Kurzusok

Képesített bankbiztonsági specialista

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok


 

A KÉPZÉS CÉLJA

A BIB és a Bankárképző - Bankszövetség által elismert - közös kurzusának célja, hogy a pénzügyi intézmények és a biztosítók szervezetén belül magasan képzett szakemberek feleljenek a biztonsági követelmények teljesüléséért és az adat- és IT védelemért, így különösen azok jogszabályi előírások szerinti, fenntartható és biztonságos működéséért.
A program során a résztvevők: 
• megismerik az e területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat és azok alkalmazásának legjobb gyakorlatát,
• elsajátítják a bankbiztonság körébe tartozó, az üzletmenet-folytonosságot és üzletmenet-biztonságot szolgáló ismereteket és a szabályozói, felügyeleti elvárásokat is.
• megismerik a 
                   - fizikai biztonság, 
                   - adatvédelem, 
                   - informatikai biztonság, 
                   - humánbiztonság területét érintő kihívásokat.
Ezen ismeretek birtokában majd gyakorlati tevékenységük során magabiztosan tudják alkalmazni a bankbiztonság megteremtéséhez szükséges technikákat, eszközöket, az adatvédelemmel és IT védelemmel kapcsolatos ismereteket.
 

KINEK AJÁNLJUK

• minden, a törvény értelmében szolgáltató vagy szolgáltatónak minősülő szervezet munkatársa számára, akiknek az ügyfél-azonosításban, a pénzmosásra utaló jelek beazonosításában, bejelentésében szerepük van,
• a pénzügyi intézmények, biztosítók fizikai biztonsági kérdéseivel, IT és adatvédelemmel foglalkozó munkatársai számára,
• akik most kezdik a pályájukat ezen a munkaterületen,
• compliance munkatársaknak,
• belső ellenőröknek.
 

TEMATIKA

 

ELSŐ NAP - 2019. ÁPRILIS 2.
 

• Bankbiztonság alapjai
- fogalmak
- jogszabályi és egyéb szabályozási környezet (jogszabályok, ajánlások, szabványok, „best practice”)
- a bankbiztonság szervezeti és szabályozási környezete
- banki védelmi vonalak és együttműködésük
• Üzletmenet folytonosság és katasztrófa elhárítás tervezése (Business Continuity Management) 
- üzleti hatás elemzés
- kockázat elemzés
- akciótervek (tesztelés, végrehajtás)
- incidens kezelés
 

MÁSODIK NAP - 2019. ÁPRILIS 9.
 

• Az információbiztonság alapjai 
- szabályozási környezet
- információbiztonsági kockázatkezelés 
- titokvédelem, adatszivárgás megelőzés
- az ember, mint a leggyengébb vagy legerősebb védelmi pont
- „information security by design”
- hatósági jelentések
• Fraud management 
- alapok, eszközök, feladatok
- fraud térkép
- tipikus csalási események és kezelésük
 

HARMADIK NAP - 2019. ÁPRILIS 16.
 

• Adatvédelem, a GDPR kihívásai 
• A bank fizikai biztonságának elemei
- készpénzkezelés biztonsága – pénzszállítás, értékkezelés, pénz és okmányvizsgáló eszközök
- erőszakos támadások megelőzése, kezelése
- bankhelyiségek kialakítása, építészeti követelmények, biztonságtechnikai rendszerek
- külső ATM rendszerek védelme
• A bank humán védelme
- humánbiztonsági kockázati besorolás, módszertanok
A képzés opcionális vizsgával zárul.
 

A TANFOLYAM ÁRA

235.000 Ft + ÁFA, vizsgadíj 20.000 Ft + ÁFA, összesen: 255.000 Ft + ÁFA

További információkért keresse oktatásszervezőnketElőadók