Kurzusok

IT-biztonság és -szabályozás a pénzügyi szektorban

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

Miért tartjuk fontosnak 

Az informatika területén az elmúlt évtizedekben tapasztalt fejlődés a pénzügyi szektor napi működését is jelentősen átalakította, szinte nincs is olyan üzleti folyamat, amelynek kiszolgálásában ne lenne érintett valamilyen informatikai megoldás. Az alkalmazott informatikai eszközök sokszínűsége és a folyamatosan megjelenő új kockázatok újfajta hozzáállást és megközelítést igényelnek a felhasználóktól. Az informatikai eszközökben tárolt személyes, bank- és értékpapírtitkok sokszorosan meghaladják a tárolásra szolgáló eszközök tényleges értékét, az egyes üzleti folyamatok működési zavarai pedig képesek akár a vállalatok működését is megingató pénzügyi veszteségeket okozni. Az informatikai rendszerek és a bennük tárolt adatok kockázatokkal arányos védelmének kialakítása és folyamatos felügyelete éppen ezért alapul jogszabályi elváráson. Az informatikai és informatikai biztonság a pénzintézeti működés minden területére kiterjedő komplex feladat.

A kurzus tartalma 

A kurzus során sorra vesszük az adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonságot érintő alapvető ismereteket és az ezeket érintő kockázatokat, elsősorban a pénzügyi közvetítőrendszer intézményei, ezen belül is a banki megoldások vonatkozásában. A hallgatók megismerhetik az érintett kockázatok kontrolljaira vonatkozó felügyeleti útmutatást, valamint az intézményekkel szemben támasztott adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonsági előírásokat, jogszabályokat és egyéb felügyeleti szabályozó eszközöket.

A kurzus céljai

  • Alapkészségek elsajátítása a pénzügyi szektorra vonatkozó informatikai és informatika-biztonsági követelmények kapcsán.
  • Részletes tudásátadás a vonatkozó jogszabályi és a szabályozási környezetről.
  • A BIB IT-biztonság és -szabályozás menedzser oklevél megszerzése, valamint a területen dolgozó szakemberekből álló kapcsolati hálóhoz való csatlakozás lehetősége.

Kinek ajánljuk a kurzust

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy megfelelő ismereteket nyújtson informatikai szakképesítéssel nem rendelkező, elsősorban pénzügyi területen dolgozó szakemberek részére. Habár a több éves szakmai tapasztalat előnyt jelenthet a kurzuson tárgyalt témák megértésében, a kurzusra való jelentkezésnek ez nem előfeltétele. A kurzus hallgatói kilenc modulon keresztül ismerhetik meg a pénzügyi informatika és az IT-biztonság alapjait.

A kurzus felépítése

Modul 1: jogszabályi, szabályozói háttér
Modul 2: informatikai irányítás fő biztonsági szempontjai
Modul 3: informatikai biztonsági szabályozási rendszer
Modul 4: informatikai biztonsági kockázatok felmérése, kezelése
Modul 5: beszerzések, fejlesztések, tesztelések változáskezelés biztonsági aspektusai
Modul 6: az informatikai üzemeltetés adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedései
Modul 7: üzletmenet-folytonosság tervezése, kezelése
Modul 8: humán erőforrás-biztonság
Modul 9: független ellenőrzés és monitorozás

A kurzus elektronikus vizsgával zárul, amely meghatározott időkereten belül, akár otthonról is elvégezhető.

A kurzus időtartama

Kétnapos képzés.

További információkért keresse oktatásszervezőnketElőadók