BIB oktatás

Kurzusok

Konzorciális (klub- és szindikált) hitelezés a gyakorlatban

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

a kurzus tartalma

A kurzus résztvevői gyakorlatorientált ismereteket szerezhetnek a konzorciális hitelezés témakörében; megismerhetik a konzorciális hitelezés alapjait, a megvalósítás gyakorlatát és dokumentációs hátterét. Képzésünk attól egyedi, hogy az általános elméleti ismereteket a legtöbb esetben hazai és nemzetközi gyakorlati példákkal egészítjük ki, illetve több esettanulmány-jellegű szituációt interaktív módon dolgozunk fel. A képzés során szerzett gyakorlati finanszírozási ismeretek más, pl. bilaterális hitelek esetén is alkalmazhatók.

KIKNEK AJÁNLJUK a kurzust

A képzést – mely a hitelfelvevők és hitelnyújtók részére egyformán használható ismeretek kínál – elsősorban nagyvállalati hitelezők, projektfinanszírozók, structured finance szakértők, kockázatkezelők, jogászok, nagyvállalati pénzügyesek, projekt szponzorok, FI kapcsolattartók számára ajánljuk.

A képzés tervezett tematikája:


I.    BEVEZETÉS A KONZORCIÁLIS (SZINDIKÁLT) HITELEZÉSBE


1.1    Definíciók (bilaterális hitel, részvételi megállapodás, szindikált hitel, klub hitel)
1.2    A szindikált hitel legfőbb jellemzői
1.3    A szindikált hitelek csoportosítása
1.4    A szindikált hitelezés előnyei és hátrányai a finanszírozók szempontjából
1.5    A szindikált hitelezés előnyei és hátrányai a hitelfelvevők szempontjából
1.6    Kötvénypiaci technikákkal történő összehasonlítás, előnyök-hátrányok

II. MIKOR VAN SZÜKSÉG SZINDIKÁLT HITELRE?


2.1    Bilaterális hitelek kiváltása, hitelportfólió újrafinanszírozása
2.2    Nagy beruházási projektek finanszírozása
2.3    Akvizíció finanszírozás, defence
2.4    Banki forrás menedzsment
2.5    Hitelfelvevői szervezeti és döntési feltételek

III.    EGY SZINDIKÁLT HITELÜGYLET MEGSZERVEZÉSÉNEK MENETE


3.1    Zártkörű tender kiírása a szindikált hitel megszervezésére
3.2    A főszervezők feladatai
3.3    A mandátum megszerzése, főbb hitelezési feltételek (Term Sheet), mandátum levél
3.4    A tender előtti és a tender utáni feladatok a megbízóknál
3.5    A hiteldokumentáció tárgyalása
3.6    A nyíltpiaci szindikálás menete, szindikálási stratégia, Információs Memorandum
3.7    Pénzügyi zárás és allokáció

IV.    A SZINDIKÁLT HITELEZÉS DOKUMENTÁCIÓJA


4.1    LMA standardok használata a gyakorlatban
4.2    Definíciós részek
4.3    Az ügylet lebonyolításával kapcsolatos fejezetek
4.4    Nyilatkozatok (representations)
4.5    Kötelezettségvállalások (covenants, undertakings)
4.6    Felmondási események (events of default)
4.7    Fizetéssel kapcsolatos eljárások szabályozása
4.8    Egyéb rendelkezések
4.9    Garantőrök dokumentációs kezelése
4.10  Magyar jog vs. angol (egyéb külföldi) jog


V.    A SZINDIKÁLT HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYNÖKI FELADATOK


5.1    Az ügylet megvalósításához kapcsolódó ügynöki szerepek (dokumentációs ügynök, modell ügynök, könyvvezető)
5.2    Az szindikált ügylet aláírását követő, a futamidő alatti lebonyolításához kapcsolódó ügynöki szerepek (általános-, fizető- és biztosítéki ügynök)
5.3    Az ügynöki szerepek általános szabályozása, az ügynök feladatai és kötelezettségei
5.4    A szindikátus döntéshozatali mechanizmusa


Vi.    A SZINDIKÁLT HITELEK ÁRAZÁSI MECHANIZMUSA


6.1    Kamatozás (báziskamat és felár)
6.2    Egyszeri és éves díjak
6.3    Fix kamatozású hitel szindikálása
6.4    Árazási stratégiák


VIi.    A SZINDIKÁLT HITELEK MÁSODPIACA


7.1    Főbb másodpiaci technikák
7.2    Az átruházás dokumentációs szabályozása
7.3    Másodpiac a gyakorlatban


VIiI.    LEGÚJABB FEJLEMÉNYEK A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZINDIKÁLÁSI PIACON


8.1    Makro- és mikrokörnyezet hatása a szindikált piacra
8.2    Szindikálási piac válság előtt, alatt és után
8.3    „Kvázi” klub hitelek megjelenése, ezek problémái, valamint dokumentációs kezelése
8.4    A szindikált hitelek, kötvények és derivatív instrumentumok összehasonlítása


ix.     KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ FINANSZÍROZÁSI ÜGYLETEK SZINDIKÁLÁSI JELLEGZETESSÉGEI


9.1    Nagyvállalat
9.2    Projektfinanszírozás
9.3    Bank
9.4    Állami készfizető kezességgel fedezett ügyletek


X.    TÁRGYALÁSTECHNIKA


10.1    Résztvevők a tárgyalásokon (bankok, hitelfelvevő, műszaki tanácsadók, jogi tanácsadók, pénzügyi tanácsadók, tulajdonosok képviselői stb.)
10.2    Hogyan kell egyben tartani a tárgyalásokat, a főszervezők és ügynök bankok szerepe
10.3    Különböző tárgyalópartneri típusok és ezek kezelése
10.4    Konfliktushelyzetek és ezek kezelése
10.5    Mi történik közben a másik oldalon? A dokumentáció tárgyalás hitelfelvevő oldali feladatai


Xi.    EGY KONKRÉT ÜGYLET SZINDIKÁLT HITELEZÉSI SZEMPONTÚ FELDOLGOZÁSA

ElőadókMegnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket