BIB oktatás

Kurzusok

Banki mérlegelemzés - a bankok pénzügyi számlái és jelentései

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

Miért tartjuk fontosnak

A bankrendszer speciális jellegéből következik, hogy a szektor működésének elemzése is többlet ismeretanyagot követel meg. A banki mérleg és eredményszerkezet egyéb termelő vagy szolgáltató ágazatoktól való eltérése, valamint a bankrendszerre vonatkozó szabályozói többletelőírások következtében a bankok működésének és működési hatékonyságának elemzése mind számviteli, mind pedig mutatói oldalról kihívások elé állítja az elemzőket. A kurzus megismerteti a hallgatókkal a felmerülő kihívásokat és az azokra adandó szakmailag megfelelő válaszokat. A kurzus elvégeztével a részvevők képesek lesznek megfelelően azonosítani és értékelni a teljes banki működés során figyelendő főbb működési és szabályozói mutatószámokat.
 

A kurzus tartalma

A kurzus résztvevői a először a bankszámvitel sajátosságaiba nyernek betekintés, amely során mind a mérleg, mind pedig az eredménykimutatás jellemzőiről a hazai bankokra vonatkozó legújabb nemzetközi számviteli szabályozás (IFRS sztenderdek), valamint az ezen alapuló adatszolgáltatások tükrében kapnak részletesebb képet. A megszerzett elemzéshez szükséges számviteli ismeretek után a bankok működését leginkább befolyásoló jövedelmezőségi, kockázatkezelési, valamint szabályozói mutatókkal ismerkednek meg a hallgatók, majd ezen mutatószámok egymással való kapcsolatának bemutatására kerül sor.
 

A kurzus céljai

  • A bankszámviteli sajátosságok megismerése a legújabb nemzetközi szabályozás tükrében, a szükséges elemzői keretrendszer elsajátítása;
  • Részletes tudás megszerzése a bankrendszer működését befolyásoló legfontosabb mutatószámokról és azok egymásra történő hatásainak megértése;
  • A bankok működését leíró beszámolók és mutatószámok elemzéséhez szükséges összetett tudás elsajátítása.

Kinek ajánljuk a kurzust

A kurzust ajánljuk azoknak, akik szeretnének a bankok működését leíró adatok elemzéséhez szükséges átfogó ismereteket szerezni. Különösen hasznosnak tartjuk a kurzuson elsajátítható tudást azok számára, akik nem rendelkeznek mélyreható bankszámviteli és bankszektor elemzési ismeretekkel. A kurzus mindazon hitelintézeti szektor elemzésével foglalkozó, vagy az iránt érdeklődő kolléga számára hasznos, aki a banki folyamatoknak adatokból felépülő elemzését minél pontosabban és összetettebben kívánja elvégezni. A kurzusra történő jelentkezésnél elvárás az alapvető pénzügyes ismeretek megléte.
 

A kurzus felépítése

Modul 1: Bevezetés a bankszámvitelbe
Modul 2: Szabályozói változások – fókuszban az IFRS 9
Modul 3: Banki eszközoldal elemzése
Modul 4: Banki forrásoldal elemzése
Modul 5: Banki jövedelmezőség elemzése és derivatív tételek
Modul 6: Tőkemegfelelés és banki likviditás
Modul 7: COREP és FINREP táblák felépítése
 

A kurzus időtartama

Kétnapos képzés.
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE OKTATÁSSZERVEZŐNKET:

Sütő Kinga
+36 20 392 1198
suto.kinga@bib-edu.hu

Előadók