Kurzusok

Kurzusok

A pénzügyi közvetítőrendszerben kulcsszerepet töltenek be az ügyfelekkel közvetlenül találkozó munkatársak. A pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartása érdekében kurzusainkon a piaci szolgáltatók munkatársainak magas szintű szakmai felkészültséget és minőségi ismeretátadást kínálunk.  Gyakorlatorientált és élményalapú oktatási módszertannal segítjük a tananyag megértését és elmélyítését annak érdekében, hogy hallgatóink képesek legyenek a tanultak hatékony alkalmazására.

Oktatási elveinket és a szakterületet szabályozó 40/2015. NGM-rendelet követelményeit figyelembe véve hatósági képzéseket és vizsgáztatást kínálunk a

•             a pénzügyi szolgáltatás közvetítők,
•             a biztosításközvetítők (függő és független), illetve
•             a tőkepiaci üzletkötők számára.