Kurzusok

Százórás tőzsdei vizsgafelkészítő

 • Brókerképzés
 • Hamarosan

A Kurzus célja

A tőzsdei tanfolyam célja, hogy megismertessük a legfontosabb értékpapír-piaci fogalmakat, és a jogszabályi hátteret. Megtanítjuk a Budapesti Értéktőzsde szabályzatait és működését. Hallgatóink bepillanthatnak a különböző befektetési lehetőségekbe, miközben átláthatják az értékpapírpiac alapvető összefüggéseit is

Kiknek ajánljuk a tőzsdei szakvizsga felkészítőt

Mindazoknak, akik ezen a területen szeretnének dolgozni és ezért alapos elméleti, illetve gyakorlati ismereteket kívánnak szerezni az értékpapír-piac működéséről. A százórás tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam négy alapmoduljának elvégzése, valamint a sikeres vizsga után Tőzsdei Szakvizsgabizonyítványt állítunk ki.
Az 5., Határidős piacok modulból tett sikeres vizsga után Határidős piaci vizsga igazolást is kapsz tőlünk.

A képzés felépítése

A százórás tőzsdei szakvizsga előkészítő tanfolyamunk 4+1 modulból épül fel, melyekre külön-külön és együtt is lehet jelentkezni.

MODUL 1: ÉRTÉKPAPÍRJOG

Bevezetés az értékpapír-piacokba 
Az értékpapírpiac polgári jogi alapvetése

 • A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, a követelések elévülése
 • Egyes speciális szerződések
 • Adás-vétel csere bizomány megbízás letét vételi jog
 • Elővásárlási jog visszavásárlási jog

Biztosítékok: zálogjog, óvadék, kezesség, bankgarancia
Pénzzel kapcsolatos fogalmak

 • Foglaló, bánatpénz, előleg, kamat, kötbér
 • Az értékpapírokról általában
 • Az értékpapír jogi fogalma
 • Az értékpapírok fajtái
 • Az értékpapírok előállítása, megsemmisítése

Az egyes értékpapírok szabályozása

 • A váltó
 • A csekk
 • A közraktári jegy
 • A kötvény
 • A kincstárjegy
 • A letéti jegy
 • A jelzáloglevél
 • A kárpótlási jegy
 • A befektetési jegy
 • A kockázati tőkealap-jegy
 • A vagyonjegy
 • A részvény
 • A másodlagos értékpapír

A tőkepiaci szabályozás, különös tekintettel

 • a Felügyeletre;
 • az értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatalára;
 • a nyilvánosan működő részvénytársaságban való befolyásszerzésre;
 • a tőkepiaci szereplőire;
 • a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályaira;
 • a tőzsdére;
 • a befektetők védelmére, a Befektető-védelmi Alapra;
 • az elszámolóházra,
 • a központi értéktárra és a központi szerződő félre;
 • a választott bíróságra.

MODUL 2: KÖZGAZDASÁGTAN

Az értékpapír-piacok működésének közgazdasági háttere 
Az értékpapírpiacok makrogazdasági háttere, összefüggései

 • alapvető makrogazdasági összefüggések és szereplők piacvezérelt tőkeáramlási csatornák
 • az értékpapírpiacok alapvető szerepe a gazdaságban a pénzügyi közvetítő rendszer elemei és csoportosításuk hazai és nemzetközi tőkepiaci folyamatok és tendenciák

Gazdaságpolitikai alapvetés, értékpapír-piaci kihatások

 • a gazdaságpolitika fogalma gazdasági indikátorok és statisztika
 • a gazdaságpolitika elemei és eszköztára a költségvetési politika jellemzői és hatása az értékpapírpiacokra
 • a mai pénz tartalma és keletkezése monetáris politikai alap- fogalmak és összefüggések

Az állampapírpiac szerkezete, szereplői, működése

 • az államadóság keletkezése az államadóság kezelése
 • a hazai állampapírpiac instrumentumai és értékesítési módszerei az állampapírok másodlagos és származékos piaca
 • az állampapírhozamok alakulása, számítása, állam- papír-piaci indexek az állampapírpiacok fejlődésének nemzetközi tendenciái

A vállalati értékpapírok piaca

 • az értékpapírok csoportosítása és kockázataik, speciális értékpapírok
 • értékpapír-piaci innováció
 • vállalati finanszírozási és értékpapír tranzakciós típusok
 • részvény értékesítések szervezése és menete
 • a vállalati értékpapírok másodlagos piaca, az értéktőzsde szerepe és működése tőzsdei kereskedési rendszerek, tőzsdei megbízási és ügylettípusok tőzsdeindexek számítása és jelentése
 • a BÉT és a BUX jellemzői, története, aktuális kérdései

A vállalatok pénzügyi elemzésének alapjai

 • számviteli alapösszefüggések a pénzügyi kimutatások és mutatók jelentése és tartalma
 • a piaci mutatók tartalma és használata
 • részvényárfolyamok elemzése
 • részvényértékelési alapelvek

MODUL 3: ÉRTÉKPAPÍRSZÁMTAN

Értékpapírszámtan 
Hozam- és jelenérték számítás

 • különböző időpontbeli pénzek
 • jelenérték, jövőbeli érték és speciális pénzáramlások jelenértéke (járadékok)
 • váltók, kamatozó kincstárjegyek

Pénzpiaci értékpapírok értékelése

 • egyéb pénzpiaci instrumentumok
 • hozam, kamatláb, diszkontráta

Tőkepiaci értékpapírok értékelése
Kötvények

 • Kamatszelvényes kötvények értékelése
 • Kamatfizetés gyakorisága, törlesztési feltételek
 • Zéro-coupon kötvények
 • Nettó árfolyam, bruttó árfolyam
 • Kötvényhozam fogalmak
 • Kötvények átlagos futamideje, árfolyamérzékenység

Részvények

 • Részvények osztaléka, vállalati osztalékpolitika
 • Stabil osztalékhozamú részvények értékelése
 • Növekedő osztalékhozamú részvények értékelése
 • Vállalati növekedési lehetőségek értékelése
 • Osztalék árfolyamemelkedés
 • Osztalékhozam, P/E mutató fogalma, alkalmazása

Opciók árának elmélete

 • opciók fogalma, fajtái, csoportosítása
 • opciók árazási modelljei (Black Scholes, binomiális modell)
 • opciók értékét meghatározó tényezők

Opciós stratégiák

 • több opciós pozíció együttes értéke
 • spekulatív stratégiák fedezeti stratégiák arbitrage stratégiák

Opciós értékpapírok értékelése

 • átváltható kötvények árazása
 • részvényutalványok (warrantok) árazása

MODUL 4: BÉT- ÉS KELER-SZABÁLYZATOK

A Budapesti Értéktőzsde, a Központi Elszámolóház és Értéktár, valamint a KELER KSZF Központi Szerződő Fél szabályzatai, konvenciói és útmutatói 
A Budapesti Értéktőzsde és szabályzatai

 • A BÉT rövid története, működése, szervezeti felépítése
 • A tőzsdetagság szabályrendszere
 • Tőzsdetagság
 • Kereskedési jog
 • Tőzsdei kibocsátók – bevezetés és forgalomban tartás
 • Piaci visszaélések (piac- befolyásolás, bennfentes kereskedelem, stb.)
 • Kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén
 • a tőzsdei kereskedésről általában
 • az azonnali piaci kereskedés szabályai

A KELER-üzletszabályzatok

 • II. Általános Rendelkezések
 • VI. A KELER KSZF által garantált tőzsdei ügyletek elszámolása
 • VIII. A KELER KSZF által nem garantált ügyletek elszámolása


Kurzusidőpontok

 • Hamarosan
További kurzusok a kategóriában