BIB oktatás

Kurzusok

Tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam - KOMPLEX

 • Brókerképzés

A Kurzus célja

 

A tőzsdei tanfolyam célja, hogy megismertessük a legfontosabb értékpapírpiaci fogalmakat, és a jogszabályi hátteret. Megtanítjuk a Budapesti Értéktőzsde szabályzatait és működését. Hallgatóink bepillanthatnak a különböző befektetési lehetőségekbe, miközben átláthatják az értékpapírpiac alapvető összefüggéseit is.

 

Kiknek ajánljuk a tőzsdei szakvizsga felkészítőt

 

Mindazoknak, akik ezen a területen szeretnének dolgozni és ezért alapos elméleti, illetve gyakorlati ismereteket kívánnak szerezni az értékpapírpiac működéséről. A százhúsz órás tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam négy alapmoduljának elvégzése, valamint a sikeres vizsga után Tőzsdei Szakvizsga bizonyítványt állítunk ki.

 

A képzés felépítése

 

A Tőzsdei szakvizsga előkészítő tanfolyamunk 4 modulból épül fel, melyekre külön-külön és együtt is lehet jelentkezni.

 

MODUL 1: KÖZGAZDASÁGTAN

 

Az értékpapírpiacok működésének közgazdasági háttere

 • Az értékpapírpiacok makrogazdasági háttere, összefüggései
 • alapvető makrogazdasági összefüggések és szereplők piacvezérelt tőkeáramlási csatornák
 • az értékpapírpiacok alapvető szerepe a gazdaságban a pénzügyi közvetítő rendszer elemei és csoportosításuk hazai és nemzetközi tőkepiaci folyamatok és tendenciák
 

Gazdaságpolitikai alapvetés, értékpapírpiaci kihatások

 • a gazdaságpolitika fogalma gazdasági indikátorok és statisztika
 • a gazdaságpolitika elemei és eszköztára a költségvetési politika jellemzői és hatása az értékpapírpiacokra
 • a mai pénz tartalma és keletkezése monetáris politikai alap- fogalmak és összefüggések
 

Az állampapírpiac szerkezete, szereplői, működése

 • az államadóság keletkezése az államadóság kezelése
 • a hazai állampapírpiac instrumentumai és értékesítési módszerei az állampapírok másodlagos és származékos piaca
 • az állampapírhozamok alakulása, számítása, állam- papír-piaci indexek az állampapírpiacok fejlődésének nemzetközi tendenciái
 

A vállalati értékpapírok piaca

 • az értékpapírok csoportosítása és kockázataik, speciális értékpapírok
 • értékpapírpiaci innováció
 • vállalati finanszírozási és értékpapír tranzakciós típusok
 • részvény értékesítések szervezése és menete
 • a vállalati értékpapírok másodlagos piaca, az értéktőzsde szerepe és működése tőzsdei kereskedési rendszerek, tőzsdei megbízási és ügylettípusok tőzsdeindexek számítása és jelentése
 • a BÉT és a BUX jellemzői, története, aktuális kérdései
 

A vállalatok pénzügyi elemzésének alapjai

 • számviteli alapösszefüggések a pénzügyi kimutatások és mutatók jelentése és tartalma
 • a piaci mutatók tartalma és használata
 • részvényárfolyamok elemzése
 • részvényértékelési alapelvek

 

MODUL 2: ÉRTÉKPAPÍRJOG

 

Bevezetés az értékpapírpiacokba

 • Az értékpapírpiac polgári jogi alapvetése
 • A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, a követelések elévülése
 • Egyes speciális szerződések
 • Adás-vétel csere bizomány megbízás letét vételi jog
 • Elővásárlási jog visszavásárlási jog
 

Biztosítékok: zálogjog, óvadék, kezesség, bankgarancia

 • Pénzzel kapcsolatos fogalmak
 • Foglaló, bánatpénz, előleg, kamat, kötbér
 • Az értékpapírokról általában
 • Az értékpapír jogi fogalma
 • Az értékpapírok fajtái
 • Az értékpapírok előállítása, megsemmisítése
 

Az egyes értékpapírok szabályozása

 • A váltó
 • A csekk
 • A közraktári jegy
 • A kötvény
 • A kincstárjegy
 • A letéti jegy
 • A jelzáloglevél
 • A kárpótlási jegy
 • A befektetési jegy
 • A kockázati tőkealap-jegy
 • A vagyonjegy
 • A részvény
 • A másodlagos értékpapír
 

A tőkepiaci szabályozás, különös tekintettel

 • a Felügyeletre;
 • az értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatalára;
 • a nyilvánosan működő részvénytársaságban való befolyásszerzésre;
 • a tőkepiaci szereplőire;
 • a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályaira;
 • a tőzsdére;
 • a befektetők védelmére, a Befektető-védelmi Alapra;
 • az elszámolóházra,
 • a központi értéktárra és a központi szerződő félre;
 • a választott bíróságra.

 

MODUL 3: BÉT- ÉS KELER-SZABÁLYZATOK

 


A Budapesti Értéktőzsde, a Központi Elszámolóház és Értéktár, valamint a KELER KSZF Központi Szerződő Fél szabályzatai, konvenciói és útmutatói

 

A Budapesti Értéktőzsde és szabályzatai

 •  A BÉT rövid története, működése, szervezeti felépítése
 • A tőzsdetagság szabályrendszere
 • Tőzsdetagság
 • Kereskedési jog
 • Tőzsdei kibocsátók – bevezetés és forgalomban tartás
 • Piaci visszaélések (piac- befolyásolás, bennfentes kereskedelem, stb.)
 • Kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén
 • a tőzsdei kereskedésről általában
 • az azonnali piaci kereskedés szabályai
 

A KELER-üzletszabályzatok

 • II. Általános Rendelkezések
 • VI. A KELER KSZF által garantált tőzsdei ügyletek elszámolása
 • VIII. A KELER KSZF által nem garantált ügyletek elszámolása 

 

MODUL 4: ÉRTÉKPAPÍRSZÁMTAN


 

Értékpapírszámtan

 • hozam- és jelenérték számítás
 • különböző időpontbeli pénzek
 • jelenérték, jövőbeli érték és speciális pénzáramlások jelenértéke (járadékok)
 • váltók, kamatozó kincstárjegyek
 

Pénzpiaci értékpapírok értékelése

 • egyéb pénzpiaci instrumentumok
 • hozam, kamatláb, diszkontráta
 

Tőkepiaci értékpapírok értékelése

Kötvények

 • Kamatszelvényes kötvények értékelése
 • Kamatfizetés gyakorisága, törlesztési feltételek
 • Zéro-coupon kötvények
 • Nettó árfolyam, bruttó árfolyam
 • Kötvényhozam fogalmak
 • Kötvények átlagos futamideje, árfolyamérzékenység

Részvények

 • részvények osztaléka, vállalati osztalékpolitika
 • stabil osztalékhozamú részvények értékelése
 • növekedő osztalékhozamú részvények értékelése
 • vállalati növekedési lehetőségek értékelése
 • osztalék árfolyamemelkedés
 • osztalékhozam, P/E mutató fogalma, alkalmazása

Opciók árának elmélete

 • opciók fogalma, fajtái, csoportosítása
 • opciók árazási modelljei (Black Scholes, binomiális modell)
 • opciók értékét meghatározó tényezők

Opciós stratégiák

 • több opciós pozíció együttes értéke
 • spekulatív stratégiák fedezeti stratégiák arbitrage stratégiák

Opciós értékpapírok értékelése

 • átváltható kötvények árazása
 • részvényutalványok (warrantok) árazása

 

A képzés időpontjai

 

 

Közgazdaságtan modul

 

2021. szeptember 11. 
2021. szeptember 18. 
2021. szeptember 25. 
2021. október 2. 
2021. október 9. 
2021. október 16. 

 

Értékpapírjog modul

 

2021. november 6.
2021. november 13.
2021. november 20.
2021. november 27.
2021. december 4.
2021. december 11. 

 

BÉT- és KELER-szabályzatok modul

 

2022. január 15. 
2022. január 22.
2022. január 29.
2022. február 5. 

 

Értékpapírszámtan modul


2022. február 19.
2022. február 26.
2022. március 5.
2022. március 12.
2022. március 19.
2022. március 26.
2022. április 2. 
2022. április 9. 
 

A MODULOK ÁRA

 

MODUL 1: Közgazdaságtan (80.000 Ft + 27% ÁFA )

MODUL 2: Értékpapírjog (80.000 Ft + 27% ÁFA )

MODUL 3: BÉT- és KELER szabályzatok (70.000 Ft + 27% ÁFA )

MODUL 4: Értékpapírszámtan (105.000 Ft + 27% ÁFA )


A négy modul egyidejű megvásárlásakor 10 százalék kedvezményt nyújtuk: a komplex képzési termék ára így 299.000 Ft + ÁFA.
 

A KÉPZÉS HELYSZÍNE
 

A Tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam HIBRID képzési formában indul, lehetőség van helyszíni, illetve online részvételre is. Helyszín: La Prima Fashion Hotel (1052 Budapest, Piarista u. 6.)

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket