BIB oktatás

Kurzusok

M&A tranzakciók a gyakorlatban

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

Miért tartjuk fontosnak

 

A globális tőkepiac egyik jelentős részét alkotják azon tranzakciók, ahol a megvalósítani kívánt ügylet célja intézményi vagy magánbefektetői jelleggel vállalatok felvásárlása, összeolvadása (M&A). Ezen folyamatok célja legtöbbször, hogy jelentős értéket teremtsenek a résztvevők számára a tranzakció sikeres lebonyolításával, ugyanakkor az ilyen típusú ügyletekben rejlő kihívást éppen az adja, hogy tetszőleges végtelen számú szereplőt és ezek megannyi érdekét kell időlegesen közös nevezőre hozni a tranzakció sikeres lebonyolítása érdekében: eladói, vevői, tanácsadói vagy egyéb stakeholderek különböző motivációkkal érkeznek gazdasági, szakmai életútjuknak egy fontos metszéspontjához, és azon dolgoznak, hogy egy mindenki számára elfogadható alkufolyamat végén megvalósítsák a „deal”-t. Az ún. nem-organikus növekedéseken, tehát valamilyen akvizíción keresztül történő potenciális növekedés többszöröse lehet több üzleti év organikus növekedésnek, így kiemelt fontosságú az M&A ügyletek értő, hatékony és sikeres levezénylése. A kurzus során betekintést adunk ezen tranzakciók világába, a kurzus elvégzésével a hallgatók kézzelfogható ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal és akár kapcsolatokkal fognak rendelkezni, melyet munkájuk, vagy akár magánéletük során is képesek lesznek használni.


 

A kurzus tartalma

 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a vállalatfelvásárlás és összeolvadási tranzakciók legfontosabb fogalmi és intézményrendszerbeli aspektusaival, betekintést nyernek a legtipikusabb folyamatokba és a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokba is. Ezen ismeretek birtokában kitekintést nyernek a regionális és hazai M&A piac aktualitásaiba, külön kitérve az elmúlt időszak legjelentősebb tranzakció típusaira, eseményeire. Egy esettanulmány interaktív kidolgozásán keresztül betekintést nyernek egy tranzakció folyamatába és gyakorlati kihívásaira, az előadók személyes tapasztalatain keresztül pedig egyedi esetek érdekességeiből kapnak kézzelfogható tudást, tapasztalatot.
 

 

A kurzus céljai

 

• Az M&A szakma, iparág bemutatása, alapvető fogalmi kereteinek megismerése

• Egy tranzakció képzeletbeli lebonyolításán keresztül értékes tudás megszerzése

• Szemléletmód bővítés és hasznos kiegészítő ismeretek elsajátítása a bank- és tőkepiacon dolgozó szakembereknek 
 

 

Kinek ajánljuk a kurzust

 

A kurzust elsősorban olyan a hazai bank- és tőkepiacon dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik munkájuk során „messziről” találkoztak már M&A ügyletekkel, de szívesen nyernének alaposabb, átfogóbb betekintést a vállalatfelvásárlás és összeolvadás szakma és tranzakciók működésébe, trendjeibe. Különösen értékes lehet a kurzus azok számára, akik vállalatok hitelezésével, kockázatelemzésével, értékelésével foglalkoznak, vagy különböző típusú intézményi tőkebefektetések, start up-ok, magántőkebefektetések menedzselésén keresztül az M&A tranzakciók egy-egy részét ismerik, de most mind jogi, mind közgazdasági oldalról, összességében is meg szeretnék érteni a folyamatot. 
 

 

A kurzus felépítése

 

Modul 1: M&A alapfogalmak tisztázása, szereplők és folyamatok ismertetése

Modul 2: Regionális vállalatfelvásárlási trendek bemutatása

Modul 3: Egy képzelt vállalatfelvásárlási tranzakció interaktív esettanulmánya 

Modul 4: Távol a mediántól: egyedi érdekességek a gyakorlatból 

 
 

A KURZUS IDŐTARTAMA

 

Egynapos képzés.

ElőadókMegnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket