Kurzusok

Képesített hitelkockázat-kezelés mesterfokon

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

 

a tanfolyam célja

A tanfolyam célja, hogy felhívjuk a figyelmet a hitelezési tevékenység során adódó, és felismerhető kockázatokra, azok nyomon követhetőségére ill. a hitelezési tevékenység átláthatóságát, a kockázatok mérséklését célzó intézkedésekre, szabályozói elvárásokra, a jó gyakorlatra. Négy nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.  
A beszámolókból (KATA, KIVA, EVA, egyszerűsített, éves beszámoló) megismerhető vagyoni és pénzügyi helyzet elemzéséből kiindulva, az ügyfél és ügyleti kockázaton keresztül, speciális területek (agrárium) és speciális ügyfélcsoportok (egyéni vállalkozók, őstermelők) finanszírozási kockázataival is foglalkozunk, és még  a kvázi konszolidáció lépéseivel is megismertetjük a résztvevőket! Az ismeretek elsajátításában a való életből vett  esettanulmányok segítenek. A példákat, házi feladatokat közösen is feldolgozzuk, megbeszéljük. A  kiváló előadók segítik a résztvevőket, hogy könnyebben tudják elemezni a vállalatokat a pénzügyi adataik alapján, felismerjék a kreativ könyvelés nyomait, a lehetséges kockázatokat, jól válasszák ki az egyes ügyletek biztosítékait, és feleljenek meg a felügyeleti elvárásoknak.

kinek ajánljuk

A képzést olyan hitelezési területen, kockázatkezelésen, belső ellenőrzésen dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik naprakész ismereteket kívánnak szerezni a hitlezési kockázatokról, a kockázatok felismerhetőségéről és a hitelezési tevékenység átláthatóságára, a kockázatok mérséklésére vonatkozó szabályozói elvárásokról.

tematika


első nap - 2019.05.21.

 • A kihelyezési kockázatok kezelése szervezeti szinten – a folyamatban épített kontrollok szerepe
 • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján 
  Az egyes mérlegsorok és az eredmény-kimutatás adatainak kockázatai (egyszerűsített és éves beszámolók adatstruktúráját követve).
  Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?
 • Cash flow elemzés
  Mi az a cash flow, melyek a cash flow kategóriák? Hogy készítsünk cash-flow kimutatást? Mit mutat a számunkra a vállalati mérlegbeszámolóból előállított cash-flow kimutatás? Hogy elemezzünk egy cash-flowt?
 • Pénzügyi mutatók elemzése
  Honnan származ(hat)nak a pénzügyi mutatók számításához szükséges információk? Melyek a jellemző mutatók? Mit mutatnak az egyes mutatók értékei? Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között? Mikor milyen mutatót használjunk?

Második NAP - 2019.05.28.

 • Hogyan lehet az őstermelői tevékenységet vizsgálni?
 • Piaci helyzet, működési feltételek, személyi kockázatok elemzése
 • Monitoring célok kialakítása, korai figyelmeztető jelek rendszere
 • A mezőgazdaság, agrárium ágazati sajátosságai

harmadik NAP - 2019.06.04.

 • Mi az információ-tartalma a KATA, KIVA, EVA beszámolóknak?
 • Konszolidáció
  Konszolidáció jelentősége, szerepe, konszolidáció lépései példák alapján.
  Hogyan kell egy kvázi konszolidációt elvégezni?
  Milyen információkat nyerhetünk a konszolidált vállalati beszámolóból?

negyedik nap - 2019.06.11.

 • Biztosítékok
 • Szabályozói elvárások

Megnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnketElőadók