BIB oktatás

Kurzusok

PSD2 - tapasztalatok, legfontosabb kérdések és válaszok

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló megújított uniós irányelv, a PSD2, mely 2018 januárjában lépett hatályba megtette a következő lépést az innováció, versenyképesség fokozása, az összeurópai fizetési piac átláthatóságának, valamint az internetes fizetések és a fizetési számlákhoz való hozzáférések biztonságának növelése érdekében.
A direktíva legfőbb újítása, hogy szigorú biztonsági szabályok betartása mellett lehetővé teszi, hogy az ügyfelek innovatív ún. harmadik fél szolgáltatókat vegyenek igénybe (fizetés kezdeményezési és számlainformációs szolgálatók).

Az új irányelv a fizetések biztonságához kapcsolódó előírások mellett jelentős változásokat hoz a keretszerződés, kárfelelősség, fizetendő díjak- és költségek átláthatósága, a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használata (pl. bankkártya használat), teljesítési határidők és devizák közötti átváltás (konverzió), valamint a fogyasztói panaszok kezelésének szabályozásában is.

Mindemellett az új irányelv a pénzforgalmi szolgáltatókra és az MNB-re, mint illetékes hatóságra is új, illetve részletesebb adatszolgáltatási kötelezettséget ró, megteremtve ezzel az európai hatóságok közötti sokkal szorosabb együttműködést, információ megosztást, segítve ezáltal az ügyfelek új harmadik fél szolgáltatókba vetett bizalmának megszilárdítását és a pénzforgalmi piac hatékonyabb működését.

A KURZUS TARTALMA

A kurzus során ismertetjük a PSD2 célját, a pénzforgalmi piac állapotát, a jogszabályok hazai implementációjának megvalósulását. Részletesen kitérünk a megújított felelősségi rezsim, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatának, keretszerződéshez kapcsolódó szabályok, illetve teljesítési határidők és devizák közötti átváltási szabályok bemutatására és alkalmazására. Ismertetjük a PSD2 által nevesített két új harmadik fél szolgáltatási típust és az ezen szolgálatásokat nyújtó szolgáltatókat: a számlainformációs szolgáltatókat (AISP), valamint fizetéskezdeményezési szolgálatókat (PISP). Részletesen bemutatjuk a vonatkozó előírásokat, technológiai és biztonsági követelményeket, a megújított és új adatszolgáltatásokat, mely bár plusz terhet ró minden érintettre, számos előnyt is hordoz magában. Végezetül bemutatjuk a már EU-ban engedélyezett új szolgáltatókat, részletesen elemezve az általuk hozott újdonságokat.

A KURZUS CÉLJAI

Célunk, hogy a kurzus folyamán - melyet olyan szakértő kollégák tartanak, akik részt vettek a PSD2-höz kapcsolódó részletszabályok (iránymutatások, szabályozástechnikai sztenderdek) kialakításában, valamint a PSD2 hazai implementálásában - bemutassuk a pénzforgalmi piacot érintő lényeges változásokat és újdonságokat, továbbá választ adjunk az esetlegesen felmerülő kérdésekre.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

PSD2 kurzusunk megfelelő ismereteket biztosít a pénzforgalmi piac hagyományos hitelintézeti és az újonnan megjelenő a csak fizetéskezdeményezési, vagy számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézményi szereplők különböző – a pénzforgalomhoz kötődő - szakmai területein dolgozó szakemberei számára. Felépítése alapján alkalmas arra, hogy a több éves szakmai tapasztalattal rendelkező, de akár a junior munkatársak számára is hasznosítható tudást adjon át.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE


Modul 1: A PSD2 álalános bemutatása, a pénzforgalmi piac állapota
Modul 2: A harmadik fél szolgáltatók és működésük a gyakorlatban
Modul 3: Technológiai és biztonsági követelmények – SCAr.
Modul 4: Technológiai és biztonsági követelmények – adatszolgáltatások
Modul 5: EBH által kiadott vélemények hatása
Modul 6: A PSD2 egyéb kérdései: kárfelelősség, lebonyolítási szabályok, adatvédelem
Modul 7: Engedélyezési kérdések a PSD2 kapcsán
Modul 8: Eddigi tapasztalatok

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket