Kurzusok

Képesített bankbiztonsági specialista

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok


 

a képzés célja

A BIB és a Bankárképző - Bankszövetség által elismert - közös kurzusának célja, hogy a pénzügyi intézmények és a biztosítók szervezetén belül magasan képzett szakemberek feleljenek a biztonsági követelmények teljesüléséért és az adat- és IT védelemért, így különösen azok jogszabályi előírások szerinti, fenntartható és biztonságos működéséért.
A program során a résztvevő: 
• megismeri az e területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat és azok alkalmazásának legjobb gyakorlatát,
• elsajátítja a bankbiztonság körébe tartozó, az üzletmenet folytonosságot és üzletmenet-biztonságot szolgáló ismereteket és a szabályozói, felügyeleti elvárásokat is.
• megismeri a 
                   - fizikai biztonság, 
                   - adatvédelem, 
                   - informatikai biztonság, 
                   - humánbiztonság területét érintő kihívásokat.

Ezen ismeretek birtokában majd gyakorlati tevékenysége során magabiztosan tudja alkalmazni a bankbiztonság megteremtéséhez szükséges technikákat, eszközöket, az adatvédelemmel és IT védelemmel kapcsolatos ismereteket.

Kinek ajánljuk

 • minden, a törvény értelmében szolgáltató vagy szolgáltatónak minősülő szervezet munkatársa számára, akiknek az ügyfél-azonosításban, a pénzmosásra utaló jelek beazonosításában, bejelentésében szerepük van,
 • a pénzügyi intézmények, biztosítók fizikai biztonsági kérdéseivel, IT és adatvédelemmel foglalkozó munkatársai számára,
 • akik most kezdik a pályájukat ezen a munkaterületen,
 • compliance munkatársaknak,
 • belső ellenőröknek.

tematika


első nap - 2019. április 2.

 • Bankbiztonság alapjai
  -  fogalmak
  - jogszabályi és egyéb szabályozási környezet (jogszabályok, ajánlások, szabványok, „best practice”)
  - a bankbiztonság szervezeti és szabályozási környezete
  - banki védelmi vonalak és együttműködésük
 • Üzletmenet folytonosság és katasztrófa elhárítás tervezése (Business Continuity Management)
  - üzleti hatás elemzés
  - kockázat elemzés
  - akciótervek (tesztelés, végrehajtás)
  - incidens kezelés

második nap - 2019. április 9.

 • Az információbiztonság alapjai
  - szabályozási környezet
  - információbiztonsági kockázatkezelés 
  - titokvédelem, adatszivárgás megelőzés
  - az ember mint a leggyengébb vagy legerősebb védelmi pont
  - „information security by design”
  - hatósági jelentések
 • Fraud management
  - alapok, eszközök, feladatok
  - fraud térkép
  - tipikus csalási események és kezelésük

harmadik nap - 2019. április 16.

 •  Adatvédelem, a GDPR kihívásai 
 •  A bank fizikai biztonságának elemei
  - készpénzkezelés biztonsága – pénzszállítás, értékkezelés, pénz és okmányvizsgáló eszközök
  - erőszakos támadások megelőzése, kezelése
  - bankhelyiségek kialakítása, építészeti követelmények, biztonságtechnikai rendszerek
  - külső ATM rendszerek védelme
 • A bank humán védelme
  - humánbiztonsági kockázati besorolás, módszertanok

A képzés opcionális vizsgával zárul.

A tanfolyam ára

235.000 Ft + ÁFA, vizsgadíj 20.000 Ft + ÁFA, összesen: 255.000 Ft + ÁFA

Megnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket

Hajdú Mónika
telefon: +36 20 391 7668
e-mail: hajdu.monika@bib-edu.hu