BIB oktatás

Kurzusok

Kulturális javakkal kereskedők Pmt. szerinti képzése

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT FONTOS A TÉMA?
 

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése és megakadályozása napjaink egyik legfontosabb társadalmi feladata. Ennek érdekében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa több pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést rendelt el. Ezek teljeskörű megvalósulását szolgálják a hazai jogszabályok, így a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) is.

A KURZUS TARTALMA ÉS CÉLJA
 

A képzés alapvető célja, hogy a résztvevők tisztában legyenek azzal miért is fontos ez a küzdelem, mit tehet Ön annak érdekében, hogy az Ön üzletmenetében és ügyfélkörében

 • a pénzmosás lehetséges megjelenési formáit felismerje, és meg tudja tenni a szükséges / kötelező lépéseket;

 • készüljön fel egy belső kockázatértékelésén alapuló ügyfél átvilágítási folyamat kialakításával és következetes alkalmazásával az ilyen helyzetek elkerülésére

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

 1. Mi a pénzmosás?
  Megismertetjük Önt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem legfontosabb fogalmaival, a rá vonatkozó törvényekkel és azokkal a honlapokkal, amelyeken további fontos információkat érhet el.

 2. Ki és milyen tevékenység tartozik a törvény hatálya alá?
  Ebben a részben már az Önre és tevékenységére vonatkozó fogalmakat, fontos szabályokat ismertetjük.

 3. Kockázatértékelés
  A kockázatértékelésen alapuló megközelítés a Pmt. alapelve, mely a felügyeletek és a szolgáltatók eljárásait is alapvetően meghatározza – ebből a fejezetből a kockázatértékelésére vonatkozó tudnivalókat sajátíthatja el.

 4. Ügyfelek azonosítása
  Az ügyfelek: természetes és jogi személyek vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezetek azonosításának alapjait, a vizsgálandó dokumentumokat és azok ellenőrzését mutatjuk be, kitérve a tényleges tulajdonosok és a kiemelt közszereplők fogalmára, és az ő adataik ellenőrzésére.

 5. Ügyfél átvilágítás
  Az ügyfél azonosításán túl az átvilágítási feladatok közé tartozik az ügyfél kockázati besorolása, az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljának és jellegének megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése.

 6. Bejelentési kötelezettség
  Pénzmosására utaló jelek felismerése esetében Önt bejelentési kötelezettség terheli - ennek menetét, felelőseit mutatjuk be.

 7. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés
  A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések célja, hogy a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, szervezetek pénzügyi finanszírozását megakadályozzák, gazdasági hátterét csökkentsék. A jogszabályokban előírt intézkedések célját, alanyát, és a szankciók listákat ismerheti meg ebben a fejezetben.

 8. A szolgáltató működésére vonatkozó szabályok
  Ebben a részben megismerheti

  • a szolgáltató szervezetén belüli belső bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat,

  • milyen monitoring (ügyfeleket, ügyleteket figyelő) rendszert kell kialakítania és működtetnie,

  • a tudomására jutott személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat,

  • a belső ellenőrzési rendszerével szembeni elvárásokat,

  • az ügyfélazonosítást végző munkatársai felkészítésére, oktatására vonatkozó szabályokat.

A KURZUS LOBONYOLÍTÁSA
 

Áttekintő e-learning képzésünk 4 órányi saját fejlesztésű tudásfókuszú e-learning tananyagot tartalmaz.

 • Előadásanyag
  • Az előadásanyag 3 hónapig elérhető, ez alatt az időtartam alatt korlátlan alkalommal visszanézhető.
  • A videók témakörökre bontva hallgatóbarát formában (érthetően, élvezhetően és lépésről lépésre haladva) tartalmazzák az ismeretanyagot.

 • Kiegészítő jegyzetek
  Az előadás fóliái visszanézhetők, nehezebb érthető témáknál kiegészítő anyagok, feladatmagyarázatok segítik a megértést.

 • Tudásmérő kérdések, kvízek
  Interaktív oktatási felületünkön azonnali tudásellenőrzésre is van lehetőség.

 • Kényelmesen, saját tempójában sajátíthatja el a tananyagot.

 

További információkról az e-learning tananyagokkal kapcsolatban munkatársunktól érdeklődhet!

A kurzus ára tartalmazza a vizsga díját.

Sikertelen vizsga esetén javítóvizsgát szervezünk, melynek ára 10.000 Ft + 0% ÁFA

Személyi egyezés esetén további tanúsítványok kiállítása: 20.000 Ft + 0% ÁFA/db.

A képzést a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt-vel együttműködésben valósítjuk meg. A képzésre történő jelentkezéssel a jelentkező egyúttal elfogadja a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját.

Megnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket