BIB oktatás

Kurzusok

A HITREG adatszolgáltatás jelene és jövője

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

 

A jegybanki hitelregiszter, vagy közismertebb nevén a ’HITREG’ hazánkban és európai szinten is az első olyan jegybanki adatszolgáltatás, amely stratégiai irányt mutat az adatbekérések palettáján. A HITREG operatív tevékenységeinek fő fókusza jelenleg a folyamatos minőségjavítás, valamint a 2021. III. negyedévtől bevezetendő módszertani változások implementálása, azonban korántsem mondható, hogy a HITREG ezzel a nyugvópontjára jutott. A 2019-es bevezetéssel a HITREG-gel kapcsolatos gondolkozások és fejlesztések sora nem zárult le, a HITREG bevezetése egy új típusú adatszolgáltatási éra felé csak a kezdeti lépést jelentette. A képzés iránt érdeklődök megismerhetik a HITREG kulisszatitkait, azokat a dilemmákat, irányokat, trendeket, amelyek a rendszeres operatív egyeztető fórumok keretein túlmutatnak, a képzés során lehetőség van interaktív tapasztalatcserére, amely által növelhető a további fejlesztések sikeressége és hatékonysága.

 

A KURZUS TARTALMA

 

A kurzus a jegybanki hitelregiszter adatszolgáltatás jelenéből levonható tanulságok bemutatását, a HITREG elvárások mögötti módszertani megfontolásokat, valamint a jövőbeni tendenciák, kihívások ismertetését célozza meg. A kurzus során tárgyaljuk a HITREG egyes módszertani kérdéseit, a szabályrendszerrel kapcsolatos fejleményeket, a minőségellenőrzési folyamat elemeit, valamint a technológiával kapcsolatos megoldásokat, trendeket.

 

A KURZUS CÉLJAI

 

A kurzus elvégzésével a résztvevők képet kapnak egyrészt a HITREG stratégiai irányairól, másrészt pedig operatív szinten is segítséget nyújt a program a HITREG-gel kapcsolatos elvárások megértéséhez és magas minőségben történő megvalósításához szektorszintű hozzáadott értéket eredményezve. 

 

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

 

A kurzust egyaránt ajánljuk az adatszolgáltatási folyamatokban részt vevő szakembereknek a hitelintézeti és a HITREG adatszolgáltatásra kijelölt pénzügyi vállalkozási körben is, valamint olyan IT szakembereknek, akik részt vesznek a HITREG és egyéb granulált adatszolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztésekben. A kurzus ezen felül azok számára is jelenthet hozzáadott értéket, akik közvetlenül nem vesznek részt a HITREG-gel kapcsolatos tevékenységekben, ugyanakkor üzleti területekről érdeklődnek ezen adatbázis adatszolgáltatói oldalon történő kiaknázása iránt.

 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

 

2021. május 6.

 

A kurzus első blokkjában ismertetésre kerül a 2019. decembertől bevezetett jegybanki hitelregiszter adatszolgáltatás létrejöttének, bevezetésének indokai, hazai és nemzetközi kontextusa, a granulált típusú adatok nemzetközi trendjei. Beszámolunk a HITREG működésének eddigi tapasztalatairól tanulságairól, főbb statisztikai mutatóiról.

A komplex adatstruktúra hátterében egy olyan összetett módszertan áll, amely széleskörű konszenzusos folyamat eredményeként alakult ki, evolúciós fejlődés eredményeként, a stakeholderekkel folyamatosan egyeztetve csiszolódott jelenlegi formájára. Bemutatjuk a HITREG bevezetése után felmerült főbb módszertani dilemmákat, kérdéseket és az ezekre adott válaszokat, valamint a 2021. Q3-as HITREG módosítás módszertani alapjait.

A kurzus folyamán ismertetésre kerülnek az adatgyűjtés minőségmenedzsment folyamatának főbb elemei, különös fókusszal a magasabb szintű szakértői, outlier típusú ellenőrzésekre. A granulált adatgyűjtések felhasználásának kulcsa a magas szintű adatminőség elérése. Ismertetjük azokat a forró témákat, amelyhez az MNB a HITREG adatok legmagasabb szintű adatminőségét várja el a megfelelő szintű elemzői és felügyeleti munka elvégzéséhez.

A HITREG adatszolgáltatás iskolapéldája a granulált adatgyűjtéseknek, nemcsak módszertani és ellenőrzési, hanem technológia szempontból is. Ismertetjük a technikai megvalósítás miértjeit és mikéntjeit, valamint a megvalósítás során szerzett tapasztalatokat, tanulságokat.

 

2021. május 7.

 

Az első nap témaköre HITREG múltja és jelene lesz, a második nap azonban kitekintünk a HITREG és a granulált adatszolgáltatások jövőjére. A granulált adatgyűjtésben rejlő elemzési potenciál új HITREG igényeket generál, így az adatgyűjtés a 2020-as bevezetést követően 2021. Q3-tól több irányban is kibővítésre kerül. Egyrészt változik az adatszolgáltatók köre, a hitelintézetek mellett a pénzügyi vállalkozások is jelentők lesznek. A változó adatszolgáltatói kör, és a pénzügyi vállalkozások módszertani sajátosságai változást indukáltak az adatbefogadási és minőségellenőrzési folyamatban. A hitelintézetek számára pedig új tábla, mezők, és ügyfélszektorok bevezetése jelent kihívást.

A HITREG adatgyűjtés az első, ugyanakkor jelentős lépést jelentette a többcélú, granulált adatgyűjtések irányába hazánkban. Bemutatjuk, hogy milyen granulált, adatgyűjtések formájában realizálódó gondolkozási irányok vannak jelen a többcélú adatgyűjtések irányában, valamint kitekintést adunk a technikai trendekről is.

 

A KURZUS IDŐTARTAMA

2 napos online képzés.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket