BIB oktatás

Kurzusok

Tőzsdei szakvizsga tanfolyam (1-4 modul)

 • Brókerképzés

A Kurzus célja

A tőzsdei tanfolyam célja, hogy megismertessük a legfontosabb értékpapírpiaci fogalmakat, és a jogszabályi hátteret. Megtanítjuk a Budapesti Értéktőzsde szabályzatait és működését. Hallgatóink bepillanthatnak a különböző befektetési lehetőségekbe, miközben átláthatják az értékpapírpiac alapvető összefüggéseit is.

Kiknek ajánljuk a tőzsdei szakvizsga felkészítőt

Mindazoknak, akik ezen a területen szeretnének dolgozni és ezért alapos elméleti, illetve gyakorlati ismereteket kívánnak szerezni az értékpapírpiac működéséről. A százhúsz órás tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam négy alapmoduljának elvégzése, valamint a sikeres vizsga után Tőzsdei Szakvizsga bizonyítványt állítunk ki.

A képzés felépítése

A Tőzsdei szakvizsga előkészítő tanfolyamunk 4 modulból épül fel, melyekre külön-külön és együtt is lehet jelentkezni.

MODUL 1: KÖZGAZDASÁGTAN


Az értékpapírpiacok működésének közgazdasági háttere

 • Az értékpapírpiacok makrogazdasági háttere, összefüggései
 • alapvető makrogazdasági összefüggések és szereplők piacvezérelt tőkeáramlási csatornák
 • az értékpapírpiacok alapvető szerepe a gazdaságban a pénzügyi közvetítő rendszer elemei és csoportosításuk hazai és nemzetközi tőkepiaci folyamatok és tendenciák

Gazdaságpolitikai alapvetés, értékpapírpiaci kihatások

 • a gazdaságpolitika fogalma gazdasági indikátorok és statisztika
 • a gazdaságpolitika elemei és eszköztára a költségvetési politika jellemzői és hatása az értékpapírpiacokra
 • a mai pénz tartalma és keletkezése monetáris politikai alap- fogalmak és összefüggések

Az állampapírpiac szerkezete, szereplői, működése

 • az államadóság keletkezése az államadóság kezelése
 • a hazai állampapírpiac instrumentumai és értékesítési módszerei az állampapírok másodlagos és származékos piaca
 • az állampapírhozamok alakulása, számítása, állam- papír-piaci indexek az állampapírpiacok fejlődésének nemzetközi tendenciái

A vállalati értékpapírok piaca

 • az értékpapírok csoportosítása és kockázataik, speciális értékpapírok
 • értékpapírpiaci innováció
 • vállalati finanszírozási és értékpapír tranzakciós típusok
 • részvény értékesítések szervezése és menete
 • a vállalati értékpapírok másodlagos piaca, az értéktőzsde szerepe és működése tőzsdei kereskedési rendszerek, tőzsdei megbízási és ügylettípusok tőzsdeindexek számítása és jelentése
 • a BÉT és a BUX jellemzői, története, aktuális kérdései

A vállalatok pénzügyi elemzésének alapjai

 • számviteli alapösszefüggések a pénzügyi kimutatások és mutatók jelentése és tartalma
 • a piaci mutatók tartalma és használata
 • részvényárfolyamok elemzése
 • részvényértékelési alapelvek

MODUL 2: ÉRTÉKPAPÍRJOG

 

Bevezetés az értékpapírpiacokba

 • Az értékpapírpiac polgári jogi alapvetése
 • A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, a követelések elévülése
 • Egyes speciális szerződések
 • Adás-vétel csere bizomány megbízás letét vételi jog
 • Elővásárlási jog visszavásárlási jog

Biztosítékok: zálogjog, óvadék, kezesség, bankgarancia

 • Pénzzel kapcsolatos fogalmak
 • Foglaló, bánatpénz, előleg, kamat, kötbér
 • Az értékpapírokról általában
 • Az értékpapír jogi fogalma
 • Az értékpapírok fajtái
 • Az értékpapírok előállítása, megsemmisítése

Az egyes értékpapírok szabályozása

 • A váltó
 • A csekk
 • A közraktári jegy
 • A kötvény
 • A kincstárjegy
 • A letéti jegy
 • A jelzáloglevél
 • A kárpótlási jegy
 • A befektetési jegy
 • A kockázati tőkealap-jegy
 • A vagyonjegy
 • A részvény
 • A másodlagos értékpapír

A tőkepiaci szabályozás, különös tekintettel

 • a Felügyeletre;
 • az értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatalára;
 • a nyilvánosan működő részvénytársaságban való befolyásszerzésre;
 • a tőkepiaci szereplőire;
 • a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályaira;
 • a tőzsdére;
 • a befektetők védelmére, a Befektető-védelmi Alapra;
 • az elszámolóházra,
 • a központi értéktárra és a központi szerződő félre;
 • a választott bíróságra.

MODUL 3: BÉT- ÉS KELER-SZABÁLYZATOK


A Budapesti Értéktőzsde, a Központi Elszámolóház és Értéktár, valamint a KELER KSZF Központi Szerződő Fél szabályzatai, konvenciói és útmutatói

A Budapesti Értéktőzsde és szabályzatai

 •  A BÉT rövid története, működése, szervezeti felépítése
 • A tőzsdetagság szabályrendszere
 • Tőzsdetagság
 • Kereskedési jog
 • Tőzsdei kibocsátók – bevezetés és forgalomban tartás
 • Piaci visszaélések (piac- befolyásolás, bennfentes kereskedelem, stb.)
 • Kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén
 • a tőzsdei kereskedésről általában
 • az azonnali piaci kereskedés szabályai

A KELER-üzletszabályzatok

 • II. Általános Rendelkezések
 • VI. A KELER KSZF által garantált tőzsdei ügyletek elszámolása
 • VIII. A KELER KSZF által nem garantált ügyletek elszámolása 

MODUL 4: ÉRTÉKPAPÍRSZÁMTAN


Értékpapírszámtan

 • hozam- és jelenérték számítás
 • különböző időpontbeli pénzek
 • jelenérték, jövőbeli érték és speciális pénzáramlások jelenértéke (járadékok)
 • váltók, kamatozó kincstárjegyek

Pénzpiaci értékpapírok értékelése

 • egyéb pénzpiaci instrumentumok
 • hozam, kamatláb, diszkontráta

Tőkepiaci értékpapírok értékelése

Kötvények

 • Kamatszelvényes kötvények értékelése
 • Kamatfizetés gyakorisága, törlesztési feltételek
 • Zéro-coupon kötvények
 • Nettó árfolyam, bruttó árfolyam
 • Kötvényhozam fogalmak
 • Kötvények átlagos futamideje, árfolyamérzékenység

Részvények

 • részvények osztaléka, vállalati osztalékpolitika
 • stabil osztalékhozamú részvények értékelése
 • növekedő osztalékhozamú részvények értékelése
 • vállalati növekedési lehetőségek értékelése
 • osztalék árfolyamemelkedés
 • osztalékhozam, P/E mutató fogalma, alkalmazása

Opciók árának elmélete

 • opciók fogalma, fajtái, csoportosítása
 • opciók árazási modelljei (Black Scholes, binomiális modell)
 • opciók értékét meghatározó tényezők

Opciós stratégiák

 • több opciós pozíció együttes értéke
 • spekulatív stratégiák fedezeti stratégiák arbitrage stratégiák

Opciós értékpapírok értékelése

 • átváltható kötvények árazása
 • részvényutalványok (warrantok) árazása

A képzés időpontjai


Közgazdaságtan modul:

 

2020. szeptember 12. 
2020. szeptember 19. 
2020. szeptember 26. 
2020. október 3. 
2020. október 10. 
2020. október 17. 

 

Értékpapírjog modul:

 

2020. november 7.
2020. november 14.
2020. november 21.
2020. november 28.
2020. december 5.
2020. december 12. (áthelyezett munkanap) 

 

BÉT- és KELER-szabályzatok modul

 

2021. január 16. 
2021. január 23.
2021. január 30.
2021. február 6. 

 

Értékpapírszámtan modul:


2021. február 20.
2021. február 27.
2021. március 6.
2021. március 13.
2021. március 20.
2021. március 27.
2021. április 10. 
2021. április 17. 

 

A MODULOK ÁRA

 

Változatlan áron!!!
 

MODUL 1: Közgazdaságtan (80.000 Ft + 27% ÁFA )

MODUL 2: Értékpapírjog (80.000 Ft + 27% ÁFA )

MODUL 3: BÉT- és KELER szabályzatok (70.000 Ft + 27% ÁFA )

MODUL 4: Értékpapírszámtan (105.000 Ft + 27% ÁFA )


A tanfolyamon résztvevők számára a képzés díja 335.000 Ft + ÁFA helyett, 299.000 Ft + ÁFA.

A vizsgát nem tartalmazza a képzés díja. A tanfolyamon résztvevők számára a vizsga költsége mind a 4 modulból együttesen 26.500 Ft + ÁFA, modulonként 13.500 Ft + ÁFA.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket