BIB oktatás

Kurzusok

FLIGBY - FLOW is GOOD BUSINESS

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

A képzés nyelve: magyar.
A szimulációs játék nyelve: angol.

A PROGRAMRÓL

A világhíres Flow-elmélet inspirálta a "FLOW is Good Business" – FLIGBY – fejlesztőit, akik Csíkszentmihályi professzor útmutatásai alapján megalkották a serious gaming szabályok szerint működő online vezetésfejlesztő szimulációs játékot. A játék célja, hogy a felhasználók megismerjék a Csíkszentmihályi Mihály által leírt Flow-állapot egyéni teljesítménynövelő hatását és megtanulják ennek tudatos használatát a vállalati környezetben. A játék során egy fiktív vállalatot kell vezetnünk, ahol döntünk a stratégiáról, feltérképezzük a szervezet erőforrásait, kezeljük a konfliktusokat, csapatot építünk és céget menedzselünk. A szimuláció pontos visszajelzést ad a felhasználó vezetői teljesítményéről, a meghozott döntések egyéni és szervezeti hatásairól.
A "Serious Gaming", vagyis "komoly játék", az elektronikus játékok új, dinamikusan fejlődő réspiaca. Olyan alkalmazásokat sorolunk ebbe a csoportba, melyek célja, hogy játékos formában (a videojátékok működési logikáját alkalmazva) közvetítsenek ismereteket vagy üzeneteket. Kutatások sora igazolja, hogy a digitális játékok a legmotiválóbb és leginkább szerethető online tartalmak közé tartoznak. Az általuk megvalósított interakció pedig olyan magas fokú elköteleződést és nyitottságot teremt a felhasználóban, amely kiválóan alkalmas inspiráló tanulási helyzetek kialakítására. A "játszva tanulás" az ismeretszerzés és gyakorlás leghatékonyabb formája.
A világ számos egyetemén, gazdálkodó és pénzügyi szervezeténél sikerrel használt szimuláció az USA-ban elnyerte a világ legjobb digitális vezetői játéka kitüntető minősítést.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS A 21. SZÁZADI LEADERSHIP ÉRTÉKEK MENTÉN

A jó vezetés meglehetősen összetett rutin: egyszerre több dimenzióban is helyt kell állni, miközben egymással gyakran ellentétes dolgokat kell harmonizálni: a sürgőset a fontossal, a mennyiséget a minőséggel, vagy az operációt a stratégiával. Egy biztos, a jó vezetés nem csak a megfelelő készségeken múlik, hanem egyre jelentősebb mértékben az értékekről szól.
A "FLOW is Good Business" – FLIGBY – értékalapú vezetői szemléletet közvetít. Annak a tanulságát, hogy egy alapjaiban megváltozott világ (értékteremtési logika) felelős és kezdeményező résztvevője (alakítója) bizony a korábbiaktól eltérő készségekkel lesz sikeres. A változások sebessége szédítő, ami meglehetősen gyorsan felülírja az aktuális szabályokat, de az biztos trendnek látszik, hogy jelentős szerep jut a "megérzésnek" (intuíció), az együttműködésnek (kooperáció), és a vállalkozói szemléletnek (felelős kockázatvállalás).
Bizonyított tény, hogy a Flow kultúrájú szervezetek a munkatársi elköteleződés fokozásával jelentős teljesítménynövekményre képesek. Ha a felelős vezetés képes hozzásegíteni a szervezet tagjait saját Flow-állapotuk megtalálásához és kiterjesztéséhez, a belső érintettek harmóniájának megteremtésével – úgy lesz képes a működési költségek csökkentésére, hogy közben vonzóvá teszi a vállalatot a külső érintettek számára is.

A PROGRAM TARTALMA

Csíkszentmihályi Mihály professzor által kifejtett GOOD BUSINESS értékrend a 21. század felelős és fenntartható fejlődést biztosító vezetői magatartást írja le. A GOOD BUSINESS értékrend olyan vezetői modell, amely a nyereséges működés mellett, a másokért felelősséget vállaló, a vezetett szervezet érdekeit határozottan képviselni tudó, és az egyén, a szervezet és a közösség szintjén egyszerre értéket teremtő elveken alapszik.
A GOOD BUSINESS értékrend alapján, a vezetésfejlesztés egyik legfontosabb küldetése a vezetők önbizalmának a kiépítése és megerősítése. E nélkül nincs verseny, de nincsen kooperáció sem. Az üzleti siker mindinkább arról szól, hogy a vezető képes legyen reálisan megítélni saját maga és csapata helyzetét. A zéró-összegű játékok helyett nyertes-nyertes stratégiákban gondolkodjon, "fenntartható módon" versenyezve felismerje, hogy mikor kell együttműködni, akár a versenytársakkal. Mindez folyamatos egyensúlyozás az ellentétesen ható impulzusok között, egy olyan mezőben, ahol az erő alkalmazása nem zárja ki a gyengeségek /f/elismerését. 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

Modul 1: Ráhangolás (1 nap)
Modul 2: Online szimuláció futtatása (max. 3 hét)
Modul 3: Értékelés (1 nap)

A KURZUS IDŐTARTAMA

Kétnapos tantermi képzés, valamint online szimuláció.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket