Kurzusok

Nemesfémmel kereskedők és árukereskedők Pmt. szerinti képzése - BETELT

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT FONTOS A TÉMA?

A nemesfémmel kereskedők és az árukereskedők részére célzottan kialakított fél napos felkészítő képzési program, vizsgával egybekötve, mely biztosítja a törvényi szabályozásnak való megfelelést. A program kiegészül a Kormányhivatal gyakorlati elvárásaival.
 

A KURZUS TARTALMA ÉS CÉLJA

A képzés alapvető célja, hogy a résztvevők:
 
• megismerkedjenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem fogalmaival, jelentőségével és alapvetéseivel, megismerjék a legfontosabb jogszabályokat;
• megismerjék a Kit. és a Pmt. végrehajtásának részletes szabályairól szóló, a kereskedelemi szektorra vonatkozó 33/2017.(X.26.) NGM rendeletet, különös tekintettel a belső szabályzat, valamint a kockázatértékelés elkészítésére és aktualizálására;
• világosan lássák a legfontosabb pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos kockázatokat és fenyegetéseket;
• a bemutatott esettanulmányokon keresztül tisztában legyenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáival, valamint gyakorlati tudást szerezzenek ezek felismerése érdekében;
• megismerjék a pénzmosási bejelentések benyújtásának folyamatát;
• megértsék és kövessék a pénzügyi és vagyoni korlátozások végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi és felügyeleti elvárásokat. 
 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

Az oktatás során esettanulmányok, gyakorlati feladatok segítik a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáinak felismerését, a kockázatok értékelését és kezelését. A képzés módszere az élményalapú oktatáson nyugvó, interaktív elemekkel bővített ismeretátadó előadás.
A képzést követően a hallgatók azonnali írásbeli vizsgát tesznek, mely kiértékelésre kerül. Az értékelés eredménye alapján a sikeres vizsgát tevők azonnal kézhez kapják a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.
 

A KURZUS IDŐTARTAMA

4*60 perces képzés.

A kurzus ára tartalmazza a vizsga díját.
Sikertelen vizsga esetén javítóvizsgát szervezünk, melynek ára 7.500 Ft + 27%ÁFA.

További információkért keresse oktatásszervezőnketElőadók