BIB oktatás

Kurzusok

A személyes adatok kezelésének anomáliái a PSD2 és a GDPR alkalmazása során

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

Az új évszázad technológiai újításai és a fogyasztói szokások változásai forradalmasítják a pénzügyi rendszert, a pénzforgalmi szolgáltatások mindegyike meghatározó átalakuláson megy keresztül. A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló új uniós irányelv, a PSD2 2018 januárjában lép hatályba. A direktíva számos új rendelkezéssel formálja majd át a pénzügyi piacokat. Legfőbb következménye, hogy a bankoknak hozzáférhetővé kell tenniük az átutalási és számlavezetési rendszereiket harmadik felek számára. A szabályozás ezt megfelelő biztonság mellett, a fogyasztók hatékonyabb védelmével együtt kívánja megvalósítani.

Az Európai Unió adatvédelmi szabályzatának reformja már régóta napirenden volt. Az elmúlt tíz évben az információtechnológia fejlődésével olyan új szereplők léptek piacra, melyek adatkezelési szabályozásához a jelenlegi adatvédelmi törvény már nem ad megoldásokat. Az okostelefonok, a közösségi oldalak, és az olyan üzleti modellek, melyeknek személyes adat a terméke, az internet világában veszélyeztetik a magánélethez való jogot. Az új általános adatvédelmi rendelet (GDPR) a személyes adatok kezelése során megerősíti az egyén adatainak védelmét, valamint – többek között az adminisztratív teher csökkentésével – kedvezőbb üzleti lehetőségeket teremt az egységes digitális piacon. 
Míg a PSD2 irányelv a fogyasztói élmény növelését, a fogyasztók ügyintézésének egyszerűsítését tűzte zászlajára, addig a GDPR az egyes fogyasztók személyes adatainak kezelését szigorítja. Célunk, hogy a kurzus folyamán a PSD2 megengedő, valamint a GDPR szigorú rendelkezései közötti látszólagos szembenállást feloldjuk. 
 

A KURZUS TARTALMA

A kurzus során elemezzük a PSD2 és GDPR szabályozás felépítését, a jogszabályok várható hazai implementációját. Ismertetjük a PSD2 szabályai szerinti két új szolgáltatótípust, a számlainformációkat összesítő szolgáltatóra (AISP), valamint az innovatív fizetési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra (PISP) vonatkozó előírásokat. A GDPR általános bemutatása mellett kiemeljük a jelentősebb változásokat, és a pénzügyi szervezetekre fókuszálva bemutatjuk az adatvédelmi incidens és az adatvédelmi hatásvizsgálat szabályozását. Elemezzük a profilalkotás és az automatizált döntéshozatal szabályainak változását, végezetül pedig megpróbáljuk feloldani a PSD2 megengedő szabályozása és a GDPR kógens rendelkezései közötti szembenállást.

 

A KURZUS CÉLJAI 

  • A PSD2 irányelv rendelkezéseinek és az általa nyújtott lehetőségek ismertetése.
  • A GDPR-rendelet hatályba lépésével, a személyes adatok kezelése terén életbe lépő jelentős változások ismertetése.
  • Bemutatni a PSD2 által nyújtott forradalmi lehetőségek GDPR-kompatibilis megvalósulását.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

A kurzust a pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatba kerülő szakembereknek ajánljuk. Azoknak, akik munkáját a 2018-ban hatályba lépő PSD2 és a GDPR-rendelkezések alapvetően érintik. 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

Modul 1: PSD 2 általános bemutatása
Modul 2: PSD2 alapelvek, szolgáltatói típusok (PISP, AISP)
Modul 3: GDPR általános bemutatása, alapelvek, érintettek jogainak változása
Modul 4: Adatvédelmi incidens, adatvédelmi hatásvizsgálat, profilalkotás, automatizált döntéshozatal a GDPR életbe lépését követően
Modul 5: Kérdezz-felelek PSD2-GDPR relációban
 

A KURZUS IDŐTARTAMA

Egynapos képzés.

A KURZUS HELYSZÍNE

1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

Előadók