


Vállalati és lakossági hitelezés | E-learning + konzultáció
Vállalati hitelezés: hiteltermékek, biztosítékok, hitelezés folyamata (akvizíciótól a work-out-ig), vállalatok vagyoni-pénzügyi helyzetének értékelése Lakossági hitelezés: jogszabályi feltételek (körültekintő hitelezés, fogyasztóvédelem), termékek, folyamatok

Kockázatkezelés, kockázatok mérése | E-learning + konzultáció
Kockázatkezelése feladatai, aktuális bázeli és uniós (hazai) kockázatokkal összefüggő szabályozási, hitel, piaci, működési és egyéb kockázatok, kereskedési könyv, modellek, stressztesztek ICAAP, SREP

Eszköz-forrás menedzsment, treasury | Előadás + szimuláció
Eszköz-forrás menedzsment, feladatai, eszközei: likviditás és piaci kockázatok menedzsmentje, ALCO, Treasury felépítése, feladatai, termékei, trading, sales, bankközi és devizapiacok, bankközi szimulációs program

Bankelemzési projektfeladat | Előadás + konzultáció + projekt + prezentáció
Bankpiaci előadás, nyilvános rendelkezésre álló információk, adatok alapján egy működő bank tevékenységének, kockázatainak elemzése, SWOT értékelés, lehetséges banki stratégia kialakítása csoport munka keretében


III. FÉLÉV


Szintetizáló modul | Előadások
A bankok működését meghatározó aktuális gazdaságpolitika (hazai és nemzetközi) jellemzők és lehetséges irányaik; Bankstratégiák menedzsment szempontjai; Az aktuális monetáris politika célja, eszközei, hatása a bankok működésére; A bankok felügyeleti keretrendszerének aktuális kérdései és módszerei

FINSIM bankszimulációs program | Előadás + döntési játék
Az aktuális banki és szabályozási környezetre kialakított bankszimulációs döntési játék. A feladat a bank részvényesi értékének növelése a prudenciális tőkeszabályok betartása mellett. A játékban a csoportok üzleti és kockázatkezelési döntéseket hoznak, melynek összetett hatása megjelenik a bank tevékenységében és azt értékelik

Szakdolgozat

Komplex vizsga


Időbeosztás


A BADI program oktatási rendjében havonta egy vagy két modul oktatására kerül sor. A tantárgytól függően egy modul oktatási egysége 3-6 alkalmas, melyek jelentős részét e-learning rendszer is támogat. A tanórákat általában az alábbi időpontokban tartjuk:

csütörtök: 16.30-20.00

péntek: 16.30-20.00

szombat: 08.30-16.00

Az egyes féléveket írásbeli és/vagy szóbeli vizsga zárja le. A vizsgákat és vizsgakonzultációkat januárban és május-júniusban tartjuk. Az alapozó félévben évközi számokérésekre is lehet számítani.

Programkezdés: 2020. szeptember

Corvinus levelező diákigazolvány igényelhető, amely jelentős közintézményi kedvezményekre jogosít fel. A képzés tandíjának egy részéhez Diákhitel vehető igénybe!

A képzés ára

 

I. félév:

Alapozó félév a Bankárképző szervezésében

Tandíj: 390.000 Ft + ÁFA

II-IV. félév:

Egyetemi félévek a Budapesti Corvinus Egyetem és a Bankárképző közös szervezésében.

A képzés díja az egyetem részére fizetendő egyetemi tandíjból és a Bankárképző részére fizetendő költségtérítésből áll.

Egyetemi tandíj: 375.000 Ft (ÁFA mentes ár) / félév

A tandíj magában foglalja:

 • az oktatást,
 • a konzultációkat,
 • a félévenkénti
 • egyszeri vizsgadíjat,
 • a szakdolgozat egyszeri elbírálásának díját.

Költségtérítés: 95.000 Ft + ÁFA / félév

A költségtérítés magában foglalja:

 • a tankönyveket,
 • a jegyzeteket,
 • az elearning felület tananyagait,
 • a helyszíni szolgáltatásokat.

További információ


Révay Réka
ügyfélkapcsolati menedzser
e-mail: rrevay@bankarkepzo.hu
telefon: 061-224-07-42