BIB oktatás

Kurzusok

CEFA (EFFAS) - Befektetés-elemzői program

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

Együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Institute of Banking honlapján keresztül is jelentkezhet a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. "CEFA (EFFAS) - Befektetés-elemzői program" képzésére.

MEGÚJULT A KÉPZÉS


A CEFA (EFFAS) befektetéselemző képzés 2021 őszétől megújul. A korábbiakhoz képest még gyakorlatorientáltabb lett a képzés, Bloomberg-es példákkal, a munkahelyi igényekhez igazodva az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt helyezve az Excel-ben történő portfólió számításokra. Ezen felül olyan új témakörökkel bővül a tudásanyag, mint például a zöld pénzügyek (ESG), ingatlanportfólió-menedzsment, értékpapírosítás, befektetések adózása vagy az etika.

Amennyiben érdekli a megújult képzés részletes tematikája, kérjük kattintson ide: http://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/cefa-info-keres

ELŐNYÖK

 • 3 félév alatt egy nagy presztízsű, nemzetközileg széles körben elismert képesítés szerezhető
 • korszerű, átfogó és aktuális befektetési ismereteket nyújt
 • a képzés kis létszámú csoportokban, interaktívan és gyakorlatorientáltan folyik
 • oktatóink a befektetési szakma és az egyetemi élet kiválóságai
 • a képzés munka mellett, magyar nyelven végezhető el

OKLEVÉL


A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az Európai Befektetéselemzők Szövetsége (EFFAS, European Federation of Financial Analyst Societies) által kibocsátott, nemzetközileg széles körben elismert CEFA© (Certified European Financial Analyst) képesítést.

A Bankárképző 1995-ben indította el az első CEFA© oktatást és vizsgákat, azóta mintegy 300 hallgató szerezte meg a képesítést és alapozta meg karrierjét a befektetések világában.
 

KIKNEK AJÁNLJUK?


A CEFA (EFFAS) Befektetés-elemzői programot ajánljuk

 • JELENLEG IS A PÉNZÜGYI SZEKTORBAN DOLGOZÓ közgazdász, jogász, mérnök, informatikus, vagy egyéb végzettséggel rendelkező befektetés-elemzőknek, pénzügyi tanácsadóknak, privát bankároknak, akik elmélyíteni, kiszélesíteni vagy felfrissíteni szeretnék meglévő szakmai ismereteiket;
 • MÁS SZAKMÁBAN TEVÉKENYKEDŐ szakemberek számára, akiknek kiváló szakmaváltási lehetőséget kínál a képzés;
 • FRISSDIPLOMÁSOKNAK, akik függetlenül attól, hogy milyen területen végeztek, érdeklődnek a befektetések iránt.

A jelentkezésnek nem előfeltétele a felsőfokú végzettség megléte, ám elsősorban szakirányú diplomával vagy azzal egyenértékű szakmai előképzettséggel rendelkező szakembereknek ajánljuk a programot.

TEMATIKA

 

I. FÉLÉV


Alkalmazott statisztika és pénzügyi alapszámítások
A modul célja a hozam és a kockázat összefüggéseinek alapos megértése, az ehhez szükséges matematikai és statisztikai alapok elsajátítása. A tananyagot valós példákon, esettanulmányokon keresztül mutatjuk be, testközelbe hozva és izgalmassá téve az elsőre száraznak tűnő matematikai alapokat.

Kötvényelemzés és értékelés
Megismertetjük a hallgatókat a kötvények árazásának alapelveivel, a kamatkockázat mérésének és kezelésének eszközeivel, valamint a kötvénypiacok működésével.

Számvitel, beszámolóelemzés és befektetések adózása
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a hazai és nemzetközi számviteli sztenderdekkel, képessé válnak részletekbe menően elemezni egy vállalat pénzügyi beszámolójának különféle kimutatásait.

 

II. FÉLÉV

 

Opciók, futures és más derivatívok
Bemutatjuk a származtatott ügyletek típusait, az ezekből összetett komplex pozíciókat, illetve ezen ügyletek értékelésének alapelveit, fedezésüknek technikáit.

Makrogazdaságtan
A hallgatók a tantárgy keretében megismerik, hogy a különböző monetáris politikai döntések milyen csatornákon keresztül képesek kifejteni hatásukat, hogyan segítik a központi bankokat céljaik elérésében.

Portfóliómenedzsment
A modul keretében a hallgatók megismerik a modern portfólióelméletet, valamint az erre épülő legfontosabb pénzügyi modelleket, a teljesítményértékelés alapjait. Ezt követően a tőkepiaci modellek racionális befektetőt feltételező világból kilépve foglalkozunk a pénzügyi szakirodalomban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő viselkedési pénzügytannal.

 

III. FÉLÉV

 

Részvényelemzés és értékelés
A tantárgy során a hallgatók megismerik a vállalatok értékvezérlőit, a részvények értékelésének módszereit.

A piac szabályozása és értékpapírjog
A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a különféle értékpapírok jogi sajátosságaival, valamint a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos hazai és uniós szabályozással.

Vállalati pénzügyek
A kurzus záró modulja egyrészt bemutatja a vállalati finanszírozási, beruházási, illetve osztalékpolitika eszközeit, valamint ezek hatását a cégértékre; másrészt szintetizálja a korábbi modulok ismeretanyagát.

IDŐBEOSZTÁS

 

Az oktatás félévenként szeptembertől decemberig, illetve februártól júniusig tart.

A tanórák csütörtökön, illetve péntekenként 16:30 és 20:00 óra között, szombatonként 8:30 és 16:00 óra között kerülnek megtartásra.
Lehetőséget biztosítunk a tavaszi félévben történő becsatlakozásra, ám a modulok sorrendjét javasoljuk betartani a tananyagok egymásra épülése miatt.

A KÉPZÉS ÁRA

 

A program díja félévenként 525 000 Ft + ÁFA, amely két (egymástól nem elválasztható) részből tevődik össze:

 • képzési díj: 495 000 Ft + ÁFA / félév
 • nemzetközi tanúsítvány díja: 30 000 Ft + ÁFA / félév

A program díja magába foglalja az oktatást, a vizsgafelkészítő konzultációkat, modulonként egyszeri vizsgalehetőséget, a tankönyveket, valamint az előadói segédanyagokat.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

 

Révay Réka
ügyfélkapcsolati menedzser
e-mail: rrevay@bankarkepzo.hu
telefon: 06 1 224 0742