BIB oktatás

Kurzusok

Képesített hitelkockázat-kezelés mesterfokon

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

 

 

 

 

 

 

 

 

A TANFOLYAM CÉLJA

 

Hitelkockázat-kezelési tanfolyamunk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a hitelezési tevékenység során adódó, és felismerhető kockázatokra, azok nyomon követhetőségére ill. a hitelezési tevékenység átláthatóságát, a kockázatok mérséklését célzó intézkedésekre, szabályozói elvárásokra, a megfelelő gyakorlatra. Négy nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.  


A beszámolókból (KATA, KIVA, EVA, egyszerűsített, éves beszámoló) megismerhető vagyoni és pénzügyi helyzet elemzéséből kiindulva, az ügyfél és ügyleti kockázaton keresztül, speciális területek (agrárium) és speciális ügyfélcsoportok (egyéni vállalkozók, őstermelők) finanszírozási kockázataival is foglalkozunk, és még  a kvázi konszolidáció lépéseivel is megismertetjük a résztvevőket! Az ismeretek elsajátításában a való életből vett  esettanulmányok segítenek. A példákat közösen is feldolgozzuk, megbeszéljük. Kiváló előadóink segítik a résztvevőket, hogy könnyebben tudják elemezni a vállalatokat a pénzügyi adataik alapján, felismerjék a kreatív könyvelés nyomait, a lehetséges kockázatokat, jól válasszák ki az egyes ügyletek biztosítékait, és megfeleljenek a felügyeleti elvárásoknak.

 

KINEK AJÁNLJUK

 

A képzést olyan hitelezési területen, kockázatkezelésen, belső ellenőrzésen dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik naprakész ismereteket kívánnak szerezni a hitelezési kockázatokról, a kockázatok felismerhetőségéről és a hitelezési tevékenység átláthatóságára, a kockázatok mérséklésére vonatkozó szabályozói elvárásokról.

 

TEMATIKA

 

A tervezett napon belüli ütemezés még változhat!

ELSŐ NAP 

 

 • A hitelezési tevékenység törvényi szabályozása - Hpt, Bázel

 • Szabályozói elvárások - Felügyeleti elvárások és bemutatások, szabályozott területek

 • A kihelyezési kockázatok kezelése szervezeti szinten

  • Kontrollok megjelenése a kihelyezési folyamatban, szervezeti keretek, kockázati kontroll, kockázat elemző és kezelő szerepe.

  • Szerződések, közjegyzői okirat.

 • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján

  • Az egyes mérlegsorok és az eredmény-kimutatás adatainak kockázatai (egyszerűsített és éves beszámolók adatstruktúráját követve)

  • Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?

 

MÁSODIK NAP 

 

 • A vállalkozások vagyoni-pénzügyi helyzetének elemzése a mérlegbeszámolók alapján

  • Könyvvizsgálat szerepe, kiegészítő melléklet információ tartalma - Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk?

 • Cash flow elemzés

  • Mi az a cash flow, melyek a cash flow kategóriák? Hogy készítsünk cash-flow kimutatást?

  • Mit mutat a számunkra a vállalati mérlegbeszámolóból előállított cash-flow kimutatás?

  • Hogy elemezzünk egy cash-flowt?

 • Pénzügyi mutatók elemzése

  • Honnan származ(hat)nak a pénzügyi mutatók számításához szükséges információk?

  • Melyek a jellemző mutatók? Mit mutatnak az egyes mutatók értékei?

  • Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között? Mikor milyen mutatót használjunk?

  • Rating, scoring alapú minősítés különbözősége. Vállalati és lakossági ügyfélkörben alkalmazható pénzügyi mutatók. Lakossági adósságfék mutatók.

 • Üzleti terv elemzése, piaci helyzet elemzése, kockázatok feltárása

  • Üzleti terv logikája, érzékenység vizsgálatok, megtérülés vizsgálata.

 

HARMADIK NAP

 • Házi feladat megbeszélése - Főkönyvi kivonat alapján mérleg/eredmény-kimutatás összeállítása és elemzése

 • Személyi kockázatok elemzése

 • Működési feltételek elemzése, ágazati sajátosságok, monitoring célok kialakítása, korai figyelmeztető jelek rendszere

  • Kockázatok feltárása és figyelembevétele a kihelyezési folyamatban, monitoring feladatok. Ágazati sajátosságok feltárása.

 • Hogy lehet azt őstermelői tevékenységet vizsgálni? - Őstermelői szabályozás, alkalmazható pénzügyi mutatók.

 • A mezőgazdaság, agrárium ágazati sajátosságai - Ágazati sajátosságok feltárása, figyelembevétele a kihelyezési folyamatban

 

NEGYEDIK NAP 

 

 • Házi feladatok megbeszélése - Hitelkérelem elemzése

 • Mi az információtartalma a KATA, KIVA, EVA beszámolóknak? - Beszámolótípusok sajátosságainak bemutatása

 • Konszolidáció

  • Ügyfélcsoport meghatározására vonatkozó szabályozói elvárások. Konszolidáció jelentősége, szerepe. Konszolidáció lépései példák alapján.

  • Esettanulmány: hogyan kell egy kvázi konszolidációt elvégezni?

  • Milyen információkat nyerhetünk a konszolidált vállalati beszámolóból? Elvégzett kvázi konszolidáció alapán csoportmunkában elemzés

 

ÖTÖDIK NAP 

 

 • Biztosítékok - Törvényi szabályozás: Bázel, Ptk, HPT

 • Biztosítékok alkalmazásának lehetőségei, kockázatai - Biztosítékok alkalmazásának gyakorlati kérdései

 • Hitelezési kockázatok számszerűsítése - PD, LGD számítás


  Online módon elérhető képzés

  A program vizsgával zárul

 

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket