BIB oktatás

Kurzusok

KKV beszámolók mélyismerete

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok - HIBRID

Kinek ajánljuk

Képzésünket elsősorban banki tanácsadóknak és fiókvezetőknek ajánljuk, akik szeretnék jobban megérteni a mikro- és kisvállalkozások számviteli és pénzügyi működését. Képzésünket javasoljuk azoknak a kollégáknak is, akik banki termékek kidolgozásával foglalkoznak, és szeretnék az ügyféligényeket magasabb színvonalon kiszolgálni.

a képzés célja

A kétnapos képzés célja, hogy a résztvevők megértsék a mikro- és kisvállalkozások számviteli beszámolásirendszerét, a beszámoló mögötti valós tartalmat, az egyes adózási formákat és az ágazati sajátosságokat. Az esettanulmányokkal, gyakorlati példákkal gazdagított képzés során a résztvevők magas szintű számviteli rálátást szereznek, amelyet a mindennapi munkájuk során is hasznosítani tudnak.

a képzés főbb témakörei

 • A számvitel funkciója a vállalatok életében (érdekhordozóikapcsolatok, nyereséges és veszteséges működés, számvitelialapelvek, számvitel hasznossága)
 • Számviteli jogszabályi környezet (jogszabályok, kire vonatkozik a számviteli törvény)
 • Számviteli beszámolási rendszer (beszámoló részei, egyes kiemelt beszámolófajták átfogó ismertetése, sajátos beszámolási helyzetek, közbenső mérleg, háromoszlopos beszámoló)
 • Számviteli döntések (számviteli politika, számviteli szabályzatok, számlatükör, számlarend, beszámoló pénzneme, üzleti év, könyvvizsgálat, letétbehelyezés, leltározás)
 • Számvitel struktúrája (gazdasági esemény, bizonylatok, analitika és karton, főkönyvi kivonat)
 • Számviteli beszámolóról részletesen (mérleg, eredménykimutatás, alapvető összefüggések és elvárások)
 • Számviteli értékelések (hosszú/rövid táv, időbeli elhatárolások, terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés, értékhelyesbítés, értékvesztés, devizás értékelés, önköltségszámítás, fedezetképzés)
 • Kiemelt mérlegtételek értékelése (befektetett eszközök, készletek, vevők, szállítók, hitelek)
 • Saját tőke (elemei és tartalma, negatív ST rendezése, kritikus ST helyzetek, pótbefizetés)
 • Ágazati sajátosságok (termelő, kereskedő és szolgáltató cég jellemzői)
 • Vállalkozások adózási formái (TAO, EVA, KATA, KIVA, VSZJA, bevételi nyilvántartás vs. kettős könyvvezetés, egyéni vállalkozó és egyéni cég, pénztárkönyv, naplófőkönyv, mezőgazdasági őstermelő és családi gazdálkodó)
 • Figyelmeztető jelzések a beszámolóban (számviteli kozmetikázás vs csalás, kiváltó okok, a számviteli kozmetikázás típusai, „red flag”-ek)
 • Mutatószámok a beszámoló elemzéséhez (az elemzés lehetőségei és korlátai, vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzet elemzéséhez használható mutatószámok, banki sajátosságok, forgási sebességek számítása, az értékek értelmezése, mutatószámok korlátai)

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket