BIB oktatás

Kurzusok

Biztosítékok alkalmazása a hitelügyletekben

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

 

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK
 

A hitelbiztosítékok joga, visszatekintve az elmúlt 20-25 év jogi szabályozására, egy folyamatosan változó jogterület. Formálták jogpolitikai célok, jogalkalmazói igények, így különösen a hitelpiaccal összefüggő érdekek és persze nem utolsó sorban a mindenkori gazdasági környezet. Vitathatatlan tény, hogy a finanszírozók számára a jó projekten alapuló üzleti döntés mellett az egyik legfontosabb kérdés a megfelelő (hitel)biztosítéki struktúra kialakítása: i) egyrészről ne gátolja az adóst a hitelcél megvalósításában, ii) ugyanakkor a lehető legnagyobb komfortot és kontrollt adja a finanszírozó számára arra az esetre, ha az adós nem teljesítene. Fontos, hogy tudásunk ebben a tekintetben korszerű legyen: tudjuk, hogy mi a leghatékonyabban megvalósítható biztosítéki struktúra, hogyan tudjuk ezt létrehozni és fenntartani, illetve ha szükséges, akkor a minél jobb megtérülés érdekében a biztosítékokat érvényesíteni.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST 
 

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy könnyen alkalmazható és a napi gyakorlatban is használható ismereteket adjon pénzügyi, elsősorban finanszírozási/hitelezési területen dolgozó szakemberek, banki kockázatelemzők, üzleti döntéshozók számára. Természetesen előny az ezen területeken szerzett gyakorlati, szakmai tapasztalat, a kurzusra való jelentkezésnek, valamint az ott megszerzett tudás hasznosításának azonban ez nem szükségszerű előfeltétele.
 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE
 

A kurzus, figyelembe véve a rendelkezésre álló időkereteket, a résztvevők számára átfogóan, a gyakorlat, azaz a jogalkalmazás oldaláról mutatja be a hitelbiztosítékok rendszerét és működését, ad átfogó képet az egyes finanszírozási struktúrákban alkalmazható biztosítékokról, tárja fel alkalmazásuk előnyeit és korlátait, valamint tekinti át a jogérvényesítési lehetőségeket. Rendszerben gondolkodva veszi végig a hatályos szabályozás által ismert hitelbiztosítékokat, és rávilágít az egyes jogintézmények közötti elhatárolásokra. Tekintettel arra hogy egy biztosíték valódi értéke akkor mutatkozik meg igazán, amikor azt a hitelező érvényesíteni próbálja, ezért évről - évre egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a biztosítékokhoz kapcsolódó kielégítési jog gyakorlásának lehetőségeire és szabályaira.

Ebben az évben egy külön modult szánunk az egyes igényérvényesítési eljárások rendszerére, az elhatárolási kérdésekre, előnyök-hátrányok bemutatására. Külön foglalkozunk a szerkezetátalakítási irányelvvel, annak hazai implementációjával és a napokban hatályba lépett, veszélyhelyzet idején alkalmazásra kerülő reorganizációs eljárás szabályaival.Biztosítékok a hitelezésben, biztosítékok alkalmazásának lehetőségei, kockázatai

  • Törvényi szabályozás: Bázel, Ptk, HPT
  • Biztosítékok alkalmazásának gyakorlati kérdései

A KURZUS IDŐTARTAMA


Egynapos képzés.

2021. május 12. 9:00 -16:15 óra

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket