BIB oktatás

Kurzusok

Tárgyalási taktikák

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

Naponta kerülünk olyan szituációba, amikor álláspontunkat, érdekeinket egyeztetnünk kell másokkal. Az ösztönös tárgyalók, jellemzően csak a saját érdekeikre és céljaikra koncentrálnak, ezért gyakran elbeszélnek egymás mellett. A tréning olyan tárgyalási technikákat, trükköket és taktikai rendszereket ad át, amely segítségével a résztvevők képesek lesznek eredményes tárgyalásokat lefolytatni, az üzleti kapcsolatok minőségének megtartása mellett.

A KURZUS TARTALMA

Az eredményes tárgyalás alapja, hogy az érintett tényezőket egymástól elkülönítve kezeljük, ismerjük azok egymáshoz viszonyított súlyát, a rendelkezésünkre álló mozgásteret, és képesek legyünk a tényezők közötti átváltásra. Látványos eredményt akkor érünk el, ha mindezt a tárgyalópartner vonatkozásában előre meg tudjuk határozni. Ennek érdekében tudatosan kell felkészülnünk az egyes tárgyalásokra, valamint törekednünk kell arra, hogy a tárgyalások során felismerjük azokat az trükköket, illetve azt a taktikát, amit a partnerünk velünk szemben alkalmaz.

A folyamat minden lépését gyakorlati megközelítés jellemzi. A fázisokat ügyfélspecifikus helyzetgyakorlatok teszik valóságossá. A résztvevők tudatossá válnak abban, hogyan építsék fel a tárgyalást és tartsák kézben a teljes folyamatot annak érdekében, hogy mindkét fél számára hosszútávon nyertes helyzetet teremtsenek.

A KURZUS CÉLJAI


A kurzus végére a résztvevők képesek lesznek:

 • szintén felkészült profikkal folytatott tárgyalások esetén tudatosan felismerni és kivédeni az velük szemben alkalmazott tárgyalási taktikákat, trükköket elkerülni a tipikus csapdákat
 • feltárni a tárgyaló partnerek érdekeit
 • felismerni a tárgyaló partnerek pozícióját
 • hatékonyan bevetni az egyes trükköket és taktikusan tárgyalni a cél elérése érdekében

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

 • A Tárgyalási Képességek Alap koncepció áttekintése
 • Tárgyalási taktikák
 • A sikeres tárgyalás lépései
 • Tipikus tárgyalási trükkök és csapdák
 • Csapdák és trükkök kivédése a tárgyalás során
 • A tárgyalások lehetséges kimenetelei
 • Specifikus vállalati tárgyalási gyakorlatok

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket