BIB oktatás

Kurzusok

Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT)

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

TANÁCSADÁS NEMZETKÖZI SZINTEN
 

A jó pénzügyi tanácsadók iránt folyamatosan nő az igény. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai az embereket egyre tudatosabb öngondoskodásra és pénzügyeik tudatos tervezésére sarkallja. Ehhez szükség van a szakértő, megbízható segítségre, a szakképzett pénzügyi-befektetési tanácsadókra. Most lehetőséget kínálunk, hogy megszerezd mindazt a tudást, amellyel sikeres és elismert tanácsadóvá válhatsz – újdonságként most európai oklevéllel, eddigi vizsgáid (pl. MiFID II) teljes beszámításával!

„Jól felkészült oktatók, logikus felépítés, egyszerű fogalmazás, közérthetőség.”

Az elmúlt 10 évben több nagybank prémium- és privátbanki tanácsadói, valamint nagy biztosítók tanácsadói számára került nagy sikerrel megrendezésre Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzés. Erre a sikerre alapozva, 2019 őszén a program megkapta az EFPA (European Financial Planning Association) akkreditációját, amellyel a Bankárképző – közösen a Budapest Institute of Bankinggel (BIB) – immár egy nemzetközileg széles körben elismert európai oklevelet tud biztosítani hallgatói számára. Az együttműködés eredményképp további előny, hogy a MiFID II képzés teljes időtartama és vizsgája beszámítható az MBT képzésbe, mely így jóval rövidebb és kedvezőbb árú is ezen kollégák számára.

A képzést sikeresen teljesítők – amellett, hogy képesítésük Európa valamennyi pénzügyi piacán ismert és elismert – bekerülnek az EFPA végzettek regiszterébe, amely komoly presztízzsel bír a szakmában. Ezen kívül részt vehetnek különböző nemzetközi rendezvényeken, amelyeken a befektetési tanácsadás legfrissebb trendjeinek megismerése mellett kapcsolatokat építhetnek nemzetközi szinten is.

Jelentkezz a 2020 februárjában, nyílt formában megrendezésre kerülő MBT képzésre és lépj be a befektetési tanácsadók európai elit klubjába!
 

Nemzetközi tanúsítvány
 

A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést.

Az EFPA (European Financial Planning Association) a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén. Az EFPA teljesen autonóm szakmai testületeként az SQC (Standards and Qualifications Committee) több mint 60 európai egyetemet, illetve banki és biztosítási képzőintézményt akkreditált.A nemzetközileg akkreditált MBT képzés célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy a képzést elvégző hallgatók európai szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható befektetési tanácsadási szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik részére. 
Az MBT képzés keretében a hallgatók megismerik a pénzügyi piacok működését, a pénzügyi termékek sajátosságait, és egy olyan értékesítési szemléletet sajátítanak el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott szolgáltatást tudnak nyújtani ügyfeleiknek. A képzés kialakítása során jelentős hangsúly került az etikai irányelvekre: a képzés keretében a hallgatók megismerik az Etikai Kódex iránymutatásait, illetve a nemzeti tagszervezetben (Magyarországon a Pénzügyi Tervezők Szakmai Tanácsa) való tagság egyik feltétele is az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.

Kinek ajánljuk?


A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt.

Megfelelő perspektívát kínál a képzés mindazoknak, akik

  • már jelenleg is befektetési vagy pénzügyi tanácsadóként, esetleg privát bankárként dolgoznak,
  • szeretnének magasabb pozíciót elérni, esetleg külföldi elhelyezkedésben gondolkodnak,
  • saját befektetéseinek kezelése céljából szeretnének szaktudást gyűjteni,
  • karrierváltásban gondolkodnak,
  • család vagy munka mellett szeretnék képezni magukat,
  • saját vállalkozásuk sikerességét szeretnék növelni,
  • szeretnének naprakész, a legfrissebb szabályozásoknak megfelelő szakmai tudást szerezni.

Időtartam, tantárgyak


A tanórák hétköznaponként 16:30 és 19:45 óra között kerülnek megtartásra a  Bankárképzőben (1011 Bp. Szalag utca 19.).  Az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.
Az európai oklevelet adó MBT képzés 

  • a MiFID II képzést elvégzettek számára mindössze 6,5 napos, és csak a MiFID II-n nem szereplő modulokból kell vizsgázni. 
  • ezen felül az 1a modult, (A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra) a VAP képesítéssel rendelkezőknek beszámítjuk a képzési díj számításánál (vizsgázniuk viszont kötelező a tárgyból)

Modul

Időtartam (nap)

1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra

1

2. Befektetések adózása

1

3. Személyes kockázati menedzsment

1

4. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés

1,5

5. Az ügyfél igényeinek felmérése

0,5

6. A portfólió kialakítás gyakorlata

1

Vizsgafelkészítő konzultáció

0,5

Összesen

6,5

1b. A befektetések szabályozási környezete és etika (MiFID II-t nem elvégzetteknek; ONLINE)

1

1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői (MiFID II-n nem elvégzetteknek, ONLINE)

2,5

Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A tanórákon való megjelenés nem követelmény, azonban ajánlott a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Az eredményes tanulást segítve minden tananyagot közzéteszünk a Bankárképző saját e-learning felületén. Azok számára, akik nem tudnak részt venni egy-egy alkalmon, lehetőségük van a feltöltött tananyagból tanulniuk, és egyes tantárgyak esetében a hallgatók online teszteken is gyakorolhatják a nehezebb vizsgapéldákat.  Ezzel lehetővé tesszük a hatékony tanulást, és a hallgatók egymás közti – valamint az oktatókkal történő – kommunikációját is. 

Vizsga
 

A képzés írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött tananyagok mellett a vizsga előtt egy fél napos konzultációval is segítjük a vizsgára való sikeres felkészülést.

Ár


Az MBT program képzési díját az előképzettséget is figyelembe véve az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Képzési díj

+ Egyszeri vizsgadíj

+ Nemzetközi tanúsítvány díja

MBT teljes program díja

355 000 Ft + ÁFA

30 000 Ft + ÁFA

50 000 Ft + ÁFA

MiFID II speciális képzési programot teljesítőknek kedvezményesen

275 000 Ft + ÁFA

30 000 Ft + ÁFA

50 000 Ft + ÁFA

VAP képesítéssel rendelkezőknek

247 500 Ft + ÁFA

30 000 Ft + ÁFA

50 000 Ft + ÁFA


A pótvizsga díja 50 000 Ft + ÁFA.
A díjak fizetésének esedékessége: a képzési díj a program első napját megelőző napig, a vizsgadíj (pótvizsgadíj) a vizsgát megelőző napig, a nemzetközi tanúsítvány díja a képzés sikeres elvégzését követően válik esedékessé.

A képzés időpontja
 

2020.02.25. - 2020.05.12.

16:30 és 19:45 óra között

A képzés helyszíne


Nemzetközi Bankárképző Központ
1011 Budapest, Szalag utca 19.


Jelentkezés


Jelentkezés a kurzusra az alábbi linken

Jelentkezési határidő: 2020. február 16. 23:55

Előadók