Kurzusok

Banki IFRS 9 ismeretek a gyakorlatban

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

 

   

a tanfolyam célja

A pénzügyi instrumentumok besorolásával korábban az IAS 39 pénzügyi standard foglalkozott, ennek alkalmazását azonban 2018. január 1-jétől, illetve egyes intézmények esetén 2019. január 1-jétől felváltotta az IFRS 9.
A bankok számára kihívást jelent az új szabályozás követelményeinek megismerése és átültetése a banki gyakorlatba, akár az IAS 39, akár a magyar szabályozás a kiindulópont.
Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk a pénzügyi instrumentumok besorolására, értékelésére, fedezeti elszámolásra vonatkozó aktuális szabályozási keretrendszerről, illetve az IFRS 9 átállással kapcsolatos gyakorlati teendőkről. Kiemelt figyelmet szentelünk az IFRS 9 banki pénzügyi beszámolókra, azon belül pedig az értékvesztés képzés megváltozása következményeinek bemutatására, melyeket esettanulmányok formájában is feldolgozunk. A megszerzett ismeretek biztos alapokat nyújtanak a résztvevők számára, melyeket sikerrel alkalmazhatnak a napi munkájuk során.
Akik ezen túl szeretnének elmélyedni az IFRS 9 szerinti értékvesztés képzési módszertanok és kockázati paraméterek területén, azoknak ajánljuk a "PD és LGD kockázati paraméterbecslés modellezése a felügyeleti elvárások szerint" kurzusunkat. 

kinek ajánljuk

Olyan pénzügyi intézményi szakemberek számára, akiknek munkája során elengedhetetlen az IFRS 9 sztenderdek ismerete, azok alapján a pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése, összefüggéseinek megismerése. Értékvesztés számítási módszertannal foglalkozó szakemberek számára, akik szeretnének rálátni az IFRS 9 sztenderdekre és a kapcsolódó számviteli összefüggésekre. Aki szeretne gyakorlatban is hasznosítható tudást szerezni az IFRS 9-ről.

Elsősorban:

 • számviteli, elemzési, kontrolling területen dolgozóknak,
 • pénzügyi kockázatkezelési és treasury területén dolgozóknak,
 • compliance munkatársaknak,
 • belső ellenőröknek.

tematika


első nap - 2019.05.15.

 • BEVEZETÉS AZ IFRS 9 TÉMAKÖRÉBE - Az IFRS-ek rendszere 
      A standardalkotás folyamata, a standardok Európai Unió általi befogadása és annak jelentősége,
      Az IFRS beszámolóról általában – beszámoló részei, az egyes részek tartalma, értékelési elvek, érdekhordozók.
      Pénzügyi instrumentumokhoz kötődő standardok és vázlatos tartalmuk. (IAS 32, IFRS 7, IFRS 13, IAS/IFRS 9)
 • BEVEZETÉS AZ IFRS 9 TÉMAKÖRÉBE - A pénzügyi instrumentumok fogalma, jellemzői - IAS 32 alapján 
      Az alapvető fogalmak, mint az eszközök, kötelezettségek, saját tőke, bevételek, ráfordítások és definíciója az IFRS keretrendszere alatt
      Pénzügyi eszközök és kötelezettségek
      Tőkeinstrumentumok
 • BEVEZETÉS AZ IFRS 9 TÉMAKÖRÉBE - A pénzügyi instrumentumok értékelésének lehetőségei 
      A különféle megoldási lehetőségek bemutatása történik itt, még nem számviteli, hanem technikai szempontból:
      Amortizált bekerülési érték – effektív kamatláb számítása, kamatrealizálás módszertana.
      Effektív kamatszámítás példákkal (kötvények és hitelek esetén, díjak figyelembevétele, változó kamatozás, cash-flow módosulás hatása).
      A valós érték meghatározásának lehetséges módszerei (IFRS 13 alapján), valós érték hierarchia.
      Valós értékelés eredményen keresztül (FVTP&L) - indokok és következmények.
      Valós értékelés egyéb átfogó eredményen keresztül (FVTOCI) – indokok és következmények.
 • Pénzügyi eszközök besorolása és értékelése IFRS 9 alatt 
      Pénzügyi eszközök besorolása az IAS 39 alapján - ismétlés,
      Pénzügyi eszközök besorolása az IFRS 9 alapján – üzleti modell és SPPI teszt. Az SPPI teszt elvégzése során alkalmazandó fogalmak és figyelembe veendő szempontok.
      Példák az SPPI teszt alkalmazására és az üzleti modell meghatározására.
      A besorolás és az értékelés összefüggése, következményei. Példák a pénzügyi eszközök értékelésére – besorolás, értékelés, könyvelés – hatás a beszámolóra.
 • Az értékvesztés képzés módszerei dióhéjban
  Az értékvesztés képzés módszereit mutatjuk be, különösen:
       - Az értékvesztés képzés elméleti háttere – képzésének okai, előnyei, lehetséges megfontolások – „felmerült” versus „várható” veszteség. 
       - Az értékvesztendő pénzügyi eszközök köre. A várható veszteség modell  (ECL) elmélete az értékvesztés elszámolásához.
       - Az értékvesztés képzése és visszaírása.
       - A pénzügyi eszközök besorolása a minősítés módszertana (egyedi-csoportos) és az eszköz hitelkockázati tulajdonságai alapján (1., 2. és 3. kosár, ill. „Stage’ besorolásának kritériumrendszere).

második nap - 2019.05.22.

 • Pénzügyi kötelezettségek besorolása és értékelése IFRS 9 alatt 
      Pénzügyi kötelezettségek fajtái, értékelésük lehetőségei
      Saját hitelkockázat kezelése
 • Származékos ügyletek és értékelésük 
      Származékos ügyletek fogalma, csoportjai
      Származékos ügyletek értékelési lehetőségei az IFRS 9 alapján
      Beágyazott származékos ügyletek elszámolása
 • Fedezeti elszámolás 
      A fedezeti ügyletek fogalma, típusai, az elszámolás célja és hatóköre,
      Fedezett és fedezeti instrumentumok
      A fedezeti elszámolás minősítési kritériumai
      A minősített fedezeti kapcsolatok elszámolása
      Alternatíva: Valós érték opció
      A valós érték opció alkalmazásának indokai, alkalmazhatósága, következményei
 • További megfontolások 
      IFRS 9 bevezetése: hatálybalépés és átmeneti követelmények,
      Az IFRS alapú beszámoló és a HAS összehasonlítása
 • IFRS bevezetés gyakorlati tapasztalatai, MNB ajánlások


Amennyiben élni kíván a fenti a kedvezménnyel, kérjük, hogy fizetés előtt vegye fel a kapcsolatot oktatásszervező kollégánkkal.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket